IMF’NİN TÜRKİYE İÇİN 2018 YILI BÜYÜME TAHMİNİ

IMF’nin Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa Bölgesel ekonomik raporu yayımlandı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Türkiye
dışında büyümenin uygun politikalar liderliğinde güç kazanmayı sürdürdüğünü
belirtti. Bu arada, petrol fiyatlarındaki yükselişin faaliyetleri arttırmasıyla
Rusya ve BDT’nin geri kalanında nihayet toparlama yoluna girdi. Türkiye’deki
büyüme ise siyasi belirsizliklerin artmasıyla keskin bir düşüş gösterdikten sonra
kısmen toparlanma gösterdi

Birçok ülkede enflasyon yükselmeye başladı.

İşgücü piyasaları, işsizlik oranlarının kriz öncesi seviyelere gerilerken
yüksek ücret artışlarıyla sıkılaştı. Üretim çıktı açıkları büyük oranda
kapanmış görünüyor. Emtia fiyatları ve euro bölgesi enflasyonu yükseldikçe
Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa’da (CESEE) manşet enflasyon yükseldi. Rusya’da
enflasyon geriliyor ancak Türkiye’de yüksek kalmakta.

Küresel faaliyetin güçlenmesi ve destekleyici yerel makroekonomik
politikaların devam etmesinin yardımıyla kısa vadeli beklentiler olumlu

BDT ve Türkiye dışında büyümede, iç talepten beslenen ve Avrupa Birliği (AB)
yapısal fonlarının daha fazla alınmasıyla artış öngörülüyor. Rusya’daki
toparlanma, diğer BDT ve Baltık ülkelerindeki faaliyetleri destekleyecek.
Türkiye’de, devam eden siyasi ve ekonomik belirsizlik nedeniyle büyümenin
zayıf kalması bekleniyor.

Görünüm için riskler iki taraflı, ancak aşağı yönlü eğilimli, özellikle orta
vadede göze çarpıyor

Güçlü dış talep, özellikle Euro bölgesinde ve ABD’deki yüksek büyüme, BDT’ye
yardımcı olan emtia fiyatlarında daha sıkı toparlanma ve Batı Avrupa’daki
kilit seçimler sonrasında siyasi belirsizlikteki azalma, bir miktar yükselme
potansiyeli oluşturuyor. Aşağı yönlü ana riskler; içe dönük politikalara ve
korumacılığa karşı küresel bir kayma, küresel finansal koşullarda sıkılaşma,
gelişmiş Avrupa ekonomilerinde yeni şoklar ve rekabet gücünü zedeleyebilecek
daha fazla ücret artışı olarak sıralanıyor.

Üretim boşlukkları büyük öyçüde kapanan ülkelerde, makroekonomik politika
normalizasyonun başlaması ihtiyacı var

Öncelik, nispeten büyük döngüsel olarak ayanlanmış nispeten hala geniş mali
açıkları azaltmaya başlayarak orta vadeli mali hedefler ulaşmak. Bu
kırılganlıkların azalmasına yardımcı olacak. Mali duruşta sıkılaşma para
politikasının enflasyon hedefli olana nazaran daha kademeli sıkılaşmaya izin
verecektir. Bu arada, Türkiye’nin para politikasının enflasyonun düşürülmesi
ve yüksek dış kırılganlıkların azaltilabılmesi için için daha da sıkılaştırması
gerekli. Rusya, ise bunun aksine para politikasının gevşemesine devam edebilir.

Orta vadeli temel politika zorluğu, potansiyel büyümeyi ve geliri artırmak
olarak görünüyor

Geçmiş reformlardan elde edilen kazançlar büyük oranda tüketildi ve
yakınsamayı hızlandırma artık daha zor. Bu, kurumsal güçlenmeyi, kamu
sektörünü etkinleştirilmesini, istihdam katılım oranlarının yükseltilmasını
ve yapısal işsizliğin azaltılmasını gerektiriyorr.

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap