Karsan,İtalyan Şirketine % 5 Oranında Ortak Olacak

Şirketimiz 08/08/2016 tarihli Yönetim Kurulu…

Şirketimiz 08/08/2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, lisans sözleşmesi çerçevesinde Türkiye’de münhasır üretim, dağıtım ve satışını yaptığımız BredaMenarinibus markalı otobüslerin tüm marka haklarına sahip, İtalya merkezli ve 4.250.000 Euro sermayeli Industria Italiana Autobus S.p.A. (IIA) şirketinin 3.000.000 Euro ve 2.000.000 Euro tutarlarında iki aşamadan oluşacak toplam 5.000.000 Euro nominal değerli sermaye artırımına 1.500.000 Euro (462.500 Euro nominal değer ve 1.037.500 Euro ihraç primi) ile katılım sağlanarak Şirket’e %5 ortak olunmasına; söz konusu tutarın tamamının nakden ödenmesine; işbu işlemlere ilişkin, IIA ve hakim ortağı Tevere S.p.A ile Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmesi ön şartına bağlı olarak 22 Haziran 2016 tarihinde akdedilen Yatırım Sözleşmesi’nin, 3.1. numaralı hükmü çerçevesinde Yatırım Sözleşmesinin geçerli kabul edilmesine; ayrıca Yatırım Sözleşmesi eki olarak hazırlanan Tesis Kullanım Sözleşmesi uyarınca, IIA tarafından ödenecek 850.000 Euro karşılığında, Şirketimizin Hasanağa Fabrikasında mevcut fabrika kapasitesinin %10’una kadar ulaşabilecek kısmının 9 yıllığına IIA’ya tahsis edilmesine karar verilmiştir.
IIA’ya 9 yıl süre ile mevcut fabrika kapasitesinin %10’una kadar ulaşabilecek kısmının tahsis edilmesi işlemi; ihtiyatlılık ilkesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun 24 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nin (II-23.1) 5/b maddesi uyarınca önemli nitelikte işlem kapsamında değerlendirildiğinde, işlem tutarı olan 850.000 Euro’nun (2.841.720 TL) kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamı olan 1.669.328.039 TL’ye oranı; yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınaarak hesaplanan ortaklık değeri olan 576.485.039 TL’ye oranı ve üzerinde ayni hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelir olan 1.169.474.423 TL’ye oranının %50 den fazla olmaması nedeniyle ilgili Tebliğin 6’ncı maddesinde belirlenen önemlilik kriterlerini sağlamamaktadır.

 

01 Sep 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap