Logo reklamı

Haziran ayında kurulan şirket sayısı azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar birliği (TOBB), "Kurulan ve Kapanan Şirket" istatistiklerini açıkladı.

 Kurumun konuya ilişkin yayınladığı haber bülteni aşağıda bulunuyor:
 
 " 2018 Haziran ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %32,67 azalış oldu.
" Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısında %32,67 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %40,60 kurulan kooperatif sayısı %20,56 oranında azalmıştır. 
" Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %16,47 kapanan kooperatif sayısında %4,76 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %22,06 oranında artış olmuştur.
Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %7,36 azalış oldu.
" 2018 yılı Haziran ayında, 2017 yılı Haziran ayına göre kurulan şirket sayısında %7,36 kurulan kooperatif sayısında %2,30 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %37,26 oranında azalış olmuştur. 
" 2018 yılı Haziran ayında, kapanan şirket sayısı 2017 yılının aynı ayına göre %32,48 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %23,14 kapanan kooperatif sayısında %31,25 oranında azalış olmuştur.
2018 yılı ilk altı ayında kurulan şirket sayısı, 2017 yılının aynı dönemine göre %27,44 oranında arttı.
" 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı %27,44 kurulan kooperatif sayısında %21,89 oranında artış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %18,53 oranında azalış olmuştur. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı %8,16 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %5,12 kapanan kooperatif sayısında %12,99 oranında azalış gözlenmiştir. 

2018 yılı Haziran ayında Gümüşhane'de şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir. 
" 2018 yılı Haziran ayında kurulan toplam 5.599 şirket ve kooperatifin %83,64'ü limited şirket, %14,84'ü anonim şirket, %1,52'si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %40,35'i İstanbul, 
%9,86'sı Ankara, %6,30'u İzmir'de kurulmuştur. 
" Bu ay Gümüşhane'de şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir. 

2018 Haziran ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %28,27 oranında azaldı. 

" 2018 yılı ilk altı ayında toplam 46.837 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 39.285 limited şirket, toplam sermayenin %63,60'ını, 6.966 anonim şirket ise %34,61'ini oluşturmaktadır. Haziran ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mayıs ayına göre 
%28,27 oranında azalmıştır. 


2018 Haziran ayında şirket ve kooperatiflerin 1.890'ı ticaret, 721'i imalat ve 692'si inşaat sektöründe kurulmuştur. 715 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.
" 2018 Haziran ayında şirket ve kooperatiflerin 1.890'ı ticaret, 721'i imalat ve 692'si inşaat sektöründe kurulmuştur. 
" 2018 Haziran ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 715'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 465'i inşaat, 233'ü imalat sektöründedir.
" Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 256'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı,, 124'ü inşaat, 76'sı imalat sektöründedir. 

" Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 532'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 184'ü inşaat, 107'si imalat sektöründedir. 

2018 Haziran ayında kurulan 85 Kooperatifin 38'i Konut Yapı Kooperatifidir.
" 2018 Haziran ayında kurulan 85 Kooperatifin 38'i Konut Yapı Kooperatifi, 11'er adet olmak üzere Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve 8'i İşletme Kooperatifi olarak kurulmuştur.
" 2018 yılında kurulan 579 kooperatifin 240'ı Konut Yapı Kooperatifi, 83'ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 62'si Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur.

0 Yorum

Yorum

e-Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. Lütfen * işaretli alanları doldurunuz.

*