Logo reklamı

Türkiye ekonomisi 2017 yılının dördüncü çeyreğinde % 7.4 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılının dördüncü 3 aylık dönemi Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla sonuçlarını açıkladı.

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bülteni aşağıda bulunuyor:
 
 " Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2017 yılında %7,4 arttı

Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2017 yılında bir önceki yıla göre %7,4 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017 yılında bir önceki yıla göre %19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon TL oldu.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri %4,7 arttı, sanayi sektörü %9,2 arttı, inşaat sektörü %8,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri %10,7 arttı.

2017 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 38 660 TL, ABD doları cinsinden 10 597 Dolar olarak hesaplandı.

GSYH 2017 yılı dördüncü çeyreğinde %7,3 arttı

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100) %7,3 arttı. Cari fiyatlarla GSYH ise %19 artarak 889 milyar 231 milyon TL oldu.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri %6, sanayi sektörü %8,8 ve inşaat sektörü %5,8 arttı. Hizmetler sektörünün katma değeri ise %9 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,8 arttı. 

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2017 yılında %6,1 arttı

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) tooplam nihai tüketim harcamaları, 2017 yılında bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre %6,1 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %59,1 oldu.

2017 yılında devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %14,5 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı %29,8 oldu. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları %5, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %7,3 artış gösterdi.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2017 yılı dördüncü çeyreğinde %6,6 arttı

Yerleşik hanehalklarının ve HHKOK'ların toplam nihai tüketim harcamaları, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %6,6 artarken devletin nihai tüketim harcamaları %7,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %6 arttı.

2017 yılında mal ve hizmet ihracatı %12, ithalatı %10,3 arttı

2017 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı %12, ithalatı %10,3 arttı. Mal ve hizmet ihracatı,, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %9,3, ithalatı ise %22,7 arttı.

İşgücü ödemeleri 2017 yılında % 12,9 arttı

İşgücü ödemeleri 2017 yılında %12,9 artarken, net işletme artığı/karma gelir %26,2 arttı.
 
İşgücü ödemeleri 2017 yılı dördüncü çeyreğinde %15,6 arttı

İşgücü ödemeleri, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %15,6, net işletme artığı/karma gelir %23,1 arttı.
 
İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı %31,5 oldu
 
İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı çeyreğinde %32,8 iken bu oran 2017 yılının dördüncü çeyreğinde %31,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %51,8'den %53'e yükseldi."

0 Yorum

Yorum

e-Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. Lütfen * işaretli alanları doldurunuz.

*