Mayıs ayına yangınla başlıyoruz...

Piyasalarda Bugün

Piyasalar 04/05/2020Dünya borsaları aşırı kötümserlik ile iyimserlik arasında gidip geliyor. Mart ayında dip yapan piyasalar Nisan ayında ABD teknoloji hisseleri öncülüğünde son yılların en güçlü çıkışlarından birisini (%10) yaptı.

Nisan ayını bitirirken durum aniden değişti. Dolar ve altın değer kaybederken hisse senedi ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde sert satışlarla ayı kapattık. Neler oluyor? Salgının kontrol altına alınmaya başlandığı ve ekonomilerin normalleşme planlarını açıkladığı bir ortamda risk iştahı neden bozuldu?

ABD'den başlayıp Asya'ya yayılan satış dalgasının arkasında biri ekonomik diğeri ekonomi-politik

iki gerekçe olabilir. Ekonomi ile başlayalım. Salgın kontrol altına alınıyor. Ancak geniş kitlelere ulaşan bir aşı bulunmadan ekonomilerin normalleşmesi kolay değil. Piyasa fiyatlamalarındaki bozulma "derin V" tipi canlanmadan "derin U" tipi toparlanma senaryosuna geçişin ön sancısı olabilir.

Ekonomi-politik ile devam edelim. Salgını iyi yönetemeyen Trump yönetimi bunun siyasi faturasını ödememek için Çin'i "salgını başlatan halk düşmanı" olarak göstermeyi hedefliyor. Salgın öncesinde zaten var olan gerginlik önümüzdeki aylarda daha da tırmanacak. Küreselleşme karşıtı bu politika dünya ekonomisinin "derin U" hatta " derin L" tipi bir yeni normale dönmesine neden olabilir.

Bu fantazi senaryolarını bırakıp gerçeklere dönelim. Borsa İstanbul'un tatil dolayısıyla kapalı olduğu dönemde S%P 500'ün kaybı %4'e yaklaşıyor. Türk lirasındaki değer kaybını da hesaba kattığınızda Borsa İstanbul %2'ye yakın kayıpla haftaya başlayabilir.

Bugünkü haber akışında şirket karları öne çıkıyor. Şişe Cam grubunda Soda ve Anadolu Cam güçlü kar açıklarken Trakya Cam beklentilerden daha zayıf. Ancak devam eden birleşme süreci nedeniyle hisse bazında önemli bir ayrışma beklemiyoruz. TSKB'nin sonuçları endekse paralel bir seyre işaret ediyor. Güçlü kar açıklayan Aksigorta ve Yapı Kredi hisseleri endeksi yenebilir.


Haberler & Makro Ekonomi

Solunum cihazında ihracat yasağı kaldırıldı

Cumartesi alınan kararla ihracı yasak tıbbi ürünler listesinde yer alan solunum cihazları, sarf malzemeleri ile dezenfektan ve kolonya gibi ürünlerin ihracat yasakları kaldırıldı. İç talep olmaması ve kamunun alım yapmaması sebebiyle ellerinde fazla ürün kalan solunum cihazı üreticileri geçtiğimiz hafta ihracat yasaklarının kaldırılmasını gündeme getirmişti. Türkiye'nin tanı kiti, solunum cihazı, sarf malzemeleri ve oksijen konsantratörü ürün grubunda rutin dönemde 50 milyon dolar civarında bir ihracat pazarı söz konusu. Mart sonunda Aselsan, Arçelik, Baykar ve Biosys gibi firmalar yerli solunum cihazı üretimini artırmak için işbirliğine başlamıştı.

BDDK aktif oranı hesaplamasına açıklık getirdi

BDDK aktif oranı hesaplamasına açıklık getirdi. Bankalar Birliği'nin başvurusu üzerine BDDK yaptığı açıklama ile aktif oranın nasıl hesaplanacağına dair detaylı açıklama getirdi. Buna göre aktif oranları bankanın solo bilançoları baz alınarak yapılacak. Kalkınma ve Yatırım bankaları ile TMSF altındaki bankalar bu uygulamadan muaf olacak. Toplam mevduat tabanı TL 5 milyarın altında olan bankalara bu senenin sonuna kadar bir geçiş süreci tanınacak. Aktif oranı hesaplanırken, i-) banka mevduatları mevduat bakiyesinden düşülecek, ii-) munzam ve likidite gereksinimi için Merkez Bankası ve bilançoda tutulan rakamlar mevduat bakiyesinden düşülemeyecek, iii-) gayri nakdi krediler, leasing harici finans sektörüne verilen krediler ve yabancılara kullandırılan krediler toplam kredi bakiyesinden düşülecek. Yorum: bankalar lehine kolaylık sağlayacak yeni bir detay gözükmüyor ve düzenleyicilerin kaynakların reel sektörü destekleyici yönde kullanmaları konusunda kararlılıkları gözüküyor. Tüm özel büyük bankaların bu uygulama şartlarını yerine getireceğini öngörüyoruz.


Sirket Haberleri

Otokar

Kapanış (TL) : 124.6 - Hedef Fiyat (TL) : 137.5 - Piyasa Deg.(TL) : 2990 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.28 ?

OTKAR TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 10.35 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr


Net kar beklentilerle uyumu ancak nakit akımı negatif

Otokar 1Ç20'de piyasanın 21 milyon TL net kar beklentiyle uyumlu ancak bizim 17 milyon TL net kar tahminimizin üzerinde, 1Ç19'deki milyon TL net zarara kıyasla 22 milyon TL net kar açıkladı. 1Ç20'de net kar rakamı zırhlı araçla satışlarının artan payının etkili olduğu faaliyet kar marjlarındaki iyileşemeye kaynaklanmaktadır. Beklentilerle uyumlu şirket 1Ç20'de yıllık bazda %9 artışla 459 milyon TL satış geliri elde etti. Zırhlı araç satışlarının toplam gelirlerdeki payı 1Ç19'daki %7'den 1Ç20'de %36'ya yükseldi. Otokar 1Ç20'de beklentilerin üzerinde (İş Yat:TL41mn; Piyasa:TL43mn), bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla dört katından fazla artışla 46 milyon TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı ise 1Ç19'deki %2.4'ün üzerinde ancak 4Ç19'deki %10.4'ün altında 1Ç20'de %10 olarak gerçekleşti. Şirketin net borç pozisyonu 1Ç19 soundaki 814 milyon TL'nin ve 4Ç19 soundaki 579 milyon TL'nin üzerinde 1Ç20'de 964 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borçtaki artış Mart ayında dağıtılan 200 milyon TL temettü ve stoklardaki artış nedeniyle yükselen işletme sermayesi ihtiyacının neden olduğu negatif serbest nakit akışından kaynaklandı.


Yorum: Otokar'ın 1Ç20 sonuçları piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Ancak, 1Ç20'de negatif serbest nakit akışına piyasa tepkisinin olumsuz olacağını düşünüyoruz.

Trakya Cam

Kapanış (TL) : 3.23 - Hedef Fiyat (TL) : 3.32 - Piyasa Deg.(TL) : 4038 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 13.94 ?

TRKCM TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 2.79 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr


TRKCM 1Ç20: Operasyonel olarak beklentilerin altında

Trakya Cam 1Ç20'de, beklentilerin üzerinde 161mn TL net kar açıkladı. (İŞY: 135mn TL, Piyasa: 115mn TL). Operasyonel karlılık beklentilerimizin altında gerçekleş de beklentilerimizin oldukça üzerinde gelen net kur farkı gelirleri ve beklentimizin altında kalan etkin vergi oranı, net kar tarındaki sapmanın temel sebebi oldu.


Trakya Cam'ın satış gelirleri 1Ç20'de yıllık bazda %1 azalarak beklentilere paralel 1.519mn TL gerçekleşti. (İŞY: 1.571mn TL, Piyasa: 1.665mn TL). Satış büyümesinde görülen zayıflığın temel sebepleri olarak, i) Avrupa operasyonlarında Covid-19 etkisi nedeni ile %18 hacmi daralması ve ii) Türkiye'den yapılan ihracatta yıllık bazda %48'lik gerileme ön plana çıkıyor. Diğer yandan şirketin Türkiye satış hacimleri, düşük baz etkisi ve yılın ilk iki ayındaki güçlü ekonomik büyüme nedeni ile yıllık bazda %14 artış gösterdi.


1Ç20 FAVÖK, beklentilerin altında, yıllık %26 azalış ile 212mn TL olarak gerçekleşti. (İŞY: 229mn TL, Piyasa: 235mn TL). Şirketin 1Ç20 FAVÖK marjı, Avrupa'daki zayıf talep ve fiyatlama koşulları ve Türkiye'de düz cam fiyatlarında ilk çeyrek özelinde sağlanan indirimler nedeniyle yıllık bazda 4,8 puan gerileme ile %14,0 oldu.


Trakya Camın operasyonlarından nakit yaratımı artan stoklara bağlı olarak zayıf gerçekleşti. Buna bağlı olarak şirketin finansal varlıkları dahi net borcu 1,7 milyar TL'ye yükseldi. (2019 net borç: 1,3 milyar TL). Buna rağmen Trakya Cam'ın net borç / FAVÖK oranı 1,1x ile oldukça sağlıklı seviyede. Diğer yandan 2Ç20'de dönemsel olarak bu oranda önemli bir artış oldukça olası.


Sonuçlara piyasa tepkisinin, devam eden birleşme süreci nedeni ile nötr olmasını bekliyoruz. Şişecam için 12 aylık hedef fiyatımız 5,31TL, birleşme raporunda açıklanan 0,67615 değişim oranı üzerinden, Trakya Cam için 3,59TL hedef fiyata işaret ediyor.

Anadolu Cam

Kapanış (TL) : 4.11 - Hedef Fiyat (TL) : 4.02 - Piyasa Deg.(TL) : 3083 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.29 ?

ANACM TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -2.19 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr


ANACM 1Ç20: Operasyonel olarak beklentimize paralel güçlü sonuçlar

Beklentilerin üzerinde, Anadolu Cam 1Ç20'de, yıllık bazda %14 artış ile 116mn TL net kar açıkladı. (İŞY: 88mn TL, Piyasa: 88mn TL). Beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen net kur farkı gelirleri, net kar tarafında görülen sapmanın temel sebebi oldu.


Anadolu Camın satış gelirleri, beklentilere paralel olarak yıllık bazda güçlü %43 artışla 1112mn TL'ye yükseldi. (İŞY: 1100mn TL, Piyasa: 1101mn TL). Şirketin toplam satış hacminde görülen konsolide 21%'lik büyüme, ürün fiyatı artışları (%13 katkı) kur etkisi (%9 katkı) büyümeyi destekleyen temel faktörler oldu. Türkiye pazarında satış hacmi, düşük baz etkisi ve güçlü talep koşulları nedeni ile yıllık bazda %36 artış gösterdi. 1Ç19'da iç pazarda hacimler yıllık bazda %20 gerilemişti. Buna ek olarak, Türkiye'den yapılan ihracat hacmi yıllık bazda %98 artış gösterdi.


1Ç20 FAVÖK, bizim beklentimize paralel ancak, piyasa öngörüsünün hafif üzerinde, yıllık bazda %46 artışla 285mn TL gerçekleşti. (İŞY: 278mn TL, Piyasa: 265mn TL). 1Ç20 FAVÖK marjı yıllık bazda 0,4 puan iyileşerek %25,6 olarak gerçekleşti. Güçlü satış hacimlerine bağlı artan kapasite kullanım oranı operasyonel karlılığı olumlu etkiledi.


Anadolu Cam'ın finansal varlıkları dahil net borcu, operasyonlardan sağlıklı nakit yaratımı ve azalan yatırım harcamaları neticesinde, 2,2 milyar TL'de yatay seyretti.


Sonuçlara piyasa tepkisinin, devam eden birleşme süreci nedeni ile nötr olmasını bekliyoruz. Şişecam için 12 aylık hedef fiyatımız 5,31TL, birleşme raporunda açıklanan 0,88239x değişim oranı üzerinden, Anadolu Cam için 4,69TL hedef fiyata işaret ediyor.

Soda Sanayii

Kapanış (TL) : 5.84 - Hedef Fiyat (TL) : 7.2 - Piyasa Deg.(TL) : 5840 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 14.79 ?

SODA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 23.29 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr


SODA 1Ç20: Operasyonel olarak beklentilerin üzerinde

Bizim beklentimize paralel ancak piyasa beklentisinin hafifi üzerinde olarak, Soda Sanayii, 1Ç20'de, yıllık bazda 42% artışa işaret eden 403mn TL net kar açıkladı. (İŞY: 398mn TL, Piyasa: 376mn TL). Şirketin operasyonel karlılığı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşe de 41.6mn TL'lik ertelenmiş vergi gideri net kar beklentimizin büyük ölçüde paralel gerçekleşmesine neden oldu.


1Ç20 satış gelirleri, i) döviz sepetinin TL karşısında yıllık bazda %12,0 değer kazancı, ii) cam elyaf iş kolunda, düşük bazın da etkisi ile %177'lik ciro artışı (94mn) ve ii) soda külü satış hacminde yıllık bazda %5 büyümeye bağlı olarak, yıllık bazda %24 artış ile 1176mn TL gerçekleşti. (İŞY: 1104mn TL, Piyasa: 1104mn TL).


1Ç20 FAVÖK ise, beklentilerin üzerinde %55 artış ile 309mn TL olarak gerçekleşti. (İŞY: 277mn TL, Piyasa: 273mn TL). Beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen FAVÖK cam elyaf ve krom kimyasalları iş kollarında karlılık artışının beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklandı. Şirketin FAVÖK marjı tüm iş kollarındaki karlılık artışı ve düşük baz etkisi nedeni ile, yıllık bazda 5,2 puan artışla ile %26,3 olarak geçekleşti.


Sodanın finansal varlıkları dahil net nakit pozisyonu, 153 milyon dolardan 158mn dolara yükseldi. Şirketin bu dönemde yatırım harcamaları büyük ölçüde azalarak 4,4mn dolara geriledi. Diğer yandan hafif artış gösteren nakit döngüsü (tahsilat günleri) ve peşin ödenen gider nakit akışı üzerinde olumsuz etki yaptı.


Şirketin operasyonel karlılığı beklentilerin üzerinde gerçekleşe de devam eden birleşme süreci nedeniyle, sonuçlara önemli bir piyasa tepkisi beklemiyoruz. Şişecam için 12 aylık hedef fiyatımız 5,31TL, birleşme raporunda açıklanan 1,15997x değişim oranı üzerinden, Soda Sanayi için 6,16TL hedef fiyata işaret ediyor.

Tüpraş

Kapanış (TL) : 90.8 - Hedef Fiyat (TL) : 115 - Piyasa Deg.(TL) : 22738 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 47.07 ?

TUPRS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 26.65 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr


Tüpraş İzmir rafinerisinde üretimi Temmuz'a kadar askıya alıyor

Tüpraş, COVID-19 salgınının akaryakıt ürün talebi üzerindeki negatif etkisi sebebiyle, İzmir rafinerisinde 5 Mayıs itibariyle 1 Temmuz'a kadar üretime ara vereceğini açıkladı. Üretimde verilecek bu ara toplam ham petrol işleme kapasitesinin %40'ına, bu da yıllık kapasite kullanım oranının %6-7'sine denk geliyor. Şirket, 20 Nisan'da öngörülerinde aşağı yönlü revizyona giderek yıllık kapasite kullanım oranı beklentisini %10 aşağı çekmişti. Açıklamanın daha önceki revizyonla uyumlu olması sebebiyle nötr piyasa tepkisi bekliyoruz.??

Şişe Cam

Kapanış (TL) : 4.85 - Hedef Fiyat (TL) : 5.31 - Piyasa Deg.(TL) : 10913 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 31.6 ?

SISE TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 9.48 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr


SISE 1Ç20: Operayonel olarak beklentilerin hafif üzerinde

Bizim beklentimiz 509mn TL'nin altında ancak, piyasa beklentisi olan 460mn TL' ye paralel olarak, Şişecam 1Ç20'de 442mn TL (-%1 YoY) net kar açıkladı. Diğer segmenti altında raporlanan iş kollarının 1Ç19'daki 83mn TL net kara karşılık 1Ç20'de 62mn net zarar açıklaması beklentilerimizdeki sapmanın temel sebebi oldu.


1Ç20 konsolide satış gelirleri, beklentilere paralel, cam ambalaj (ANACM) ve kimyasallar (SODA) iş kollarının güçlü ciro katkısı nedeni ile, yıllık bazda %18 artış ile 4,6 milyar TL'ye ulaştı.


1Ç20 FAVÖK beklentilerin hafif üzerinde %19 artışla 987mn TL gerçekleşti. (İŞY:918mn TL, Piyasa: 912mn TL). Kimyasallar (SODA) ve cam ev eşyası (Paşabahçe) iş kollarında beklentilerin üzerinde gerçekleşen EBITDA beklentilerimizde görülen sapmanın temel nedeni.


Halka açık olmayan, cam ev eşyası iş kolunun satışları yıllık bazda %8'lik artışla 721mn TL oldu. İç piyasada artan satış hacmi ve fiyatlar ve, zayıf TL, bu çeyrek büyümeyi destekleyen temel unsurlar oldu. Cam ev eşyası iş kolunda 1Ç20 FAVÖK yıllık bazda %40,7 artışla 109mn TL gerçekleşti. Bulgaristan fabrikasındaki daha düşük doğalgaz fiyatları, Rusya ve Türkiye'de iyileşen ürün kompozisyonu ve zayıf TL, marj iyileşmesini destekledi. Paşabahçe zayıf talep koşulları nedeniyle nedeniyle bazı üretim hatlarında faaliyetlerini durduğunu açıklamıştı. Dolayısıyla güçlü 1Ç20 rakamlarının 2Ç20'ye tekrar etmesinin çok olası olmadığını düşünüyoruz.


Sonuçlara piyasa tepkisinin, kimyasallar iş kolundaki güçlü sonuçların, görece zayıf düz cam iş kolu sonuçları nedeni ile dengelendiğini düşünüldüğümüzden, nötr olmasını bekliyoruz.

Anadolu Grubu Holding

Kapanış (TL) : 16.6 - Hedef Fiyat (TL) : 17 - Piyasa Deg.(TL) : 4043 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.39 ?

AGHOL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 2.41 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr


Anadolu Grubu Holding temettü ödememe kararı aldı

Anadolu Grubu Holding, COVID 19 salgınının ekonomik etkilerinin azaltılması hakkındaki kanunun geçmiş yıl karlarından temettü dağıtımını engellemesi ve Holding'in 2019 yasal finansallarında kar oluşmaması nedeni ile temettü dağıtmama kararı aldı. Hatırlatmak gerekirse Yönetim Kurulu Mart ayında geçmiş yıl karlarından 30mn TL temettü dağıtımını Genel Kurul'un onayına sunmaya karar vermişti. Bununla birlikte çıkarılan yasanın süresinin dolması ile birlikte yılın ikinci yarısında temettünün dağıtımının olası olduğunu düşünüyoruz. Haberin hisse üzerinde önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz.

İş GYO

Kapanış (TL) : 1.55 - Hedef Fiyat (TL) : 1.55 - Piyasa Deg.(TL) : 1486 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 17.85 ?

ISGYO TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 0.13 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr


ISGYO 1Ç20: Beklentilere paralel sonuçlar, yüksek net finansman gideri net karı olumsuz etkiledi.

İş GYO yılın ilk çeyreğinde beklentiler ile paralel 21 milyon TL zarar açıkladı (İş Yatırım: TL21mn; Piyasa: TL20mn net zarar). Şirket geçen senenin aynı döneminde 6 mn TL zarar açıklamıştı. Yıllık bazda net zararda meydana gelen artışta operasyonel karlılıktaki düşüş ve net finansal giderlerdeki artış etkili oldu. Türev işlem gelirlerinin düşmesi finansal giderler nette artış göstermiş oldu. Şirket geçen senenin ilk çeyreğinde kaydettiği 16 mn TL türev işlem gelirine karşılık bu sene 7mn TL kaydetti. İş GYO 1Ç20'de beklentilerle uyumu bir şekilde 71 mn TL satış geliri elde etti (İş Yatırım: TL73mn; Piyasa: TL74mn). Satış gelirlerinde yıllık bazda meydana gelen %7,5'lik düşüşte konut satış gelirleri ve faiz gelirlerindeki düşüşler etkili oldu. Kira gelirleri ise (üst hakkı gelirleri dâhil) yıllık bazda sabit kalarak 58 mn TL gerçekleşti. Tuzla Ofisi ve Kapadokya Lodge Otel'in satılması sonucu kira gelirlerinde oluşan düşüş, TUTOM ve Marmara Park AVM'den gelen yüksek kira geliri katkısı ile telafi edildi. Beklentilerimizle uyumlu, FAVÖK 36 mn TL gerçekleşti (yıllık bazda %10.5 düşüş). Şirket'in 1Ç20 itibari ile 17milyon TL (0,3 milyon USD uzun ve 2.5 milyon EUR açık pozisyon) net döviz açık pozisyonu bulunmaktadır.


Yorum: Genel anlamda beklentilere paralel gerçekleşen sonuçlara piyasanın nötr bir tepki vermesini bekliyoruz.. Hisse şu anki piyasa değerine göre %61 NAD ıskontosu ile işlem görmektedir (tarihsel ortalaması %59). Tut tavsiyemizi koruyoruz.

Yapı Kredi Bankası

Kapanış (TL) : 2.1 - Hedef Fiyat (TL) : 2.85 - Piyasa Deg.(TL) : 17739 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 52.62 ?

YKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 35.71 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr


YKB yılın ilk çeyreğinde beklentilerden daha iyi bir kar açıkladı

YKB yılın ilk çeyreğinde beklentilerden daha iyi bir kar açıkladı. Banka, 2020'nin ilk çeyreğinde TL 1,129mn solo net kar açıkladı. Açıklanan bu kar rakamı bizim beklentimizden %11, piyasa ortalama beklentisine göre %7 yukarıda. Bankanın ilk çeyrekte yıllıklandırılmış ortalama öz kaynak karlılığı %11 olarak gerçekleşmiş oldu. Beklentimiz ile gerçekleşme arasındaki farkın ana nedeni trading gelirlerinin beklentilerimizin üzerinde olması ve net karşılık giderlerinin de tahminimizin çok az altında gerçekleşmesi olarak ön plana çıkıyor. Her ne kadar net takibe atılan krediler 2019 yılı ortalamalarına göre çok düşmüş olsa da, banka Corona Virüs krizinden sonra mevcut tüm kredileri için karşılık oranlarını önemli bir biçimde arttırarak bir anlamda krizin olumsuz etkilerini hafifletecek ilk ve önemli adımı atmış oldu. Kredile4in %3.4 seviyesine ulaşan karşılık giderlerinin en az 100 baz puanı krizin etkilerini hafifletmek için bugünden alınan tedbirlerin bir yansıması. YKB marjlarını bir önceki çeyreğe göre 18 baz puan arttırmayı başardı.TL perakende krediler de seçici büyüme ve özellikle hacimsel olarak artış eğilimini sürdüren mevduatların maliyetlerinin önemli bir biçimde aşağıya gelmesi net faiz gelirlerini olumlu etkileyerek bankanın daha fazla karşılık ayırmasına bir zemin oluşturdu. Yılın ilk diliminde güçlü seyreden trading gelirleri karlılığa katkı yaparken, net ücret ve komisyon gelirleri ise mevzuat değişikliğinin olumsuz etkilerini yansıtmaya başladı. Banka 2020 yılı için daha önce paylaştığı düşük-orta on'lu haneli öz kaynak karlılığı için aşağı yönlü risk görüyor. Biz de birinci çeyrek sonuçlarından sonra karşılıkları bir miktar yukarı çekerek bankanın 2020 yılı kar tahminimizi %7 aşağıya çekiyoruz.

Piyasanın sonuçlara hafif olumlu tepki vermesi beklenebilir. Bankanın ilk çeyrek karının beklentilerin üzerinde gelmesi bir miktar hisse performansına olumlu yansıyabilir. Ayrıca bu aşamada Covid-19 kaynaklı risklerin yönetilebilir düzeyde olduğunun yönetim tarafından paylaşılmasını da önemli bulunuyoruz. Buna rağmen bütün sene boyunca karşılık giderleri yüksek seyretmeye devam edecek. Bankanın 2020 yıl net kar beklentimizi %7 aşağıya çekiyoruz. Buna rağmen 2020 yılı revize kar tahminimize göre 4.35x F/K ile işlem gören banka için AL demeye devam ediyoruz.

TSKB

Kapanış (TL) : 1.03 - Hedef Fiyat (TL) : 1.34 - Piyasa Deg.(TL) : 2884 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 12.9 ?

TSKB TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 30.1 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr


TSKB yılın ilk çeyreğinde TL 162mn solo net kar açıkladı

TSKB yılın ilk çeyreğinde TL 162mn solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı bizim ve piyasa tahminimiz olan TL 162mn'a oldukça yakın olarak gerçekleşirken, kar rakamı bir önceki çeyreğe göre %6, geçen yılın aynı dönemine göre %13 geriledi. Bankanın öz kaynak karlılığı %11,5 olarak gerçekleşirken, iştiraklere göre düzeltilmiş öz kaynak karlılığı ise %13,6 oldu. Ana faaliyet gelirleri güçlü görünümünü korurken bunda çeyrek bazında %8 büyüyerek TL448mn'a ulaşan net faiz gelirlerinin önemli bir rolü bulunuyor. Ayrıca çeyrekte TL22mn'a ulaşan (en yüksek çeyreklik değer) net ücret ve komisyon gelirleri ile net trading karının da bankanın net karına olumlu katkısı oldu. Ana faaliyet gelirlerindeki bu olumlu görümü banka bu ortamda karşılık rezervlerini yükseltmek için kullanmış gözüküyor. TSKB ilk çeyrekte TL223nm'luk karşılık gideri kaydetti. Bunda Covid-19 kaynaklı öngörülmeyen risklere karşı tedbirlerin yanında zayıf TL'nin etkisi de bulunuyor. Önümüzdeki dönemlerde makro varsayımların değişecek olması ile artacak karşılık gideri ihtiyacı bir anlamda önde yüklemeli olarak birinci çeyrekten itibaren yazılmaya başladı. Ancak şunu belirtmek lazım, bankanın dönem içinde takibe atılmış bir kredisi bulunmuyor. TSKB 2020 yılı tahminlerini şu aşamada değiştirmiyor. Biz de 2020 yılı içn beklediğimiz TL 780mn net kar tahminimizi koruyoruz.

Sonuçlara piyasanın çok fazla tepki vereceğini düşünmüyoruz. Beklentiler dahilinde gelen ilk çeyrek karı sonrası bankanın 2020 tahminlerini bu aşamada değiştirmemesi ve takibe herhangi bir kredi atılmaması olumlu noktalar. Ancak, zayıf TL ve UFRS 9 model güncellemeleri ile karşılık giderleri yüksek seyretmeye devam edecek. TSKB için bir diğer avantajlı gördüğümüz noktalar ise bankanın aktif oranına tabi olmaması ve son zamanlarda yapılan düzenlemeler ile fonlama çeşitliliğinin artmasıdır. Banka 2020 yılı tahminimize göre 3.7x gibi oldukça cazip bir seviyede işlem görüyor. TSKB için AL tavsiyemizi koruyoruz.

Aksigorta

Kapanış (TL) : 5.95 - Hedef Fiyat (TL) : 7.34 - Piyasa Deg.(TL) : 1821 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.89 ?

AKGRT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 23.36 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr


Aksigorta 2020'nin ilk çeyreğinde TL 89mn net kar açıkladı

Aksigorta 2020'nin ilk çeyreğinde TL 89mn net kar açıkladı . Açıklanan kar rakamı bizim beklentimiz olan TL 97mn ve piyasa beklentisi olan TL 94mn'un hafif altında gerçekleşti. Şirketin yıllıklandırılmış öz kaynak karlılığı ilk çeyrekte %58'e ulaştı. Beklentimiz ile gerçekleşen net kar arasındaki farkın ana nedeni finansal gelirlerin yüksek piyasa oynaklığı nedeniyle tahminimize göre bir miktar düşük gelmesi olarak gözüküyor. Şirketin ana faaliyetlerine bağlı kar marjları son bir yılın en yükseğine ulaşmış durumda. Bu anlamda şirket büyüme ve ana gelir kalemleri anlamında ilk çeyrek sonunda son derece kuvvetli bir tablo ortaya koymuş durumda.


Kombine oranlar düşüyor, marjlar yükseliş eğiliminde. Özellikle kasko ve zorunlu trafik segmentlerinde şirketin doğal Pazar payı olan %9un üzerine çıkılmasıyla brüt yazılan primler yıllık olarak %17 oranında artış gösterdi. Şirket trafik ve sağlık segmentlerinde güçlü bir performans ortaya koyarken bazı kurumsal poliçelerin 2019 yılında yenilenmemesi sebebiyle diğer trafik dışı segmentlerinde sektöre göre daha az büyüme kaydetti. Bununla birlikte kombine oranlarının geçen seneye göre 800 baz bir önceki çeyreğe göre 200 baz puan gerilemesi marjların kuvvetlendiği anlamına geliyor. Trafik segmentlerinde hasara frekanslarının çok önemli düşüşü bu marjların artışındaki en önemli faktör. Burada düşen hasar frekanslarının sadece virüs etkisine de bağlı olmadığını hatırlatalım ama virüs sonrası hareketliliğin azalması ve trafiğin düşüşü ile hasara frekanslarında güçlü bir geri çekilme halen devam ediyor.


Yatırım portföyünün getirisi bir miktar geriledi. Şirketin finansal gelirleri düşen faiz ve mart sonunda hisse senedi piyasasındaki güçlü satış ile gerilemiş gözüküyor fakat burada görece düzelmenin önümüzdeki çeyreklerde gerçekleşmesini bekliyoruz. Şirket 'in TL 2.6 milyar TL'lik bir yatırım portföyü var ve yatırımların çoğunu getirisi düşen mevduatlardan yüksek kaliteli şirket tahvilleri, eurobond ve devlet tahvillerine kaydırma süreci hızlanmış durumda.


Piyasa tepkisi olumlu olmalı. Tahminlerin altında kalan net kar rakamına rağmen şirketin ana faaliyet gelir ve marjlarındaki güçlü görünüm piyasada olumlu tepkiye sebep verebilir. Şirket virüs sonrası %15-25 oranındaki sene başında paylaştığı brüt prim üretim rakamının yakalanamayacağı ama karın %10'a kadar artış hedefinin korunduğunu bildirdi. Bizde bu sene şirketin karında %10 artış olacağı öngörümüzü koruyoruz. Bu sene için şirketin beklenen öz kaynak karlılığı %40 civarında. Aksigorta için AL demeyi sürdürüyoruz.

Arçelik

Kapanış (TL) : 16.4 - Hedef Fiyat (TL) : 16.5 - Piyasa Deg.(TL) : 11082 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 12.57 ?

ARCLK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 0.63 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr


Finansal Duran Varlık Satışı

Arçelik baglı ortaklığı Token Finansal Teknolojiler A.Ş'deki %100 hissesni toplam 312.4 milyon TL'ye sattığı duyurdu. Arçelik'in Token Finansal Teknolojiler A.Ş'deki %54 payı 170.1 milyon TL bedelle Koç Holding'e, %46 hissesi ise 142.23 milyon TL bedelle Koç Holding'in ana hissedarı Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'ye satıldı. Şirkete nakit girişinin olmasını Arçelik için olumlu olarak değerlendiriyoruz. Tutarın ?Koç Holding net aktif değerine oranla küçük olması nedeni ile Koç Holding üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

Arçelik

Kapanış (TL) : 16.4 - Hedef Fiyat (TL) : 16.5 - Piyasa Deg.(TL) : 11082 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 12.57 ?

ARCLK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 0.63 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr


Rekabet tazminat geliri

Arçelik KAP'a yaptığı açıklamada AB Komisyonu'nun, CRT pazarında rekabet ihlali gerekçesi ile bir grup üreticiye ceza uygulaması üzerine, Arçelik ve bağlı ortaklıkları uğradıkları zararın tazmini için bu üreticiler arasında yer alan tedarikçilerine dava açtığını duyurdu. Dava sürecinde uzlaşma yoluna gidilerek söz konusu CRT tedarikçilerinden Arçelik 20,15 milyon GBP ve 22,8 milyon Euro tazminat geliri elde etmiş olup, bu tazminatın 6,9 milyon GBP (53 milyon TL) tutarındaki kısmı 31.12.2019 tarihli finansal raporlara yansıtılmıştır.?

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

SASA Dünya Devleri ile Masada Mı ?
SASA Dünya Devleri ile Masada Mı ?
Yıl kapanış fiyatına göre en ucuz 10 hisse
Yıl kapanış fiyatına göre en ucuz 10 hisse
İtalyan ortak Yapı Kredi'den çıkma kararı aldı
İtalyan ortak Yapı Kredi'den çıkma kararı aldı
Hisse Önerileri
Hisse Önerileri
Afyon Çimento Teknik Analizi
Afyon Çimento Teknik Analizi
En Çok Okunanlar
IMG_5892.JPG
  • Beyaz Heyecan Simge
  • Beyaz Instagram Simge
  • Beyaz RSS Simgesi

Parahaberi.com'da yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri ”Yatırım Danışmanlığı” kapsamında değildir. Bu sayfanın içerdiği materyaller sadece örnek piyasa bilgisi iletebilmek ve reklam amaçlıdır. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Parahaberi.com'da yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece parahaberi.com'da yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

© 2019 Para Haberi