Şirket haberleri ve tavsiyeleri

sabanci_650_7 Şirket haberleri ve tavsiyeleri

Aygaz (AYGAZ, Öneri “AL”, Sınırlı Pozitif): Aygaz’ın 3. çeyrek net dönem karı 118,5mn TL ile bizim beklentimiz olan 121mn TL’nin hafif altında, piyasa beklentisi olan 105mn TL’nin ise üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Şirketin satış gelirleri satış miktarı %7,7 oranında artmasına karşın satış fiyatlarındaki düşüş nedeniyle bir önceki yıla göre yaklaşık aynı kalmış ve 1.845mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan tüplü satışların yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmesi ve otogaz satışlarındaki artışın olumlu katkısı ile brüt kar %20 oranında artarak 216,9mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderlerdeki %20’lik yüksek artışa karşın, diğer faaliyetlerden geçen yılın aynı dönemindeki 10mn TL’lik zarara karşın az da olsa gelir kaydedilmesine bağlı olarak faaliyet karı %40 oranında artarak 84,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Tüpraş’ın bir önceki çeyreğe göre olumlu katkısı artmış olmakla birlikte bir önceki yılın aynı dönemine gööre olumlu etkisi daha düşük olmuş ve iştiraklerden gelirler bir önceki yılın aynı döneminde göre %15,5 oranında azalarak 57,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak Aygaz’ın net dönem karı 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında artmıştır. Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Ocak-Eylül dönemi net karı 276,5mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,4 oranında artış kaydetmiştir.

Akbank (AKBNK, Öneri “EKLE”, Nötr): Banka, 1 yıllık dönem içerisinde yurt dışında toplamda 4 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, halka arz edilmeksizin birden fazla tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı yapılması için SPK ve BDDK’ya başvuruda bulunulduğunu duyurmuştur.

Afyon Çimento (AFYON, Sınırlı Negatif): Şirket’in net dönem karı 3Ç2016’da bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %44 oranında azalarak 2,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde karın düşmesinde satışların %15 düşmessi etkili olmuştur. Diğer taraftan, Şirket’in sermaye arttırımı sonucunda elde ettiği nakitin vadeli mevduatlarda değerlendirilmesi yoluyla elde edilen 1,3mn TL faiz gelirleri karı desteklemiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Ocak – Eylül net dönem karı 14mn TL olarak gerçekleşirken, net dönem karı geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 7,5mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

Arçelik (ARCLK, Nötr): Şirketin Yönetim Kurulu tarafından, Hollanda’da yerleşik ve %100 bağlı ortaklığı Ardutch B.V.’nin yapacağı 222mn Euro tutarındaki sermaye artışının tamamına nakden katılmaya ve bu tezyidle ilgili işlemleri yapması için şirket yönetimine yetki verilmesine karar verilmiş olup, ilgili ödeme işlemi bugün gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Pakistan’da Dawlance markasıyla faaliyette bulunan üretim ve satış şirketlerinin satın alınmasına ilişkin, şirketlerin net borçluluk seviyelerine bağlı fiyat düzeltmesi ve faaliyet gösterilen gayrimenkullerin devralınması için ödenen bedeller dikkate alınarak nihai satın alma bedelinin 243mn ABD Doları olarak belirlenmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Söz konusu tutarın Hollanda’da kurulu bağlı ortaklığı Ardutch B.V. tarafından ödenmesini takiben, hisse devirlerinin en geç 7 Kasım 2016 tarihine kadar tamamlanması öngörülmektedir.

Adana Çimento (ADANA, ADNAC, ADBGR, Nötr): Şirketin 3Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 oranında düşerek 29,2mn TL (piyasa beklentisi 27mn TL)olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, brüt kar ise %2,4 oranında artarak 37mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri düşmesine karşın maliyetlerin düşmesi brüt karı desteklemiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Ocak – Eylül net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 azalarak 103,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Aksa Akrilik (AKSA, Pozitif): Aksa Akrilik’in 3Ç2016 ana ortaklık karı 53,2mn TL ile geçen sene aynı çeyreğin %76,8 üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Aksa Akrilik’in karındaki arrtışın ana sebebi finansman giderlerindeki 31,4mn TL’lik azalmadır. Şirketin brüt karı %11,8 artışla 107,6mn TL olurken, faaliyet karı geçen seneye göre %4,4 azalarak 103,2mn TL olmuştur. Faaliyet karındaki sınırlı gerilemenin sebebi diğer faaliyet gelirlerindeki 15,5mn TL’lik azalmadır. Şirket geçen sene diğer faaliyetlerine ilişkin 29,2mn TL gelir kaydederken, bu sene sadece 13,7mn TL gelir kaydetmiştir. Aksa Akrilik’in 3. çeyrek finansman gideri geçen sene aynı çeyreğe göre 31,4mn TL azalarak, 16,3mn TL olmuş ve net karın geçen seneye göre artışındaki ana etken olmuştur. Şirketin 2016 Ocak- Eylül ana ortaklık karı ise 136,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kar 134,5mn TL idi.

Adel Kalemcilik (ADEL, Nötr): Adel Kalemcilik’in 3Ç2016 net karı 7,2mn TL ile geçen sene aynı çeyreğin %85,3 altında gerçekleşmiştir. Adel Kalemcilik’in karındaki gerilemenin ana sebebi yatırım gelirlerindeki 54,6mn TL’lik azalmadır. Şirketin brüt karı %12,1 artışla 30,7mn TL olurkken, faaliyet karı geçen seneye göre 2 katına çıkarak 16,3mn TL olmuştur. Adel Kalemcilik’in 3. çeyrekteki yatırım gelirleri 9bin TL olmuştur. Şirket geçen sene maddi duran varlık satışına ilişkin 54,6mn TL’lik tek seferlik gelir kaydetmişti. Adel’in finansman gideri geçen sene aynı çeyreğe göre 4,1mn TL azalarak, 7,3mn TL olmuştur. Şirketin 2016 Ocak- Eylül net karı ise 36,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kar 81,1mn TL idi.

Alkim Kağıt (ALKA, Sınırlı Pozitif): Alkim Kağıt’ın 3Ç2016 net karı 5,5mn TL ile geçen sene aynı çeyreğin %4,7 üzerinde gerçekleşmiştir. Alkim Kağıt’ın karındaki artışın ana sebebi finansman giderlerindeki azalmadır. Şirketin brüt karı %38,5 artışla 8,6mn TL olurken, faaliyet karı geçen seneye göre 30,9% azalarak 7,4mn TL olmuştur. Faaliyet karındaki gerilemenin ana sebebi diğer faaliyet gelirlerindeki 5,4mn TL’lik gerilemedir. ALKA’nın finansman gideri geçen sene aynı çeyreğe göre 4,1mn TL azalarak, 580bin TL olmuştur. Şirketin 2016 OOcak- Eylül net karı ise 13,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kar 11,2mn TL idi.

Bağfaş Bandırma (BAGFS, Nötr): Bagfaş’ın 3. çeyrek net dönem zararı 9,7mn TL ile 13mn TL’lik piyasanın zarar beklentisinin altında gerçekleşmiştir. Şirketin 3Ç2015’teki net dönem zararı 18,5mn TL idi. Bagfaş’ın zararının geçen seneye göre daralmasında ana etken, esas faaliyetlerinden diğer giderlerinin, kur farkı giderlerindeki düşüşe istinaden azalmasıdır. Şirketin satış gelirleri 3Ç2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 oranında artmış 96,4mn TL olmuştur. Öte yandan, satışların maliyetindeki yüksek artış sebebiyle brüt kar %0,6 gerilemeyle 18,2mn TL’yi göstermiştir. Buna bağlı olarak brüt kar marjı 1,5 puan düşüşle %18,9 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki artış %36 olmuş ve olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Diğer faaliyetlerden giderler geçen seneki 16,5mn TL’den bu sene 3. çeyrekte 6,2mn TL’ye gerilemiştir. Bu kalemdeki 10,3mn TL’lik gerileme, net zaararın azalmasındaki ana faktördür. Bu gelişmeler neticesinde, faaliyet karı 2,4mn TL olmuştur. Şirket geçen sene esas faaliyetlerinden 4,8mn TL zarar kaydetmişti. Bagfaş’ın 3Ç2016 yatırım gelirleri geçen yıla göre 5,9mn TL azalarak 4,2mn TL olmuştur. Bunun sebebi kur farkı gelirlerindeki 6mn TL’lik gerilemedir. Finansman tarafında ise giderler geçen sene aynı döneme göre 6,6mn TL azalarak 22,1mn TL seviyesini göstermiştir. Şirketin 3. çeyrek vergi geliri 1mn TL artışla 5,8mn TL olmuştur. 3. çeyrek zarar rakamlarıyla birlikte Bağfaş’ın 9 aylık net karı 1,9mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemde şirket 3,8mn TL net kar açıklamıştı.

Brisa (BRISA, Negatif): Brisa 3Ç2016’da 37mn TL olan piyasa kar beklentisine karşın 8mn TL net zarar açıklamış ve olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Şirket geçen sene aynı dönemde 53,4mn TL net kar açıklamıştı. Brisa’nın kardan zarara geçmesindeki satışlarındaki 52mn TL’lik gerile etkili olmuştur. Şirketin brüt karı %35,8 azalışla 90,8mn TL olurken, faaliyet karı geçen seneye göre %69,8 azalarak 25,3mn TL olmuştur. Şirket geçen sene diğer faaliyetlerine ilişkin 19,7mn TL gelir kaydederken, bu sene sadece 7,3mn TL gelir kaydetmiştir. Şirketin 2016 Ocak- Eylül karı ise 46,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kar 115,9mn TL idi.

Bolu Çimento (BOLUC, Sınırlı Pozitif): Şirketin 3Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 oranında artarak piyasa beklentisine paralel 31mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar da %10 oranında artarak 48,4mn TL’ye yükselmiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Ocak – Eylül net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,4 artarak 82,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri “AL”, Sınırlı Pozitif): Emlak Konut GYO, yılın üçüncü çeyreğinde 894,2mn TL net dönem karı açıkladı. Emlak Konut GYO, 3Ç2015’te 134,7mn TL kar açıklamıştı. Net dönem karı hem bizim beklentimiz olan 608mn TL hem de piyasa beklentisi olan 630mn TL’nin üzerinde gerçeekleşmiştir. Tahminimizdeki sapma satış gelirlerinin beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur. Şirketin 1,8 milyar TL’lik satışlarının 1 milyar TL’si arsa satışları, 772,9mn TL’si konut satış gelirlerinden elde edilmiştir. Şirketin 3Ç2016’daki brüt karı ise 977,1mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 114,8mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Ocak – Eylül net dönem karı 1,5 milyar TL olarak gerçekleşirken, net dönem karı geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 416,5mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

Halkbank (HALKB, Öneri “AL”, Nötr): Halkbank’ın net dönem karı 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 630mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 692mn TL hem de piyasa beklentisi olan 695mn TL’nin altında kalmıştır. Tahminimizdeki sapmada, net faiz gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesine karşın, Banka’nın 2017 başında yürürlüğe girecek olan yeni genel karşılık düzenlemesi ve IFRS 9’a hazırlık amacıyla 445mn TL ek genel karşılık ayırmassı (beklentimiz 200mn TL serbest karşılık ayırması idi) etkili olmuştur. Banka, ikinci çeyrekte 885,6mn TL kar elde etmişti. Ayrıntılar için tıklayınız.

Halk GYO (HLGYO, Nötr): Halk GYO’nun 3Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %37 oranında azalarak 7,4mn TL olmuştur. Satış gelirlerinde önemli bir değişim yaşanmamasına rağmen 3,5mn TL’lik bağış ve yardım giderleri karın düşmesinde etkili olmuştur. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Ocak – Eylül net dönem karı 29,4mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 35,2mn TL kar açıklanmıştı.

Güneş Sigorta (GUSGR, Sınırlı Pozitif): Güneş Sigorta’nın 3Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %25 oranında artarak 10,1mn TL’ye yükselmiştir. Öte yandan, genel teknik bölüm dengesi 19,7mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 2mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamına rağmen Şirket’in Ocak – Eylül net dönem zararı 68,9mn TL’dir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 71,11mn TL zarar kaydedilmişti.

Öte yandan, yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri hakkında şirket şu açıklamayı yapmıştır: “Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 01.11.2016 ile 15.11.2016 tarihleri arasında 15 (onbeş) gün süreyle kullandırılacaktır. Mevcut pay sahiplerine beheri 0,1 TL nominal değerli olan paylar, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (10 adet) payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan kısım ise “Borsa’da Satış” yöntemi ile nominal değerden aşağı olmamak üzere BİAŞ Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan 2 iş günü süreyle satılacaktır. Halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, Vakıfbank kalan payları satış süresinin bitişini takip eden 3 iş günü içerisinde, halka arz fiyatı ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın almayı taahhüt etmektedir.”
 
Mardin Çimento (MRDIN, Sınırlı Negatif): Şirketin 3Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %36 oranında gerileyerek 8,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise %24 oranında düşerek 11,1mn TL’ye gerilemiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Ocak – Eylül net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 azalarak 23,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Ünye Çimento (UNYEC, Sınırlı Pozitif): Şirketin 3Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,2 oranında artarak 14,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, brüt kar ise %16 oranında artarak 22,4mn TL’ye yükselmiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Ocak – Eylül net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 oranında artarak 46mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Tüpraş (TUPRS, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Tüpraş’ın 2016 yılı üçüncü çeyrek net dönem karı 580,9mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 435mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 449mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada brüt kar marjının beklentimizin altında gerçekleşmesine karşın, şirketin vergi gideri yerine vergi gelir kaydetmesi etkili olmuştur. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre satış miktarındaki %8’lik artışa karşın düşük seyreden petrol fiyatlarına bağlı olarak %9,5 oranında azalmış ve 9,45 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan satışların maliyetindeki görece düşük gerilemeye bağlı olarak brüt kar ise %24,4 oranında gerilemiş ve 917,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net rafineri marjının 5,68$/varille 2Ç2016’daki 5,21$/varile göre iyileşme kaydetmesine karşın 3Ç2015’teki 8,32$/varilin altında kalması bunda ana etken olmuştur. Operasyonel giderlerdeki %6,8’lik artışa karşın diğer faaliyet giderleri bir önceki yılına aynı dönemindeki 387mn TL’den 67mn TL’ye gerilemiş ve faaliyet karının %1,6 oranında artış kaydetmesini sağlamıştır. İştiraklerden gelirler (Opet) 31,9mn TL’den 61,5mn TL’ye yükselerek; finansman giderleri de 128,5mn TL’den 11,5mn TL’ye gerileyerek karlılığı desteklemiştir.. Diğer taraftan, vergi geliri geçen yılın aynı dönemindeki 259mn TL’den 32mn TL’ye gerileyerek bir önceki yıla göre karda kaydedilen %22,5’lik düşüşte ana etken olmuştur. Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Ocak-Eylül dönemi net karı 990,3mn TL’ye ulaşmış ancak bir önceki yılın aynı dönemine göre %43 düşüş kaydetmiştir.
 
Teknosa (TKNSA, Negatif): Teknosa’nın 3. çeyrek net dönem zararı 122,7mn TL ile 27mn TL’lik piyasanın zarar beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket geçen sene aynı dönemde 586bin TL net kar açıklamıştı. Teknosa’nın kardan zarara geçmesindeki ana neden satışlarındaki %15’lik gerilemedir. Şirketin brüt karı %55,5 azalışla 67,3mn TL olurken, faaliyet zararı 145mn TL olmuştur. Şirket geçen sene diğer faaliyetlerine ilişkin 6,9mn TL gider kaydederken, bu sene 91,6mn TL gider kaydetmiştir. Şirketin 2016 Ocak- Eylül zararı ise 170,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde zarar 21,7mn TL idi.

Park Elektrik Madencilik(PRKME, Negatif): Paark Elektrik’in 3Ç2016 net zararı 4,6mn TL olmuştur. Şirket geçen sene aynı dönemde 2,7mn TL net kar açıklamıştı. Park Elektrik’in kardan zarara geçmesinde ana etken diğer faaliyet giderlerindeki 11mn TL’lik artıştır. Şirketin brüt karı %33 düşüşle 2,2mn TL olurken, faaliyet zararı 5,9mn TL olmuştur. Diğer faaliyet giderlerindeki yüksek artışın sebebi faiz gelirlerindeki gerilemedir. Şirketin 2016 Ocak- Eylül net zararı ise 12,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde net kar 23mn TL idi.

Pınar Süt (PNSUT, Nötr): Pınar Süt’ün 3Ç2016 net karı 12,2mn TL ile 14mn TL olan piyasa beklentisinin hafif altında gerçekleşmiştir. Şirketin geçen sene aynı dönemde net karı 7,5mn TL idi. Pınar Süt’ün karının artmasındaki ana etken diğer faaliyet giderlerindeki azalmadır. Şirketin brüt karı %6,7 artışla 39,2mn TL olurken, faaliyet karı 2,3 katına çıkarak 11,9mn TL olmuştur. Pınar Süt’ün 3. çeyreğe ilişkin finansman gideri 2,4mn TL artarak 3,5mn TL olmuştur. Şirketin 2016 Ocak- Eyylül net karı ise 55,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde net kar 38,2mn TL idi.

Pınar Su (PINSU, Negatif): Pınar Su’nun 3Ç2016 net zararı 5,1mn TL olmuştur. Şirketin geçen sene aynı dönemde net karı 534bin TL idi. Pınar Su’nun kardan zarara geçmesindeki ana etken operasyonel giderlerindeki artıştır. Şirketin brüt karı %0,5 artışla 23,5mn TL olurken, faaliyet zararı 2,4mn TL olmuştur. Operasyonel giderler geçen sene aynı çeyreğe göre 4,3mn TL artarak olumsuz bir görüntü sergilemiş ve şirketin faaliyet zararı kaydetmesine sebep olmuştur. Şirketin 2016 Ocak- Eylül net zararı ise 13,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde zarar 2mn TL idi.

Sasa Polyester (SASA, Sınırlı Pozitif): Şirketin 3. Çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,9 oranında artarak 26,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kardaki %6,7’Lik daralmaya karşın net dönem karında kaydedilen artışta bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 5,2mn TL’lik vergi giderine karşın bu çeyrekte kaydedilen 51bin TL’lik vergi geliri etkili olmuştur. 3.çeyrek kar rakamı ile birlikte Ocak-Eylül dönemi net dönem karı 66mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 oranında artış kaydetmiştir.

Türk Telekom (TTKOM, Öneri “EKLE”, Nötr): Kredi ödemelerinde yaşanan gecikme nedeniyle hissedarların olası hisse satışının da aralarında bulunduğu bazı seçenekleri değerlendirdiği Türk Telekom’da bir hisse devri olması halinde Saudi Oger’in payına bir başka Suudi telekomünikasyon devi Saudi Telecom talip olabilir. (Kaynak: Reuters)

 

Akiş GYO (AKSGY): Kurlarda görülen aşırı dalgalanmalar neticesinde kiracılara destek olmak amacıyla, şirket tarafından ihtiyari olarak belirlenecek kiracılara 01/11/2016-30/11/2016 tarihleri arasındaki bir aylık kira dönemi ile sınırlı olarak uygulanmak kaydı ile; kira sözleşmelerinde öngörülen ödeme tarihindeki A.B.D dolar kurunun 2,85 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Kent Gıda (KENT, Negatif): Kent Gıda’nın 3. çeyrek net zararı 1,1mn TL olmuştur. Şirket geçen sene 19,1mn TL net kar açıklamıştı. 3. çeyrek rakamlarıyla beraber şirketin 9 aylık net karı 1,1mn TL olurken, geçen sene aynı dönemdeki net kar 50mn TL idi.

Link Bilgisayar (LINK, Sınırlı Negatif ): Link Bilgisayar’ın 3. çeyrek net zararı 374bin TL olmuştur. Şirket geçen sene 281bin TL net kar açıklamıştı. 3. çeyrek rakamlarıyla berabeer şirketin 9 aylık net zararı 1,1mn TL olurken, geçen sene aynı dönemdeki net kar 205bin TL idi.
 
Saf GYO (SAFGY): Şirketin Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi Sanayi ve Ticaret firması ile Oracle Lisans yenileme (ORACLE Software Update License&Support Oracle Financials Application User Perpetual) işlemine ilişkin sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.

Reysaş GYO (RYGYO, Nötr): Reysaş GYO 3Ç2016’da 9,5mn TL zarar açıklamıştır. Şirket geçtiğimiz yılına aynı döneminde 29,8mn TL zarar kaydetmiştir. Brüt kar ise 12,3mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir değişim göstermemiştir. Zararın oluşmasında kur farkı ve faiz gideri etkili olmuştur. 2016 yılının Ocak – Eylül dönemi zararı da 9,1mn TL olurken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 54,9mn TL olarak gerçekleşmişti. Zararlarda yine kur farkı ve faiz giderleri etkili olmuştur.

 

 

01 Nov 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap