Logo reklamı

Tek-Art yeni bir şirket kuruyor bedelsiz pay dağıtacak

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı  237750 ticaret sicil no.lu şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısı Soner YILMAZ Başkanlığında toplandı.

31.05.2018 tarihinde kısmi bölünme yoluyla Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) kurulmasına ilişkin gerekli hazırlık çalışmalarının yapılması yönünde karar alınmış idi. Kısmi bölünme yoluyla kurulacak olan Tek-Art Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. için bu kez;

-Söz konusu işlem önemli nitelikteki işlemlerden sayıldığından ayrılma hakkı doğuracağından ilk genel kurulumuzda ortaklarımızın onayına sunulmasına, ayrılma hakkı için 1.000.000 TL bütçe ayrılmasına , ayrılma hakkı kullanımının 1.000.000 TL'yi aşması durumunda ise işlemin yönetim kurulunca yeniden gözden geçirilmesine, 

-Şirketimiz aktifinde yer alan "Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller"in ilgili mevzuat çerçevesinde, ayni ortaklık yapısı ile kurulacak halka açık bir şirkete, kayıtlı değerleri üzerinden, sermaye olarak devredilmek suretiyle, "Ortaklara Pay Devri Modeli ile(tüm ortaklara bedelsiz dağıtılmasına)" kısmi bölünme için 31.12.2017 tarihi itibariyle kayıtlı defter değerleri üzerinden devredilmesi ve gerekli yasal işlemlerin başlatılmasına,

-Ayni sermaye olarak aşağıda listelenmiş gayrimenkullerin kullanılmasına,

-Şirketin kuruluş sermayesinin 30.000.000 TL olarak belirlenmesine,

-Herhalukarda 3.000.000 TL'den az olmamak üzere ayni sermaye olarak konulan gayrimenkullerin TÜFE artışları yansıtılarak tespit edilen değerleri toplamı farkının şirketimizce nakit olarak tamamlanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

0 Yorum

Yorum

e-Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. Lütfen * işaretli alanları doldurunuz.

*