Ücretler ve Enflasyon İlişkisi

Ücretler genel düzeyinin gelecekteki enflasyon üzerinde etkisi “belirgin” değil.

Ekonomi yazınında yaygın inanış ücretlerin yükselmesinin toplam talebi etkileyeceği böylelikle de fiyatlar genel düzeyinin yükseleceğidir. San Francisco Fed tarafından yayınlanan ve Rhys Bidder tarafından kaleme alınan “ekonomik araştırma raporu” durumun aslında sanıldığı kadar etkili olmadığını gösteriyor. Söz konusu çalışmada ücretler genel düzeyinin gelecekteki enflasyon üzerinde etkisinin “belirgin” olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Ücretler ve fiyatlar yakından ilişkilidir. Ücretler işletmeler için önemli bir maliyet unsurudur. Diğer yandan ise çalışanların ücret düzeyi harcama istekleri üzerinde etkili olabilir. Yükselen üretkenlik ücretlerin maliyetler üzerindeki baskısını hafifletebilmektedir. Böylelikle de arz kaynaklı enflasyon “görece düşük” olabilmektedir. Nominal ücretler gelişimi üretkenlikten daha fazla artış gösterdiği durumda, fiyatlar genel düzeyi de yükselebilir.

173649-1 Ücretler ve Enflasyon İlişkisi

Grafikte birim işgücü maliyetiyle çekirdek enflasyon (PCE) arasındaki ilişki gösteriliyor. Ücretlerle fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkinin uzun dönemde daha anlamlı sonuçlar yarattığı görülüyor. Kısa ve orta dönemli ilişki ise anlamlı sonuçlar içermiyor. Peneva ve Rudd (2015) tarafından yapılan çalışmalar ücretler genel düzeyindeki artışının enflasyon üstündeki geçişkenliğini son dönemde “etkisiz” olarak değerlendiriyor. Ortalama saatlik kazançlar (AHE), Birim İşgücü Maliyeti (ULC), İstihdam Maliyet Endeksi (ECI), İşgücünün İşverene Maliyeti (ECEC) gibi göstergeler ücretler genel düzeyi açısından izleniyor. Ancak söz konusu göstergeler, gelecekteki enflasyonu tahmin etmek konusunda sanıldığı kadar başarılı olamıyor. Genellikle uzun dönemde daha açık sonuçlara ulaşmak mümkün oluyor.

 

Yararlanılan Kaynak: FRBSF

Sanko Yatırım Menkul Değerler Araştırma Bölümü

01 Sep 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap