Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte % 1.8 daraldı

1119826_770x443 Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte % 1.8 daraldı

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre % 1.8 küçüldü.

Önceki çeyrekte yüzde 3.1 büyüyen ekonominin, ekonomistlerin tahminlerine göre yüzde 0.3 genişlemesi bekleniyordu.

Ekonomi, böylelikle 2009’un üçüncü çeyreğinden bu yana ilk kez küçüldü.

TÜİK’ten yapılan açıklamada, yeni hesaplamaya göre 2015 yılında kişi başına gelir 11 bin 14 dolar oldu.

Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları %3,2 azaldı

Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, zincirleme hacim endeksi olarak %3,2 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları, %23,8 arttı ve gayrisafi sabit sermaye oluşumu, %0,6 azaldı.

Mal ve hizmet ihracatı %7 azalırken, ithalat %4,3 arttı

Mal ve hizmet ihracatı, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %7 azaldı, ithalatı ise %4,3 arttı.

İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı %36,1 oldu

İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde %31,4 iken bu oran 2016 yılının üçüncü çeyreğinde %36,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %53,3’den %47,4’e düştü.

TÜİK: 2012 Arz ve Kullanım Tabloları yeni Ulusal Hesaplar Sistemi’ne uygun olarak hazırlandı

2012 Arz ve Kullanım Tabloları ve Simetrik Girdi-Çıktı Tabloları Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA-2008) ve Avrupa Hesaplar Sistemi’ne (ESA-2010) uygun olarak hazırlandı.
Temel ve alıcı fiyatlarla hazırlanan 2012 Arz ve Kullanım Tabloları, 64 sanayi ve 64 ürün grubuna göre oluşturuldu. 2012 Arz ve Kullanım Tablolarından hareketle, 64 ürün grubuna göre üründen-ürüne 2012 Girdi-Çıktı Tabloları oluşturuldu.
Tablolarda, sanayi grupları için Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev 2) ve ürün grupları için Avrupa Ekonomik Topluluğu’nda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistikî Sınıflaması (CPA-2008) kullanıldı.

Yurt içinde üretilen ve ithal edilen mal ve hizmetlerin arzı hesaplandı

Toplam arzın %82,4’ünü yurtiçi üretim oluştururken, ithalatın payı %12,5, net vergilerin payı (vergiler eksi sübvansiyonlar) ise %5,1 oldu.İmalat sanayi (C) toplam üretim içinde %30 üretim payı ile birinci sırada yer aldı. Bu sektörü, %10,4 ile inşaat (F), %10 ile toptan ve perakende ticaret (G) izledi.

Sanayilerin ara tüketimleri hesaplandı

2012 Arz ve Kullanım Tablolarına göre her sanayinin üretimi ve ara tüketimi kullanılarak yeni girdi-çıktı oranları hesaplandı. Buna göre, ara tüketim harcaması en yüksek olan sektör 0,83 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı (D) olarak gerçekleşti. Bunu sırasıyla, 0,72 ile imalat sanayi (C) ve 0,62 ile inşaat (F) izledi.

Simetrik girdi-çıktı tabloları hazırlandı

Sanayilerden bağımsız olarak, ürün teknoloji varsayımı kullanılarak üründen-ürüne yurtiçi, ithalat ve toplam girdi-çıktı tabloları A64 düzeyinde oluşturulmuştur.

12 Dec 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap