Konut Harcamasının Üçte İkisi Tek Başına Kiradan Oluşuyor

Konut Harcamasının Üçte İkisi Tek Başına Kiradan Oluşuyor
Hanehalkı bütçe araştırmasının 2015 yılı sonuçlarına göre; toplam hanehalkı harcaması içinde ayrılan pay itibariyle konut ve kira harcamaları ilk sırada yer aldı. Harcamaların %26’sının konut ve kiraya yapıldığı görüldü. Konut ve kira harcamalarının içinde en büyük payı %65,6 ile gerçek ve izafi kira oluştururken, %12,2’sini gaz, katı ve sıvı yakıtlar, %9,2’sini ise elektrik harcamaları oluşturdu. Konut harcamalarının %7,7’si konutla ilgili çeşitli hizmetlere (su, kanalizasyon vb.) ve %5,4’ü ise konutun bakım ve onarım giderlerine ayrıldı.
Düşük gelirlilerin konut harcamasında yakıt ve elektriğin payı daha yüksek
En düşük gelirli birinci %20’lik dilimdeki hanelerin konut harcamaları içinde kiranın payı %63,5 iken en
yüksek gelirli hanelerde konut harcamalarının %68,8’i kiradan oluştu. Birinci %20’lik gruptaki hanelerde
konut harcamaları içinde gaz, katı ve sıvı yakıtların payı %14,7 olurken beşinci %20’lik dilimdeki
hanelerde bu pay %9,9 oldu.
Konut harcamaları içinde elektriğe ayrılan payın birinci %20’lik grupta %11,1 iken beşinci %20’lik grupta %7,3 olduğu görüldü. Buna karşın konut harcamaları içinde konutun bakım ve onarımına ayrılan payın %20’lik gruplar düzeyinde çok fark etmediği %5 seviyesinde olduğu belirlendi.
Kaynak: TÜİK
26 Sep 2017

Para Haberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap