Küresel LNG Tüketimi Artmaya Devam Edecek

Hazar Strateji Enstitüsü Özel Raporu

Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi  tarafından hazırlanan Yönetici Bilgi Notu, Enerji  sektöründen üst düzey yönetici, bürokrat, karar alıcı ve uzmanlara  gönderilmektedir. Bu özel raporu parahaberi.com sitesi olarak sizlere ulaştırmaktayız.

 

 

 

 

 

Yönetici Bilgi Notu

Küresel  enerji  endüstrisinde  doğal  gaz talebi her geçen gün artmaktadır ve bununla  birlikte  doğal  gazın  enerji  karmasındaki  yeri  sağlamlaşmaktadır.  Bu  enerji kaynağına ihtiyaç duyan birçok ülke, yeterli  üretim  yapamadıkları  veya  konumları  gereği  doğal  gaz  üreticisi  ülkelere erişmeleri  zor  olduğu  için  boru  hatları-na  yönelmektedir.  Ancak  bu  da  yüksek maliyetli  ve  elverişsiz  bir  yöntemdir.  Bu nedenle  -162  santigrat  derecede  doğalgazın soğutularak sıvılaştırılması yöntemi geliştirilmiş ve doğal gazın uzak bölgelere özel  tasarlanmış  tankerlerle  güvenli  ve verimli bir şekilde taşınması sağlanmıştır. Sıvılaştırılmış  doğal  gaz  (LNG),  doğal  gazın aksine 600 kat daha az yer kapladığı için  daha  kolay  depolanabilmektedir. LNG, varış noktasındaki terminallerde tekrar gaz haline  dönüştürülerek  boru hatlarıyla  diğer  ülkelere  iletilmektedir.  Ticari anlamda doğal gazın ilk kez sıvılaştırılıp ihraç edilmesi 1960’lı yılların başına dayanmaktadır.

 

Başta  Asya  piyasaları  olmak  üzere  gelişmekte olan ülkelerin artan enerji taleplerini karşılayabilmek ve enerji arz güvenliklerini  sağlayabilmek  için  sıvılaştırılmış  doğal gaza (LNG) yönelmeleri LNG talebini her yıl artırmaktadır.

 

2011 yılında dünyadaki LNG ithalatçısı ülkeler tarafından ithal edilen toplam LNG  miktarı  240,8  milyon  ton/yıl  olarak  gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise küresel LNG  ithalatı toplamı bir önceki yıla göre yüzde  1’lik artışla 239,2 milyon ton/yıla yükselmesine rağmen, 2011 yılındaki seviyenin  altında kalmıştır. Küresel LNG ithalatındaki büyüme hızının son yıllarda yavaşladığı görülmektedir.

 

2014 yılı sonu itibariyle Litvanya’daki yeni LNG terminalinin de hizmete girmesi ile birlikte  dünya  üzerindeki  LNG  ithalatçısı ülkelerin sayısı 30’a yükselmiştir. Bir önceki  yıl  104  olan toplam LNG ithal terminallerinin sayısı ise (2 terminal Çin’de, 1 Japonya’da, 1 Güney Kore’de, 1 Endonezya’da ve 1 Litvanya’da olmak üzere) 6  adet artarak 110’a yükselmiştir. Bu ülkelerdeki ithal terminallerinin 2013 yılında 721  milyon  ton/yıl  olan  toplam  ithalat  kapasitesi ise 2014 yılı sonu itibariyle 30 milyon tonluk artışla 751 milyon ton/yıla  yükselmiştir.

 

2014  yılı  sonu  itibariyle  LNG  ihracatçısı ülkelerin  sayısı  ise  Papua  Yeni  Gine’deki  ihracat  terminalinin  hizmete  açılmasıyla birlikte  20’ye  yükselmiştir.  İhracatçı  ülkelerdeki LNG ihraç terminallerinin sayısı bir önceki yıla göre 6 adet artarak 92’ye ulaşmıştır. İhracatçı ülkelerin toplam LNG ihracat kapasitesi ise bir önceki yıla göre 12 milyon ton/yıl artarak 298 milyon ton/yıla çıkmıştır.2014’de  yapılan  küresel  LNG  ticaretinin yüzde 71’i uzun vadeli kontratlar, geri kalan yüzde 29’luk bölümü ise spot ve kısa vadeli kontratlarla gerçekleştirilmiştir.

 

Küresel LNG tüketimine ülkeler ve bölgeler bazında bakıldığında ise küresel LNG  talebinin yüzde 75’inin Asya bölgesi kaynaklı  olduğu  görülmektedir.  Avrupa’nın küresel LNG talebinde 2013 yılı sonunda yüzde 14,3 olan payı ise yüzde 0,7 gerileyerek 13,6 olarak kaydedilmiştir. Avrupa’nın toplam LNG ithalatı 2014’de 32,44 milyon  ton/yıla  düşmüştür.  Avrupa’da LNG ithalatı en çok artan ülke ise yüzde 24’lük  artışla  Türkiye  olmuş  ve  ülkenin LNG  ithalatı  5,45  milyon  ton/yıla  ulaşmıştır.

 

2011’de  Fukuşima  nükleer  santralinde yaşanan  kazanın  ardından  nükleer  santrallerini  kapatması  nedeniyle  dünyanın en büyük LNG ithalatçısı haline gelen Japonya’nın LNG talebi 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,4 (1,2 milyon ton) artarak 89,2 milyon ton/yıla yükselmiştir. İkinci en büyük ithalatçı olan Güney Kore’nin LNG talebi 2014 yılında yüzde 6,8 daralarak  37,62  milyon  ton/yıl,  Çin’in LNG  talebi  yüzde  2’lik  artışla  19  milyon ton/yıl,  dördüncü  büyük  ithalatçı  Hindistan’ın talebi ise yüzde 11,4’lük artışla  14,54 milyon ton/yıla yükselmiştir.

 

Küresel LNG arzının ise yüzde 40’ı Asya, yüzde  38’i  ise  Asya-Pasifik  bölgesindeki üretici ülkeler tarafından sağlanmaktadır. Dünyanın en büyük LNG ihracatçısı olan Katar’ın ihracatı 2014’de yüzde 2,1 düşerek 76,37 milyon ton/yıl olmuştur. İkinci sıradaki  Malezya’nın  ihracatı  yüzde  1,2 düşerek  24,83  milyon  ton/yıl,  Avustralya’nın ihracatı ise yüzde 5,3 artarak 23,60 milyon /yıla çıkmıştır.

 

2013 yılının sonunda 393 olan LNG tankerlerinin sayısı ise 2014 sonunda 421’e  çıkmıştır.  Küresel LNG fiyatlarına bakıldığında, Asya piyasalarında geçtiğimiz yıl rekor seviyelere çıkan spot LNG fiyatlarının hızla gerileyerek son 3 yılın en düşük seviyelerine indiği görülmektedir. Bu düşüşte LNG arzındaki artışla birlikte talep artış hızının yavaşlaması ve yılın ikinci yarısından itibaren hızla düşen petrol fiyatları etkili olmuştur.

 

Küresel LNG piyasalarında 2015 yılı beklentilerine  bakıldığında  ise  küresel  LNG arzının özellikle Avustralya’da inşa halindeki  yeni  ihraç  terminallerinin  devreye girmesiyle  birlikte  artması  beklenmektedir.  Sektörün  son  yıllarda  yavaşlayan büyüme  hızının  2015  yılından  itibaren tekrar  artacağı  tahmin  edilmektedir.  Bu noktada  piyasaya  girecek  6  yeni  ithalatçı ülke (Mısır, Ürdün, Pakistan, Filipinler, Polonya  ve  Uruguay)  ile  Asya’daki  talep artışının  devam  etmesi  etkili  olacaktır. Japonya’nın nükleer santrallerini yeniden  açmayı  planlaması,  ABD’den  LNG  ihracatının  başlayacak  olması,  yeni  ihracatçı  ülkelerin piyasaya girmeye devam etmesi ve  Avustralya’nın  ihracat  miktarının  artması piyasalar ve fiyatlar üzerinde önemli bir belirleyici olacaktır.

 

Sonuç  olarak  bakıldığında  küresel  LNG talebindeki artışa rağmen LNG arzının da hızla artması ve petrol fiyatlarındaki belirsizliğin devam etmesi küresel LNG piyasalarında önümüzdeki birkaç yıllık süreçte arz-talep  dengesi  ve  fiyatların  dalgalı  bir seyir izlemesine neden olabilecektir.

 

Yararlanılan Kaynak:
Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Yönetici Bilgi Notu, 2015 (34).
Hazırlayanlar: Dr. Efgan Nifti, Emin Akhundzada, Emin Emrah Danış
01 Sep 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap