Küresel Elektrik Talebinin Karşılanmasında Anahtar

Hazar Strateji Enstitüsü Özel Raporu

Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi  tarafından hazırlanan Yönetici Bilgi Notu, Enerji  sektöründen üst düzey yönetici, bürokrat, karar alıcı ve uzmanlara gönderilmektedir. Bu özel raporu parahaberi.com sitesi olarak sizlere ulaştırmaktayız.

 

 

 

Yönetici Bilgi Notu

Dünya’da  enerji  formları  arasında  talebi en  hızlı  artan  elektriktir.  Elektriğe  olan talep dünyanın hemen her bölgesinde ve sektörde artmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı’nın  (IEA)  tahminlerine  göre  küresel  elektrik  talebi  2012-2040  yılları  arasında yıllık 2,1 oranında artacaktır.

 

Elektrik talebindeki bu artış beraberinde birtakım sorunlar getirmektedir. Artan fosil yakıt kullanımının doğurduğu çevresel bazı sorunlar ve karbon salınımını azaltmaya  yönelik  politikalar  küresel  elektrik talebinin  karşılanmasında  yenilenebilir enerjiyi daha fazla önemli kılmaktadır.

 

Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin ise 2013-2040 döneminde yaklaşık 3  kat  artacağı  ve  artış  hızının  kömür  ve gazdan  daha  fazla  olacağı  tahmin  edilmektedir.  Dönem  sonunda  yenilenebilir kaynaklar  kömürü  geçerek  elektrik  üretimindeki  en  büyük  kaynak  haline  gelecektir. Kömürden elektrik  üretiminin 2012’de %41 olan payının 2040’ta %31’e düşmesi, doğal gazın  2012’de %22 olan payının 2040’ta %24’e ve yenilenebilir kaynakların (hidroelektrik dahil) 2012’de %21 olan payının ise %33’e çıkacağı tahmin edilmektedir.

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının birincil enerji  karmasında 2012 itibariyle %13 olan payının 2014 yılında %19’a yükseleceği  öngörülmektedir. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi aynı dönemde yaklaşık 8.420 TWh artarken bu rakam toplam üretim artışının yarısına yakınını oluşturacaktır.

 

Günümüzde olduğu gibi ilerleyen yıllarda da  yenilenebilir  enerji  kaynakları  içerisinde hidroelektrik en büyük paya sahip olacaktır. 2012’de 3.672 TWh olan hidroelektrikten elektrik üretiminin 2040 yılında  6.222  TWh’a  yükselmesi  beklenmektedir.  Günümüzde  elektrik  üretiminde hidroelektriğin  %16  olan  payının  ise  kapasite artışına rağmen 2040’ta yine aynı seviyede kalacağı tahmin edilmektedir. Hidroelektrik, kömür ve gazın ardından elektrik  üretimindeki  3’üncü  en  büyük kaynak olarak kalmaya devam edecektir.2012-2040  yılları arasındaki dönemde dünyada 850 GW’lık yeni hidroelektrik güç kapasitesinin devreye alınacağı ve bu ilave kurulu gücün %80’lik kısmının ise  OECD üyesi olmayan ülkelerden geleceği öngörülmektedir. Küresel hidroelektrik kapasite artışının beşte birinin ise 2020’den  sonra  azalan  artış hızına rağmen Çin’den geleceği hesaplanmaktadır. Çin’i Hindistan ve Güneydoğu Asya ülkeleri takip edecektir.

 

Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminde günümüzde ikinci sırada yer alan rüzgardan  elektrik  üretiminin  payını  gelecek yıllarda da koruyacağı öngörülmektedir. 2012’de 521 TWh olan rüzgardan elektrik üretiminin 2040 yılında  3,345TWh’a yükselmesi beklenmektedir.

 

2013 yılında 317 GW olan rüzgarda kurulu güç kapasitesinin 2040’ta 1.320 GW’a çıkacağı ve küresel elektrik üretiminde payının %8’e ulaşacağı  tahmin edilmektedir.  Aynı  dönemde  rüzgarda küresel kurulu  güç  kapasite  artışının  beşte  birinin Avrupa’dan gelmesi beklenmektedir. Elektrik üretiminde toplam yeni kapasite artışında  ise  rüzgar,  doğal  gazdan  sonra en hızlı artışın yaşandığı ikinci kaynak olacaktır.

 

2040’a kadar en hızlı kapasite artışının yaşandığı ülkeler 302 GW ile Çin, 187 GW ile Avrupa, 137 GW ile ABD ve 89 GW ile Hindistan olacaktır. AB ve Çin’de ilave kapasite artış hızının ilgili dönemde yavaşlayacağı tahmin edilmektedir.

 

Bir diğer önemli yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisinden 2012’de 97 TWh olan elektrik üretiminin 2040 yılında  1.291  TWh’a  yükselmesi  beklenmektedir.  2012’ye  kadar  güneşten  elektrik üretim  artışının  en  hızlı  yaşandığı  bölge Avrupa olurken 2013’ten itibaren Çin ve Japonya, Avrupa’nın önüne geçmiş ve yıllık küresel kapasite artışının yaklaşık yarısını gerçekleştirmiştir. Burada iki ülkenin uygulamaya aldığı yeni enerji politikalarının önemli rolü olmuştur.

 

Güneş enerjisinden elektrik üretiminin gelecek yıllarda dünyanın tüm bölgelerinde artacağı ve 2040 yılında küresel elektrik üretiminin %3’ünün güneşten sağlanacağı tahmin edilmektedir. Gelecek  yıllarda güneş enerjisinden elektrik üretimi büyük sahalarda yapılacaktır. Güneş enerjisinde 2040’a kadar en hızlı kapasite artışının yaşandığı ülkeler 220 GW ile Çin, 118 GW ile Hindistan, 111 GW ile ABD, 85 GW ile AB ve 60 GW ile Japonya olacaktır.

 

Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminde 2040 yılına kadar dünyadaki yeni kapasite artışlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli toplam yatırım tutarının ise 7,8 trilyon dolar olacağı hesaplanmaktadır.  OECD  ülkelerinde  yenilenebilir  kaynaklardan  elektrik  üretiminde  yeni  yatırımlar  ağırlıklı  olarak  güneş  ve  rüzgara yapılırken OECD üyesi olmayan ülkelerde ise yenilenebilir enerji yatırımları arasında en büyük payı hidroelektrik yatırımları alacaktır.

 

Sonuç olarak bakıldığında  dünyadaki  artan elektrik talebinin karşılanmasında ve iklim değişikliğine karşı geliştirilen politikalar  ile  hedeflere  ulaşılmasında  yenilenebilir  enerji  kaynaklarının  önemi  gelecek yıllarda çok daha fazla olacaktır. 

 

Yararlanılan Kaynak:
Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Yönetici Bilgi Notu, 2014 (18).
Hazırlayanlar: Dr. Efgan Nifti, Emin Akhundzada, Emin Emrah Danış
01 Sep 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap