TEKNİK ANALİZ KAVRAMLARI

Çizgi Grafik: Grafik üzerinde her bir nokta,…

Çizgi Grafik: Grafik üzerinde her bir nokta, gün sonu kapanış değerini gösterir. Çizgi grafik, kapanış değerleri birleştirilerek oluşturulur.

 

 

Çubuk Grafik: Grafik üzerinde her bir çubuk, açılış, gün içi en yüksek, gün içi en düşük ve kapanış değerini gösterir. Çubuğun sol tarafındaki çentik açılış, sağ tarafındaki çentik kapanış değeridir.

 

 

Mum Grafik: Grafik üzerinde her bir dikdörtgen, çubuk grafiklere benzer biçimde çizilir. Dikdörtgenin sınırladığı alan, açılış ve kapanış fiyatının arasında kalan bölgedir. Dikdörtgen alan, kapanış fiyatı açılış fiyatından büyükse beyaz, küçükse siyahla gösterilir. Dikdörtgenin üstündeki çizgiye “üst gölge”, altındaki çizgiye “alt gölge” denir.

 

 

Lineer Grafik: Grafiğin fiyat eksenindeki artış doğrusaldır: 1,2,3,4,5,...,10,11,12, ...100, 101 gibi. Logaritmik Grafik: Grafiğin fiyat eksenindeki artış logaritmiktir: 1,10,100,1000 gibi.

 

 

Destek: Fiyatın düşüşte talepte karşılaştığı seviyedir.

 

 

Direnç: Fiyatın yükselişte arzla karşılaştığı seviyedir.

 

 

Rol Değişimi: Desteğin kırıldıktan sonra dirence, direncin kırıldıktan sonra desteğe dönüşmesine denir.

 

 

Trend: Fiyatın zaman içinde ilerlediği yöne denir.

 

 

Yükseliş Trendi: Tepelerin ve diplerin yükselmesidir.

 

 

Düşüş Trendi: Tepelerin ve diplerin alçalmasıdır.

 

 

Trend Çizgisi: Fiyat diplerini, ya da fiyat tepelerini birleştirerek çizilen çizgidir. Trend dönemlerinde fiyatın dipleri birleştiren çizginin üzerinde hareket etmesi beklenir.

 

 

Trend Kanalı: Fiyat dipleri ve fiyat tepeleri birleştirilerek oluşturulan, genellikle birbirine paralel çizgilerin oluşturduğu kanala verilen isimdir.

 

 

Ayı Tuzağı: Fiyatın geçici olarak destek seviyesinin altına inerek oluşturduğu hatalı sinyaldir. Hatalı sinyalin ardından fiyat yeniden desteğin üzerine çıkar ve yükselişe devam eder.

 

 

Boğa Tuzağı: Fiyatın geçici olarak direnç seviyesinin üzerine çıkarak oluşturduğu hatalı sinyaldir. Hatalı sinyalin ardından fiyat yeniden direncin altına geriler ve düşüşe devam eder.

 

 

İşlem Hacmi: Çizilen grafiğin gösterdiği periyot sıklığı içinde el değiştiren adet/lot/kontrat miktarıdır. (Saatlik grafikte saatlik miktar, günlük grafikte günlük miktar, vs.) Genellikle fiyat grafiğinin altına ayrı bir grafik olarak çizilir.

 

 

Teknik Formasyonlar: Grafik üzerinde oluşan standart fiyat kalıplarıdır.

 

 

Omuz-Baş-Omuz: Fiyat grafiği üzerinde, tepelerde oluşan insan siluetini andıran fiyat kalıbıdır. Trend dönüşüne işaret eder.

 

 

Ters Omuz-Baş-Omuz: Fiyat grafiği üzerinde, diplerde oluşan ters insan siluetini andıran fiyat kalıbıdır. Trend dönüşüne işaret eder.

 

 

Boyun Çizgisi: Omuz-Baş-Omuz ve Ters Omuz-Baş-Omuz formasyonlarında destek çizgisidir. Kırılması formasyonun teyidi kabul edilir.

 

 

İkili Tepe: Yükseliş trendlerinin sonunda yatay ya da yataya yakın bir seviyede oluşan iki tepeden oluşan kalıptır. İkinci tepe öncesinde oluşan dibin aşağı geçilmesi, formasyonun teyidi kabul edilir.

 

 

İkili Dip: Düşüş trendlerinin sonunda yatay ya da yataya yakın bir seviyede oluşan iki dipten oluşan kalıptır. İkinci dip öncesinde oluşan tepenin yukarı geçilmesi, formasyonun teyidi kabul edilir.

 

 

Dipte Takoz: Düşüş trendinin sonunda, tepeleri ve dipleri birleştiren trend çizgilerinin yakınsaması sonucu takoz görüntüsüne bürünen kalıptır. Trend dönüşünü haber verir.

 

 

Tepede Takoz: Yükseliş trendinin sonunda, tepeleri ve dipleri birleştiren trend çizgilerinin yakınsaması sonucu takoz görüntüsüne bürünen kalıptır. Trend dönüşünü haber verir.

 

 

Elmas Formasyonu: Yükseliş trendlerinin sonunda, tepede oluşan ve bir elması hatırlatan görüntü oluşturan kalıptır. Trend dönüşünü haber verir.

 

 

Boşluk: İzlenen periyotta, belli seviyelerin işlem olmadan geçilmesi nedeniyle fiyat grafiği üzerinde boşluklardır.

 

 

Kopuş Boşluğu: Bir yükseliş ya da düşüş trendinin hemen başında oluşan ve kısa zamanda doldurulmayan boşluktur.

 

 

Devam Boşluğu: Bir yükseliş ya da düşüş trendinin ortalarında oluşan boşluktur.

 

 

Tükeniş Boşluğu: Bir yükseliş ya da düşüş trendinin sonunda oluşan ve genellikle hızla doldurulan boşluktur.

 

 

Üçgen Formasyonu: Fiyat grafiği üzerinde dipleri ve tepeleri birleştiren çizgilerin yakınsaması nedeniyle üçgen benzeri bir görüntü oluşturan kalıptır.

 

 

Alçalan Üçgen Formasyonu: Dipleri birleştiren çizginin yatay, tepeleri birleştiren çizginin aşağı eğimli olduğu üçgen kalıptır.

 

 

Yükselen Üçgen Formasyonu: Tepeleri birleştiren çizginin yatay, dipleri birleştiren çizginin yukarı eğimli olduğu üçgen kalıptır.

 

 

Genişleyen Üçgen Formasyonu: Tepeleri ve dipleri birleştiren çizgileri ıraksadığı üçgen formasyonudur.

 

 

Simetrik Üçgen Formasyonu: Tepeleri ve dipleri birleştiren çizgileri yakınsadığı üçgen formasyonudur.

 

 

Bayrak (flama) Formasyonu: Trendin aksi yönünde oluşan, genellikle dar kanalların içinde ilerleyen kısa vadeli düzeltme kalıplarıdır. Grafik üzerinde bayrak (ya da flamayı) hatırlatan bir görüntü oluştururlar.

 

 

Takoz (Kama) Formasyonu: Trendin aksi yönünde, ikisi de aynı yönlü, ancak birbirine yakınsayan iki trend çizgisinin oluşturduğu kanalların içinde ilerleyen kısa vadeli düzeltme kalıplarıdır. Grafik üzerinde takozu (ya da kamayı) hatırlatan bir görüntü oluştururlar.

 

 

Fincan-kulp Formasyonu: Bir fiyat tepesinden düşüşte grafik üzerinde U ya da V dönüşle aynı tepeye yükselişin ardından, tepe civarında kısa bir soluklanmada, bir fincan ve fincanın kulpunu hatırlatan bir görüntü oluşturan kalıptır.

 

 

Teknik Gösterge: Açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük fiyat ile hacim verilerinden belli formüllere göre türetilen ikincil verilerdir. İlerleyen fiyat hareketinin gücünü, hızını, teknik doyum seviyelerini ölçmek amacıyla kullanılırlar.

 

 

Momentum: Fiyatın zaman içinde değişim hızını ve ilerlediği yöndeki gücünü tarif eder.

 

 

Hareketli Ortalama: Grafik üzerinde fiyatla beraber hareket eden, belli dönemler boyunca hesaplanan ortalamadır.

 

 

Basit Hareketli Ortalama: Fiyatın belli bir dönem boyunca hesaplanan aritmetik ortalamasıdır.

 

 

Ağırlıklı Hareketli Ortalama: Fiyatın belli bir dönem boyunca, son dönemlere daha fazla ağırlık vermek üzere hesaplanan ortalamasıdır.

 

 

Üstel Hareketli Ortalama: Fiyatın belli bir dönem boyunca, üstel fonksiyona göre hesaplanan ortalamasıdır.

 

 

Relatif Güç Göstergesi (RSI): 0’la 100 arasında salınım yapan ve fiyatın değişim hızını ve teknik doyum seviyelerini gösteren teknik gösterge.

 

 

Stochastic Göstergesi: 0’la 100 arasında salınım yapan ve fiyatın değişim hızını ve teknik doyum seviyelerini gösteren teknik gösterge.

 

 

Uyumsuzluk: Fiyat grafiği ile teknik gösterge arasında oluşan uyumsuzluktur.

 

 

Pozitif Uyumsuzluk: Fiyat yeni dip yaparken, göstergenin daha yukarıda dip yapmasına denir.

 

 

Negatif Uyumsuzluk: Fiyat yeni tepe yaparken, göstergenin daha aşağıda tepe yapmasına denir.

 

 

MACD: Trendin gücünü, doğrultusunu ve momentumundaki değişimleri takip etmek üzere kullanılan teknik göstergedir.

 

 

Fiyat Bantları: Fiyat grafiğinin üzerine çizilen ve fiyat grafiği etrafında hareketli bir üst ve alt bant oluşturan teknik göstergedir.

 

 

Bollinger Bantları: Fiyat grafiği üzerine çizilen, bir ortalama ve bu ortalamadan belli bir oranda standart sapmayı gösteren alt ve üst bantlardan oluşan teknik göstergedir.

 

 

Fibonacci Sayıları: 1 ve 1’le başlayıp sonsuza kadar giden sayı serisidir. Fibonacci sayı serisindeki her sayı, kendisinden önceki iki sayının toplamıdır. Fibonacci sayı serisini oluşturan sayılar: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233, ...

 

 

Fibonacci Oranları: Fibonacci sayı serisini oluşturan sayılar birbirilerine oranlanarak elde edilen oranlardır. Fibonacci oranlarının bazıları şunlardır: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 1.0, 1.618, 2.0, 2.618, ...

 

 

Altın Oran: Phi (ç) sayısı olarak da bilinen, Fibonacci sayı serisini oluşturan ardışık sayıların birbirine oranlanması ile elde edilen irrasyonel sayıdır: 0.618. ya da bu sayının tersi olan 1.618.

 

 

Fibonacci Geri Alım Seviyesi: Bir diple tepe arasında ilerleyen trend sona erdikten sonra, destek (tepkide direnç) olarak çakışacağı varsayılan seviyeleri tespit etmek üzere, trend boyunun 1’den küçük Fibonacci oranları ile çarpılması sonucu bulunan fiyat seviyeleridir.

 

 

Fibonacci Uzatma Seviyesi: Bir diple tepe arasında ilerleyen trend sona erdikten sonra, direnç (düşüşte destek) olarak çakışacağı varsayılan seviyeleri tespit etmek üzere, trend boyunun 1’den büyük Fibonacci oranları ile çarpılması sonucu bulunan fiyat seviyeleridir.

 

 

Elliott Dalga Prensibi: Kısa vadeden uzun vadeye bütün yükseliş ve düşüşlerin, dalgalardan oluşan standart kalıplar halinde ilerlediğini varsayan teori. Beş Dalga Prensibi olarak da bilinir.

 

 

5+3 Elliott Çevrimi: Beş dalgalık bir yükseliş ve üç dalgalık bir düzeltmeden oluşan temel Elliott çevrimidir.

 

 

İtki: Beş dalgalık standart Elliott kalıbıdır. İtkilerde 4 no’lu dalga 1 no’lu dalga bölgesine girmez.

 

 

Diyagonal (İlerleyen ve Sonlanan): Birbirine yakınsayan trend çizgileri içinde ilerleyen ve 4 no’lu dalganın 1 no’lu dalga bölgesine sarktığı standart Elliott kalıbıdır.

 

 

Uzatma: Beş dalgadan oluşan bir trendin, 1, 3 ve 5 olarak etiketlenen dalgalarından birinin, diğerlerine göre belirgin biçimde uzun olmasıdır.

 

 

Almaşıklık İlkesi: Beş dalgalık bir Elliott kalıbı içinde 2 ve 4 no’lu düzeltme dalgalarının birbirlerinden farklı yapılarda oluşmasıdır.

 

 

Eşitlik İlkesi: Beş dalgalık bir Elliott kalıbı içinde 1,3 ve 5 no’lu dalgalarıda biri uzattığında, diğer ikisinin birbirine eşit olma özelliğidir.

 

 

Başarısız (Güdük 5. Dalga): Beş dalgalık bir Elliott kalıbı içinde 5 no’lu dalganın yeni bir tepeye (düşüşte yeni bir dibe) ulaşamadan sona ermesidir.

 

 

Zigzag: Üç dalgadan oluşan ve mesafe kat ederek ilerleyen düzeltme kalıbıdır.

 

 

Yassı: Üç dalgadan oluşan ve genellikle mesafe kat etmeyen yatay düzeltme kalıbıdır.

 

 

Üçgen (Elliott): Beş dalgadan oluşan ancak mesafe kat edemeyerek itkilerden ayrılan, grafik üzerinde üçgen görüntüsü oluşturan yatay düzeltme kalıbıdır.

 

 

Dalga Derecesi: Elliott Dalga Prensibi’nde, küçük dalgalar bir araya gelerek büyük dalgaları oluştururlar. Büyük dalgalar da küçük dalgalar gibi standart Elliott kalıpları oluşturarak ilerler. Standart 5+3 çevrimlerinin her birine farklı “derece” isimleri verilir: Minor, Intermediate, Cycle gibi.

01 Sep 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap