Logo reklamı

Tek Kişilik Hanehalklarının Oranı Arttı

Kuruluştan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2016 yılında %14,9 olan yalnız yaşayan fertlerden
oluşan tek kişilik hanehalklarının oranının, 2017'de %15,4'e yükseldiği görüldü.
Tek çekirdek aile ve geniş aileden oluşan hanehalklarının oranında azalma görüldü
Tek çekirdek aile olarak ifade edilen yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en
az bir çocuktan oluşan hanehalklarının oranında azalma olduğu görüldü. Tek çekirdek aileden oluşan
hanehalklarının oranı, 2016'da %66,4 iken 2017'de %66,1'e geriledi.
Diğer yandan, geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan
hanehalklarının oranı bir önceki yıla göre %16,3'ten %16'ya düştü.

Çekirdek aile bulunmayan
hanehalklarının oranı arttı

Aralarında eş, anne-çocuk veya
baba-çocuk ilişkisi olmayan fertleri
içeren; diğer bir ifadeyle çekirdek aile
bulunmayan birden fazla kişiden
oluşan hanehalklarının oranında artış
olduğu gözlendi.
Söz konusu hanehalklarının oranı
2016 yılında %2,4 iken 2017 yılında
%2,5'e yükseldi

Tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu il Tunceli oldu
İllere göre hanehalkı tipleri incelendiğinde, 2017 yılında tek kişilik hanehalklarının oranının en yüksek olduğu
ilin %26,1 ile Tunceli olduğu görüldü. Tunceli'yi %23,7 ile Giresun, %23,2 ile Eskişehir ve Çankırı, %22,5 ile
Artvin izledi.

Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il %72,8 ile Kayseri oldu. Kayseri'yi
%72,3 ile Osmaniye, %71,3 ile Adıyaman, %70,9 ile Ankara ve %70,4 ile Karaman takip etti.
Geniş ailelerden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il %28,9 ile Şırnak oldu. Şırnak ilini
%26,5 ile Hakkari, %25,3 ile Batman, %23,8 ile Siirt ve %23,7 ile Şanlıurfa izledi.
Çekirdek aile bulunmayan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il %5,1 ile Yalova oldu. Yalova'yı
%4,4 ile Tunceli, %4 ile İstanbul, %3,8 ile Şırnak ve Gümüşhane takip etti.

0 Yorum

Yorum

e-Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. Lütfen * işaretli alanları doldurunuz.

*