İstanbul, en yüksek bireysel kredi bakiyesi olan il

TBB Risk Merkezi Aylık Bülteni yayımlandı.

Toplam kredi stoğu 2 trilyon TL’ye yaklaştı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyesi kuruluşları tarafından kullandırılan nakit krediler 2017 Nisan dönemi itibari ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 1.972
milyar TL olmuştur. Bir önceki aya göre ise yüzde 1,4 seviyesinde artış gerçekleşmiştir.

Nakit kredi stoğunun 1.878 milyar TL’lik bölümü bankalara, 42 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 28 milyar TL’si finansman şirketlerine ve 25 milyar TL’si faktoring şirketlerine
aittir.

Tasfiye olunacak alacaklar 2017 Nisan itibari ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 72 milyar TL olmuştur. Tasfiye olunacak alacaklar oranı ise yüzde 3,5 ile aynı
düzeyde kalmıştır.

2017 Nisan döneminde tasfiye olunacak alacaklar oranı finansman şirketlerinde yüzde 3,1, bankalarda yüzde 3,4, faktoring şirketlerinde yüzde 5,9 ve finansal kiralama şirketlerinde
yüzde 6,6 olarak gerçekleşmiştir.

Kurumsal kredilerin toplam hacmi 1.495 milyar TL oldu

Tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan kurumsal krediler 2017 Nisan dönemi itibari ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 1.495 milyar TL olmuştur. İmalat
sanayi yüzde 25 ile kurumsal krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü toptan perakende ticaret (yüzde 18,9) ve inşaat sektörü (yüzde 11,6) takip etmiştir.

017 Nisan dönemi itibari ile tasfiye olunacak alacaklar oranı en yüksek olduğu sektör; yüzde 4,7 ile toptan ve perakende ticaret sektörü olmuştur.Tasfiye olunacak alacaklar tutarının
2017 Nisan döneminde en fazla arttığı sektör ise yüzde 46 ile taşımacılık,depolama,haberleşme sektörü olmuştur.

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam hacmi 477 milyar TL oldu.

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları 2017 Nisan dönemi itibari ile bir önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 14 oranında artarak 477 milyar TL olmuştur. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 19 ile konut kredilerinde gerçekleşmiştir.

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin yüzde 38,7’sini konut kredileri, yüzde 17,5’ini kredi kartları, yüzde 6,4’ünü taşıt kredileri ve yüzde 37,5’ini tüketici kredileri
oluşturmuştur.

Bireysel nitelikli kredilerde tasfiye olunacak alacaklar tutarı bir yıl içerisinde yüzde 9 artarak 22 milyar TL olmuştur. Aynı dönemdeki tasfiye olunacak alacaklar oranı ise yüzde 4,6’dan
yüzde 4,4 seviyesine gerilemiştir.

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartı müşterilerinin (takipteki krediler hariç) sayısı 28,7 milyon oldu

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,5 milyon artarak 28,7 milyon kişi olurken, ortalama kredi miktarı ise 16,7 bin TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartlarının toplam içindeki payı yüzde 24.2 oldu.

Gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam hacminin toplam krediler içindeki payı 2017 Nisan dönemi itibari ile geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puan
azalarak yüzde 24,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

İstanbul, en yüksek bireysel kredi bakiyesi olan il

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin en yüksek olduğu il İstanbul olmuştur. 2017 Nisan dönemi itibari ile İstanbul’da 165 milyar TL, Ankara’da 47 milyar TL ve İzmir’de 31
milyar TL tutarında bireysel nitelikli kredi (kredi kartı dahil) bakiyesi bulunmaktadır. Hakkari, yüzde 37,8 ile son 12 ayda bireysel kredi (kredi kartı dahil) kullanımı en çok artan il
olmuştur. Hakkari aynı zamanda konut kredisi hacmi en çok artan ildir (yüzde 74.1). Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) miktarı en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara,
Van ve Mersin olmuştur

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap