Petkim Bilanço Analizi

Petkim Bilanço Analizi(Şeker Yatırım)

PETKIM, 2Ç17’de yıllık %33.3 artış ve bir önceki döneme göre %17.3 azalışla, piyasa ortalama beklentisi olan TL326mn’un altında, ancak tahminimiz olan TL306mn’a paralel olarak TL 302.5mn tutarında net kar açıklamıştır.

Şirket’in net karının piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmiş olmasının nedeni,görece olaran artmış olan finansal giderlerine bağlanabilir. Petkim 2Ç17’de, satış hacmindeki %7 ve ürün fiyatlarındaki US$ bazında ortalama %19 artışa paralel olarak, yıllık %56.1 ve bir önceki çeyreğe
göre %2.6 oranında artışla, piyasa ortalama beklentisi olan TL1,640mn’un üzerinde (Şeker Yatırım T.: TL 1,663mn), TL1,836mn satış geliri elde etmiştir.

Şirket, 2Ç17’de, piyasa ortalama beklentisiolan TL413mn’a benzer olarak (Şeker Yatırım T.: TL378mn),hesaplamalarımıza göre TL418mn tutarında FAVÖK elde etmiştir.Petkim, 2016 yılında ve 1Ç17’de oldukça yüksek faaliyet kar marjları elde edebilmiştir; Şirket’in FAVÖK marjı, 2Ç17’de yıllık bazda 1.8 y.p. artarak (çeyreklik 1.5 y.p. azalışla) oldukça sağlıklı, ancak piyasa ortalama beklentilerinin işaret ettiği %25.2 marjın altında, %22.8 oranında gerçekleşmiştir (Şeker Yatırım T.: %22.7). Petkim, ayrıca, 2Ç17’de TL45.8mn tutarında net finansal gider
kaydetmiştir

(2Ç16 net finansal gelirler: TL34.0mn) ve bunun
sonucunda, net marjı yıllık 2.8 y.p., bir önceki çeyreğe kıyasla ise
3.9 y.p. azalış göstermiştir. Petkim’in 2Ç17’de beklentilerin
üzerinde satış gelirleri elde etmiş, ve beklentilerin altında, ancak
son 10 yılın rekor yüksek marjlarına yakın operasyonel marjlar elde
etmiştir. Sonuçlar, Şirket payları kısa dönem performansı üzerinde
nötr-hafif olumsuz etkili olabilecektir.

Petkim için hedef fiyatımızı pay başına TL6.70’e yükseltirken,
“AL” tavsiyemizi korumaktayız – Petkim’in 2Ç17 KKO’nı ve satış
hacmi, beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in yılın
geri kalanında da elverişli piyasa koşullarından faydalanabilmek
üzere görece olarak yüksek KKO ile faaliyet gösterebileceğini
düşünmekteyiz. Etilen-nafta sprreadleri, Nisan ayında son 12 ayın en
yüksek seviyesi olan US$779/ton’a yükselmiş ve 2Ç17’de ortalama
US$705/ton olarak gerçekleşmiş, ve dönem sonunda normalleşme
eğilimi ile US$644/ton’a gerilemiştir. Platts endeksine göre
petrokimya fiyatları ise, Temmuz ayında, yıllık %4 artışla ve bir
önceki çeyreğe göre yaklaşık %5 oranında gerileyerek ortalama
US$868/ton olarak gerçekleşmiştir. Global etilen piyasasında
planlanan kapasite artırımları, orta dönemde fiyat görünümü için
düşüş yönünde eğilime işaret ediyor olsa da, Petkim’in 2017 yılında
brüt kar marjını, son 5 yıl ortalaması olan %11.8’in oldukça üzerinde
seviyelerde koruyabileceğini düşünmekteyiz. Tahminlerimizi,
Şirket’in 2Ç17 gerçekleşmelerini ve son dönemlerdeki fiyat ve
spread hareketlerini dikkate alarak revize edip, Şirket’in yurt dışı
benzerlerine görece değerlemesini de güncelleyerek, Petkim için
pay başına TL 6.70 hedef fiyat belirlemekteyiz. Petkim payları,
halihazırdaki tahminlerimize göre 2017T 6.6 ve 7.8x FD/FAVÖK ve
F//D çarpanlarıyla, yurt dışı benzerleri ise, sırasıyla 6.7x ve 12.1x
çarpanlarıyla işlem görmektedirler.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Para Haberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap