Ödemeler Dengesi Açıklandı

Ocak-Şubat 2015 dönemi..

Cari İşlemler Hesabı

1) Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Şubat ayına göre 146 milyon ABD doları azalarak 3.196 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda oniki aylık cari işlemler açığı, 42.968 milyon ABD dolarından 42.822 milyon ABD dolarına gerilemiştir. Bu gerilemede, dış ticaret açığının azalması ve net hizmet gelirlerinin artması etkili olmuştur. Makroihtiyati tedbirlerin ithalat talebini azaltması etkili olabilir.

2) Hizmetler dengesi altında, taşımacılık kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 44 milyon ABD doları tutarında artarak 214 milyon ABD dolarına, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise 16 milyon ABD doları tutarında artarak 769 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

 

Sermaye ve Finans Hesabı

1) Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), 534 milyon ABD doları azalarak 713 milyon ABD doları tutarında gerçekleşmiştir.

2) Portföy yatırımları 168 milyon ABD doları tutarında net çıkış (net yükümlülük azalışı) kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışında yerleşik kişilerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 503 milyon ABD doları ve 970 milyon ABD doları net satım gerçekleştirdiği görülmektedir. Bunun yanı sıra, yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarakbankalar 1.106 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

 

Net Hata Noksan kalemi ise, Ocak- Şubat 2015 döneminde 2.918 milyon ABD doları gerçekleşmiştir.

01 Sep 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap