Özbal Çelik Boru Erciyas Boru İle Birleşiyor

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’nin konu ile ilgili olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği yazılı açıklama aşağıda yer almaktadır;

ozbalhab020203 Özbal Çelik Boru Erciyas Boru İle Birleşiyor

Şirket Yönetim Kurulu Candan Karlıtekin başkanlığında şirket merkezinde toplanmış ve aşağıdaki şekilde karar alınmıştır :

Şirketimiz içinde bulunduğu piyasa koşulları sebebi ile Türk Ticaret Kanunu (”TTK”) 376.Maddesi kapsamına girmiş, Yönetim Kurulumuz da Şirketimiz Genel Kurulundan almış olduğu yetki ile bu durumun izale edilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmüştür.

Ancak, yapılan çalışmalar sonucunda mali durumun ileriye dönük olarak sürdürülemez olduğu görülmüş ve bu sebeple Şirketin yeniden yapılanma gereği doğmuştur. Bu kapsamda, Şirketimizin değişen piyasa koşullarına uyumlu hale getirilerek, ölçek ekonomisinden yararlanılması, verimlilik ve tasarrufun artırılması, ilişkili taraf işlemlerinin azaltılması, grup içi sinerjinin artırılması, maliyetlerin azaltılması ve bu sayede TTK 376 maddesi kapsamından çıkılması amacıyla, aynı sektörde, şirketimizle tamamen aynı işi yapan Erciyas Holding A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren grup şirketimiz olan Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ile devir yolu ile birleştirilmesine karar verilmiştir.

Bu birleşme neticesinde, sağlanacak lojistik avantajlardan dolayı, gerek iç pazarda gerekse de dış pazarlarda yeni yapının rekabetçi konumu güçlendirilmiş ve sipariş süreçlerinde de esneklik imkanı sağlanmış olacak, bu da ciddi bir sinerji meydana getirmiş olacaktır.

Şirketin, gerek şirket birleşmesine gerekse de yukarıda belirtmiş olduğumuz değişen koşullara uyumlu hale getirilerek, verimliliğinin arttırılması amacıyla, işyerinin ve işin gereklerinden kaynaklı birimlerin yeniden yapılandırılmasına, ihtiyaç duyulmayan bölüm ve birimlerin kapatılmasına gerekli olan birimlerin ise güçlendirilmesine, şirket organizasyon yapısının stratejik gereklilikler ve ortaya çıkan yeni duruma göre yeniden yapılandırılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (”TTK”)’nun 134 ve ddevamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi (”KVK”)’nun 19 ve 20’nci maddeleri ile Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (”SPKn.”)’na tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. (”Borsa”)’de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn.’nun 23’üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu (”SPK”)’nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ( 27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de SPK’nın II-23.2.a Tebliği ile değişik) ”Birleşme ve Bölünme Tebliği” (II-23.2) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, işbu birleşme süreci kapsamında yapılması gereken tüm yasal iş ve işlemlerin ikmaline, Sermaye Piyasası Kurulu, Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu vs. kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gereken başvuru ve müracaatların yapılmasına, sair iş ve işlemlerin takip ve ikmaline,

Birleşme işlemine ilişkin Şirketimiz duyuru metninin onaylanması için, ”Birleşme ve Bölünmee Tebliği” (II-23.2)’nin EK-1’inde yer alan belgelerle Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına, bu kapsamda kamuyu aydınlatma platformuna gerekli açıklamanın yapılmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

12 Dec 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap