Logo reklamı

Önemli Şirket Haberleri ve Bilançolar

Aksa Enerji (AKSEN, Pozitif): Şirket 2018 yılının ilk çeyreğinde 58,2mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 83,1mn TL'lik ana ortaklık net dönem zararına göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri %38 oranında artan şirketin brüt karı ise 25,1mn TL'den 165mn TL'ye yükselmiştir. Faaliyet karı da 1Ç2017'deki 18,3mn TL'den 1Ç2018'de 152,2mn TL'ye ulaşmıştır. Finansman gideri de 139,7mn TL'den 105,6mn TL'ye gerilemiş ve karlılığı desteklemiştir.

Ayen Enerji (AYENE, Sınırlı Pozitif): Şirket 2018 yılının ilk çeyreğinde 4,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 27,2mn TL'lik ana ortaklık net dönem zararına göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %81 oranında artan şirketin brüt karı ise %115,8 oranında artarak 58,3mn TL'ye yükselmiştir. Faaliyet karı da 1Ç2017'deki 23,6mn TL'den 1Ç2018'de 56,5mn TL'ye ulaşmış ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Şirket'inn finansman gideri ise 53,3mn TL ile 1Ç2017 ile yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmiştir.

Alkim Kimya (ALKIM, Sınırlı Negatif): Şirket'in 1Ç2018'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,7 oranında azalarak 11,5mn TL'ye gerilemiştir. Alkim Kimya'nın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,5 oranında artarak 116,6mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %54,6 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %8,3 oranında azalarak 24mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 9,8 puan düşüşle %20,6'ya gerilemiştir. Alkim Kimya'nın operasyonel giderleri aynı dönemde %10,5 oranında azalmış ve 9,5mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 5,8mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %55,7 artışla 20,3mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 2,3 puan artarak %17,4 olmuştur. Finansman tarafında 3,7mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 16,9mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 4,4mn TTL'lik vergi gideri etkisiyle net dönem karı da 12,5mn TL olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen net kar ise 11,5mn TL'dir. Net kat marjı 6,4 puan düşüşle %9,8 olmuştur.

Çelebi Hava Servisi (CLEBI, Pozitif): Çelebi Hava'nın 1Ç2018 ana ortaklık net dönem karı 9,6mn TL olmuştur. 2017 ilk çeyrekte şirket 249bin TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Çelebi Hava Servisi'nin satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 oranında artarak 223,4mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %18,7 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %37,2 oranında artarak 57,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 2,7 puan artışla %25,9'a yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %13 oranında artmış ve 34,6mn TL olmuştur.

Gübre Fabrikaları (GUBRF, Sınırlı Negatif): Şirket 1Ç2018'de 8,8mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 10,8mn TL ana ortaklık karı elde etmişti. Brüt kar ise yaklaşık iki katına çıkarak 2262,1mn TL olmuştur. Şirket'in finansman gideri aynı dönemler itibariyle 101,3mn TL artış göstermiştir. Diğer yandan, Şirket'in 1Ç2018'deki brüt kar marjı %21 ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki %12'nin üzerinde gerçekleşmiştir.

Halkbank (HALKB, Sınırlı Negatif): Halkbank'ın net dönem karı 2018 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %10,5 oranında artarak 790mn TL'ye yükselmiş; ancak piyasa beklentisi olan 805mn TL'nin hafif altında gerçekleşmiştir. Bizim beklentimiz ise 849 mn TL iken, beklentimizdeki sapmada net ücret ve komisyon gelirlerinin beklentimizin altında ve 70mn TL serbest karşılık ayrılmasına bağlı olarak karşılık giderlerinin de beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız...

Halk GYO (HLGYO, Sınırlı Negatif): Şirket'in 2018 yılının ilk çeyreğindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11 oranında azalarak 9,7mn TL'ye gerilemiştir. Şirket'in brüt karı ise yine aynı dönemler itibariyle %3 oranında azalarak 1Ç2018'de 117,2mn TL'ye düşmüştür. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %53 ve %94 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %51 ve %82 idi. Şirketi'in finansman giderleri 4,2mn TL artış kaydetmiştir.

Konya Çimento (KONYA, Pozitif): Şirket 1Ç2018'de 5,4mn TL ana ortaklık karı elde etmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 3,9mn TL zarar kaydedilmişti. Şirket bu çeyrekte 14,2mn TL de brüt kar açıklamıştır. Geçen yılın ilk çeyreğinde 0,1mn TL brüt zarar kaydedilmişti. Satış gelirleri aynı dönemler itibariyle %92 oranında artarak 75,6mn TL'ye yükselmiştir.

Net Holding (NTHOL, Sınırlı Negatif): Holding 2018 yılının ilk çeyreğinde 80,3mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 29,5n TL'lik ana ortaklık net dönem zararına göre olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Zarar kaydedilmesinde net finansman giderinin 1Ç2017'deki 19,5mn TL'den 1Ç2018'de 64,9mn TL'ye yükselmesi etkili olmuştur.

Nuh Çimento (NUHCM, Pozzitif): Şirket'in 2018 yılının ilk çeyreğindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %120 oranında artarak 39,4mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in brüt karı ise yine aynı dönemler itibariyle %83 oranında artarak 1Ç2018'de 75,6mn TL'ye yükselmiştir. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %15 ve %28 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %8 ve %19 idi.

Odas Elektrik (ODAS, Negatif): Şirket ilk çeyrekte 56,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 13,3mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,4 oranında artan şirketin brüt karı ise %20,3 oranında azalarak 12,6mn TL'ye inmiştir. Şirket 1Ç2018'de 16,8mn TL faaliyet zararı kaydetmiştir. Şirket'in finansman gideri ise 1Ç2017'deki 26,4mn TL'den 50,6mn TL'ye yükselmiş ve zarar kaydedilmesinde ana etken olmuştur.

Pegasus (PGSUS, Sınırlı Pozitif): Pegasus'un 2018 yyılı 1. çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 112,9mn TL ile piyasanın 144mn TL olan zarar beklentisinden daha düşük gerçekleşmiştir. 1Ç2017'daki ana ortaklık net dönem zararı 203,2mn TL idi. Satış gelirleri %34,9 artışla 1.195mn TL, satışların maliyeti ise ciro artışından daha düşük %20 artışla 1.237mn TL olmuştur. Brüt zarar ise 42,3mn TL'yi göstermiştir. 2017'nın aynı döneminde brüt zarar 144,6mn TL idi. 105mn TL'lik operasyonel giderler ve 15,1mn TL'lik diğer faaliyet gelirleri sonrasında faaliyet zararı 132,2mn TL'yi göstermiştir. 1Ç2017'daki faaliyet zararı 202,1mn TL idi. Öte yandan, yatırım faaliyetlerinden 22,4mn TL gelir kaydedilmiştir. Pegasus'un 1Ç2018 FAVKÖK'ü 13,7 kat artışla 90,1mn TL olurken, FAVKÖK marjı 6,9 puan artışla %7,5'e yükselmiştir. Finansman öncesi faaliyet zararı 108,7mn TL'yi göstermiştir. Pegasus 2018 1. çeyrekte 27,4mn TL'lik finansman gideri yazmış ve vergi öncesi zararı 136,1mn TL olmuştur. Geçen sene aynı çeyrekteki vergi öncesi zarar 227,2mn TL idi. 21,,4mn TL'lik vergi geliri sonrasında net dönem zararı 114,7mn TL olmuştur. Bu kar içinde 1,8mn TL'lik kontrol gücü olmayan paylara bağlı zarar olması sebebiyle ana ortaklık payına düşen zarar 112,9mn TL'dir.

Şirket ayrıca Nisan ayına ilişkin trafik sonuçlarını da açıklamıştır. Buna göre toplam misafir sayısı Nisan ayında %13,5 artışla 2,5mn kişi olurken, 4 aylık rakam %16,7 artışla 9,3mn olmuştur. Nisan ayındaki doluluk oranı geçen seneye göre 3,1 puan artışla %88,9'dir. 4 aylık yolcu doluluk oranı ise 3,4 puan artışla %85,7'yi göstermiştir.

Selçuk Ecza Deposu (SELEC, Pozitif): Şirket'in 2018 yılının ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %44 oranında artarak 152mn TL'ye yükselmiştir. Beklenti Şirket'in ilk çeyrekte 110mn TL ana ortaklık karı elde edeceği yönündeydi. Şirket'in brüt karı de yine aynı dönemler itibariyle %37 oranında artarak 1Ç2018'de 318,1mn TL'ye yükselmiştir. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %4,6 ve %99,7 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %4,0 ve %8,7 idi.

Şekerbank (SKBNK, Nötr): Şekerbank 1Ç2018'de 27,7mn TL kar elde etmiştir. Banka, bir önceki çeyrekte 38,6mn TL, bir önceki yılın ilk çeyreğinde 25,2mn TL kar açıklamıştı. Banka'nın bir önceki çeyreğe göre net faiz gelirleri ufak çaplı bir artışla 336,7mn TL olmuştur.

Tümosan (TMSN, Nötr ): Şirket 2018 yılının ilk çeyreğinde 1,3mn TL ana ortaklık zararı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 10mn TL ana ortaklık zararı açıklamıştı. Satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,3 oranında azalan şirketin brüt karı ise sadece %1 oranında azalarak 18,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet zararı da 1Ç2017'deki 10mn TL'den 1Ç2018'de 539bin TL'ye inmiştir. Finansman gideri ise 2,5mn TL'den 1mn TL'ye inmiş ve zararın gerilemesine katkı sağlamıştır.

Türk Tuborg (TBORG, Sınırlı Pozitif): Türk Tuborg 1Ç2018'de 60,6mn TL net dönem karı açıklamıştır. Şirket 2017'in aynnı döneminde 56,3mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Satışlar %25,1 artışla 284,9mn TL olurken, brüt kar %22,2 artışla 156,3mn TL'yi göstermiştir. Faaliyet karı %10,9 artışla 59,4mn TL'ye yükselmiştir. 24,3mn TL'lik yatırım faaliyetlerden gelirler sonrası finansman öncesi kar %21,6 artışla 83,8mn TL'yi göstermiştir. 3mn TL'lik finansman gideri ve 20,2mn TL vergi gider kaydeden Tuborg'un ana ortaklık net dönem karı 1Ç2017'ye göre %7,7 artışla 60,6mn TL olmuştur.

Turcas (TRCAS, Sınırlı Negatif): Şirket 2018 yılının ilk çeyreğinde 22,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 2,1mn TL'lik ana ortaklık net dönem zararına göre olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Zarar kaydedilmesinde özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen gelirlerin 22,7mn TL'den 11,3mn TL'ye gerilemesi ve net finansman giderinin 1Ç2017'deki 18,2mn TL'den 1Ç2018'de 35,5mn TL'ye yükselmesi etkili olmuştur.

Yataş Yatak ve Yorgan (YATAS, Pozitif): Yataş'ın 1Ç20018'deki net dönem karı 11,1mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 6,7mn TL kara göre %66,1 oranında artış kaydetmiştir. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre 1. çeyrekte %31,2 oranında artan Şirketin brüt karı da 1Ç2018'de 82,9mn TL seviyesinde gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %31,2 oranında artış sergilemiştir. Operasyonel giderler %24 artışla 62,4mn TL olurken, 1mn TL'lik diğer faaliyet gelirleri sonrası faaliyet karı %69 artışla 21,5mn TL'ye yükselmiştir. Faaliyet karı marjı 2,4 puan artışla %10,8 olmuştur. 7,5mn TL'lik finansman gideri ve 3,2mn TL'lik vergi gideri sonrası net dönem karı 11.1mn TL olmuştur.

Zorlu Enerji (ZOREN, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2018 yılının ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı 25,2mn TL ile piyasa beklentisi olan 30mn TL'nin hafif altında kalmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 72mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %43,4 oranındda artan şirketin brüt karı ise %57,3 oranında artarak 233mn TL'ye yükselmiştir. Faaliyet karı da 1Ç2017'deki 95,2mn TL'den 1Ç2018'de 195,1mn TL'ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Finansman gideri ise 169,7mn TL'den 190,5mn TL'ye çıkmış ve karın daha yüksek gelmesini engellemiştir.
 
Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Şirket'in 2018 Nisan ayındaki prim üretimi 248,1mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı ayına göre %67 oranında artış göstermiştir. Yılın Ocak - Nisan dönemindeki prim üretimi de bir önceki yılın aynı dönemine göre %54 oranında artarak 1,17milyar TL'ye yükselmiştir.

Doğtaş Kelebek Mobilya (DGKLB, Negatif): Şirket 1Ç2018'de 14mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki zarar 1,2mn TL idi. Brüt kar ise %3,9 oranında gerileyerek 39,9mn TL olmuştur. Pazarlama, satış ve net finansman giderlerindeki artış zarar kaydedilmesinde önemli etken olmuşlardır. Diğer yandan, Şirket'in 1Ç2018'deki brüt kar marjı %33,6 ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki %39,7'nin alttında kalmıştır.

Göltaş Çimento (GOLTS, Pozitif): Şirket 1Ç2018'de 5,3mn TL ana ortaklık karı elde etmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı çeyreğinde 4,4mn TL ana ortaklık zararı kaydetmişti. Şirket'in brüt karı ise yine aynı dönemler itibariyle %109 oranında artarak 1Ç2018'de 42mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 1Ç2018'de %32 gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğindeki %23'ün üzerinde gerçekleşmiştir.

Parsan (PARSN, Sınırlı Negatif): Parsan, 1Ç2018'de 18,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 5,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı yazmıştı. Diğer yandan, brüt kar 1Ç2018'de brüt kar geçen sene aynı döneme göre %39,3 artışla 30,2mn TL olmuştur. Faaliyet karı %21,8 artışla 17mn TL, finansman öncesi net kar %84,2 artışla 31,8mn TL ile güçlü bir görüntü çizmiştir. Öte yandan, finansman giderleri 1Ç2017'deki 24,7mn TL'den 1Ç2018'de 50,9mn TL'ye yükselerek şirketin zarara geçmesine sebep olmuştur. 5,6mn TL'lik vergi geliri sonrasındaa net dönem zararı 13,5mn TL olurken, 5mn TL'lik kontrol gücü olmayan paylara ilişkin kar düşüldükten sonra ana ortaklık payına düşen zarar 18,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Sinpaş GYO (SNGYO, Pozitif): Şirket 1Ç2018'de 72,2mn TL ana ortaklık karı elde etmiştir. Şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 47,1mn TL zarar kaydetmişti. Şirket'in brüt karı da yine aynı dönemler itibariyle %178 oranında artarak 1Ç2018'de 27,5mn TL'ye yükselmiştir. Yüksek döviz açık pozisyonuna ve kurlardaki artışa bağlı olarak Şirket'in net finansman giderleri 36,2mn TL artmasına rağmen, brüt kar ve esas faaliyetlerden diğer gelirlerden elde edilen 147,3mn TL'lik gelir kar elde edilmesinde önemli bir faktör olmuştur.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Batıçim Çimento (BTCIM, Pozitif): Şirket 1Ç2018'de 18,2mn TL ana ortaklık karı elde etmiştir. Şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 20,4mn TL zarar kaydetmişti. Şirket bu çeyrekte 67,9mn TL de brüt kar açıklamıştır. Geçen yılın ilk çeyreğinde 8,9mn TL brüt kar kaydedillmişti.

Bera Holding (BERA, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2017 yılının ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı 5,3mn TL iken 2018 yılı ilk çeyreğinde 12,3mn TL olmuştur. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,6 oranında artarak 437,2mn TL olurken, satışların maliyeti de %18,9 oranında artarak 352,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar geçen yılın aynı dönemine göre %22,6 oranında artarak 84,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %20,4 oranında artarak 53,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer faaliyet gelirleri ise %54,6 oranında artarak 17mn TL olurken, faaliyet karı 48,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

GSD Holding (GSDHO, Pozitif): Şirket'in 2018 yılının ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı döneminde 30mn TL iken bu yıl 61mn TL olarak gerçekleşmiştir. Kardaki artışta yatırım faaliyetlerinden gelirlerin 16,1mn TL'den 61,9mn TL'ye yükselmesi ana etken olmuştur.

Karel Elektronik (KAREL, Sınırlı Poozitif): Şirket 1Ç2018'de 6,2mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmiştir. Şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 5,9mn TL kar açıklamıştı. Brüt kar ise 1Ç2018'de 34,1mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %29,5 oranında artış göstermiştir. Faaliyet karı %18,6 artışla 17,7mn TL olurken, 11,9mn TL'lik finansman gideri sonrası vergi öncesi kar 5,8mn TL'yi göstermiştir. Bu dönemdeki vergi giderinin düşüklüğü net kar oluşumunu desteklemiştir. 466bin TL'lik kontrol gücü olmayan paylara ilişkin zarar rakamı düşüldükten sonra ana ortaklık payına düşen kar 6,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Makine Takım (MAKTK, Sınırlı Pozitif): Şirket 1Ç2018'de 4,6mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Geçtiğimiz yılın 1. çeyreğinde 787bin TL kar açıklanmıştı. Brüt kar %11,9 artışla 6,4mn TL, faaliyet karı %23,2 artışla 4mn TL olmuştur. Şirketin net dönem karının artışında önemli bir diğer etken de 1,2mn TL'lik vergi geliridir. Geçen sene aynı dönemde 1,6mn TL vergi gideri kaydedilmişti.

Kütahya Porseelen (KUTPO, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2017 yılının ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı 2018 yılı ilk çeyreğinde 7,6mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 526bin TL'ye göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,9 oranında artarak 91,4mn TL olurken, satışların maliyeti de %17 oranında artarak 62,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar geçen yılın aynı dönemine göre %42 oranında artarak 28,8mn TL olmuştur. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %18,1 oranında artarak 27,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer faaliyet gelirleri ise 6,8mn TL olurken, faaliyet karı 8,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.
 
Ziraat Yatırım

0 Yorum

Yorum

e-Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. Lütfen * işaretli alanları doldurunuz.

*