Via GYO borsa kotundan çıkarıldı

SPK, VİA Gayrimenkul’ün GYO stütüsünü sona…

SPK, VİA Gayrimenkul’ün GYO stütüsünü sona erdirdi, borsa kotundan çıkarılmasına karar verdi.

Konuya ilişkin açıklama şöyle:

VİA Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (Şirket) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 96.maddesinin verdiği yetkiye dayanarak SPKn’nun 1. maddesi, 33. maddesinin beşinci fıkrası ve 128. maddesinin birinci fıkrasının

A) bendi kapsamında gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünün sona erdirilerek SPKn kapsamından çıkarılmasına ve SPKn’nun 69. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Şirket paylarının borsa kotundan çıkarılmasına,

B) Şirket paylarının mevcut durumda Borsa’da halka arz fiyatının (13,60 TL) ve geri alım garantisi verilen fiyatın (14,00 TL)altında işlem gördüğü, 26.07.2016 tarihinde Borsa kapanış fiyatının 12,40 TL olduğu ve çok sığ bir piyasasının bulunduğuhususları birlikte değerlendirildiğinde yatırımcı menfaatine olacak şekilde

i) Şirket’in hakim ortakları tarafından verilen geri alım garantisi kapsamında Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (FinansYatırım) nezdinde bloke tutulan tutar ve teminat mektubu kullanılmak suretiyle, halka arz edilmiş ve hakim ortaklar dışındakiortakların elinde bulunan Şirket paylarının geri alım garantisine konu olan kısmının tamamının geri alım garantisi kapsamındaherhangi bir talep iletilmeden, pay başına 14,00 TL’den Şirket’in halka arz izahnamesinin “Sermaye Piyasası Aracı Notu”bölümünün 7.5. Geri Alım Garantisi kısmında belirlenen hükümler kapsamında geri alınmasının zorunlu tutulmasına ve geri alımgarantisi kapsamında yapılacak işlemlerin gerçekleştirilebilmesini teminen Şirket’in halka arz izahnamesinin “Sermaye Piyasası Aracı Notu” bölümünün 7.5. Geri Alım Garantisi kısmında belirlenen pay geri alım sürecine ilişkin takvimin kullanılması, söz konusu işlemlerin halka arz izahnamesinde yer verildiği üzere Finans Yatırım tarafından gerçekleştirilmesi, geri alım garantisine ilişkinödemelerin en geç bloke tutulan tutarın vade sonu tarihi olan 17.08.2016 tarihinde gerçekleştirilmesi,

ii) SPKn’nun 96. maddesinin birinci fıkrası kapsamında, geri alım garantisi kapsamında olmayan paylara sahip yatırımcıların korunması amacıyla pay başına 14,00 TL’den bu paylara sahip ortaklara satma hakkı verilmesine, satma hakkınıkullanmak isteyen yatırımcılara ait payların Şirket’in hakim ortakları tarafından satın alınmasının zorunlu tutulmasına, geri alımgarantisi kapsamında olmayan paylara sahip ortakların taleplerinin karşılanabilmesini teminen bu payların tamamının satın alınması için yeterli olacak tutarın geri alım garantisi işlemlerinin tamamlanmasını takip eden iş günü bloke hesaplar kullanılarakFinans Yatırım tarafından İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye aktarılması, satma hakkını kullanmak isteyen yatırımcılarayapılacak ödemelerde bloke tutulan nakdin ve teminat mektubunun yetersiz kalması durumunda farkın en geç 17.08.2016 tarihinekadar hakim ortaklar tarafından tamamlanması ve söz konusu işlemlerin takibinin Finans Yatırım tarafından yapılması ve ortaklarınsatma hakkı işlemlerinin de Finans Yatırım tarafından yerine getirilmesi gerektiğine karar verilmiştir

01 Sep 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap