TCMB Faiz Kararına Doğru

Beklentiler ve son gelişmeler..

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısı sonuçları 20 Ocak Salı günü 14:00 itibariyle açıklanıyor. TCMB en son toplantıda faizlerde değişikliğe gitmemişti.

 

1) Politika Faizi: 8,25% (Önceki: 8,25%)

2) Borçlanma Faizi: 7,50% (Önceki: 7,50%)

3) Marjinal Fonlama Faizi: 11,25% (Önceki: 11,25%)

4) Piyasa Yapıcısı Bankalara Sağlanan Fonlama Faizi: 10,75% (Önceki: 10,75%)

 

Özet;

1) TCMB getiri eğrisini yataya yakın tutarak likidite koşullarını sıkı tutmaya devam etmektedir.

2) 2014 Ağustos’tan bu yana devam eden negatif baz etkisi enflasyon üzerinde önceki dönemlerde yukarı yönlü baskı yaratmıştır.

3) Enflasyonda Ocak – Nisan 2015 döneminde petrol ve baz etkisi dolayısıyla düşüş öngörülüyor.

5) Aralık ayı enflasyonu Kasım ayına (%9.15) göre gerileyerek (%8.17) gerçekleşti.

6) Daha önceki faiz indirimlerine mesnet teşkil eden H ve I endeksleri Aralık ayı itibariyle geri çekiliyor.

7) Ocak ayı Beklenti Anketi’nde üç ay sonrası için faiz indirimi beklentileri belirgin şekilde yükselmiştir. 50 baz puana yakın bir indirim beklenmektedir.

8) TL’de beklenen oynaklık düzeyi 1 yıllık dönemde “ortalamaya” yakın seyrediyor. Bu durum olası faiz indirimlerini destekleyebilir.

9) Küresel likidite koşulları yakın dönemde destekleyici olmaya devam ediyor. Fed kanadında çıkış programına “daha fazla” açıklık getirilmesi küresel likidite koşullarını destekliyor. ECB’nin 22 Ocak itibariyle varlık alım programının kapsamını genişletmesi bekleniyor.

10) TCMB 20 Ocak tarihli toplantıda 22 Ocak itibariyle beklenen ECB desteği ve enflasyonda öngörülen düşüş süreciyle birlikte faizlerde “ölçülü” indirime gidebilir. 

 

Etkili Faktörler

1) Beklenen Oynaklık Düzeyi

Grafikte 1 yıllık dönemde beklenen oynaklık düzeyi (mavi) ile gerçekleşen oynaklık düzeyi (yeşil) renkle gösteriliyor.

 

Beklenen (implied) oynaklık: çeşitli vadelerdeki opsiyonların oynaklığı

Gerçekleşen (realized) oynaklık: spot fiyatın oynaklığı

Beklenen Oynaklık > Gerçekleşen Oynaklık = Risk Algısının Yükselmesi

 

Aralık ayı ortası itibariyle Rusya kaynaklı şokla birlikte yükselen opsiyon volatilitesi 19 Ocak itibariyle de ulaştığı en yüksek seviyenin çok uzağında değil. Bu durum olası faiz indirimi ardından fiyatlamanın “TL negatif” olmasına neden olabilir.

49971-1 TCMB Faiz Kararına Doğru

Tabloda 1 yıllık dönem itibariyle implied – realized volatilite farkları gösterilmektedir.

Range sütununda turuncu renkle gösterilen nokta 1 yıllık ortalamayı, mavi renkle gösterilen nokta şu anda bulunulan seviyeyi göstermektedir.

 

Konu hakkında 6 Ocak tarihli çalışmamız.

https://parahaberi.com/tr-TR/haberler/83162/tl-ve-oynaklik-uzerine

 

Volatilite Farkı

16.12.2014 itibariyle 3.13

06.01.2015 itibariyle 2.96

19.01.2015 itibariyle 2.83

 

İlgili dönemde enflasyon beklentileri üzerinde aşağı yönlü baskı neticesinde “güvenilir liman” arayışı yüksek seviyelerde. Ancak MB’lerin kısa dönemde “genişleme” yönünde “daha fazlasını” yapacağı beklentileri piyasaları desteklemeye devam ediyor.

49972-2 TCMB Faiz Kararına Doğru

2) Getiri Eğrisi Yataya Yakınsıyor

Getiri eğrisi, borçlanma araçlarının faiz oranları ile vadeleri arasındaki ilişkiyi gösteren eğriye verilen addır.

 

1) Artan eğimli getiri eğrisi uzun vadede enflasyonda artış beklentisi içinde olunduğunu, bu nedenle de uzun vadeli finansman sağlamak için daha yüksek faiz talep edildiğini göstermektedir.

2) Azalan eğimli getiri eğrisi uzun vadede enflasyonda düşüş beklendiğini, bu nedenle de kısa vadeli faizlerin uzun vadeli faizlerden yüksek olduğunu göstermektedir.

3) Yatay getiri eğrisi ise uzun vadeli faizlerle kısa vadeli faizlerin yakın olduğunu göstermektedir. Bu durum enflasyon beklentilerinin “dengeli” olduğu, istikrarlı bir durumu göstermektedir. MB tarafından da tercih edilen bir durumdur.

 

TCMB kısa vadeli faizleri kontrol ederek getiri eğrisi üzerinden fiyat istikrarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

49973-3 TCMB Faiz Kararına Doğru

Grafikte açık mavi renkle 19 Ocak 16:07 saati itibariyle alınan getiri eğrisi gösteriliyor.

19 Aralık 2014 tarihinde 3 aylık faizler %10 üstündeyken 19 Ocak itibariyle %8 seviyesine yaklaşmıştır.

Bu durum kısa dönemde enflasyon beklentilerinin zayıfladığına işaret edebilir.

 

Ocak ayı itibariyle açıklanan TCMB beklenti anket, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinin zayıfladığını gösteriyor.

49974-4 TCMB Faiz Kararına Doğru

Özetle; enflasyon beklentilerinin gerilemesi, getiri eğrisinin yataya yakınsaması ve küresel risk iştahının ECB faktörüyle güçlü seyretmesi TCMB’nin “olası” faiz indiriminde elini güçlendirebilir.

 

Deniz KAHRAMAN

01 Sep 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap