Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu Mart ayında arttı

Merkez Bankasi’nın bugün yayınladığı konuya iliskin haber bülteni aşağıda
bulunuyor:

“Mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 1,1 milyar ABD doları artarak 203,9 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 819 milyon ABD doları artarak 15,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 576 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,5 milyar ABD doları artışla 25,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 957 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 69 milyon ABD doları azalışla 4,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,1 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 5,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2016 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 631 milyon ABD doları artışla 10,9 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 308 milyon ABD doları artışla 2,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 921 milyon ABD doları azalarak 147,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 810 milyon ABD doları artarak 14,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 203,9 milyar ABDD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %60,9’unun ABD doları, %33,1’inin Euro, %4,2’sinin Türk lirası ve %1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 15,1 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %51,9’unun ABD doları, %30,8’inin Euro, %17,1’inin Türk lirası ve %0,2’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.
Sektör dağılımı incelendiğinde, Mart sonu itibarıyla, 203,9 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %52,0’ını finansal kuruluşların, %48,0’ını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 15,1 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %82,9’unu finansal kuruluşların, %17,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.
Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 65,7 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.. ”

15 May 2017

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap