Günün şirket haberleri

DENİZBANK Denizbank, TMSF prim farkı…

DENİZBANK

Denizbank, TMSF prim farkı ödenmesi işleminin iptaline ilişkin yerel mahkeme kararının Banka lehine onandığını bildirdi.

Banka, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada dava ile ilgili şu detayları verdi.

İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nde TMSF’ye karşı açtığımız davada mahkemenin davamızın kabulüne, TMSF’nin idari işleminin iptaline karar verdiğini ve TMSF tarafından dava konusu 3.978.878,60,-TL’nin bankamıza ödendiği ve mahkeme kararının TMSF tarafından temyiz edildiği ve dava dosyasının Danıştay’da temyiz incelemesinde olduğu duyurulmuştu.

Danıştay söz konusu dava dosyasının temyiz incelemesi sonucunda TMSF’nin idari işleminin iptaline ilişkin yerel mahkeme kararını Bankamız lehine onamıştır.

VİA GYO

Via GYO’nun 2016 yılı 3 aylık konsolide olmayan net karı 20,6 milyon TL oldu. 2015’in ilk 3 ayında bu rakam 7,5 milyon TL olmuştu.

TÜRK TRAKTÖR

Türk Traktör’ün Mayıs ayı satışları yüzde 14 artış kaydetti.

EÜAŞ

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Çamlıca (1), Menzelet ve Kılavuzlu ile Almus ve Köklüce’den oluşan üç grup hidroelektrik santralinin (HES) işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmesi için ihale açtı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, geçici teminat tutarları Çamlıca (1) HES için 10 milyon TL, Menzelet ve Kılavuzlu ile Almus ve Köklüce HES’leri için ise 15’er milyon TL olarak belirlendi.

Kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek Çamlıca (1) HES ihalesi için 19 Ağustos, Menzelet ve Kılavuzlu HES ihalesi için 30 Eylül, Almus ve Köklüce HES için 5 Eylül’e kadar teklif verilebilecek.

İhale konusu gruplardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla grup için de teklif verilebilecek. Grup içinde yer alan santraller için ayrı ayrı teklif kabul edilmeyecek.

İhalelere yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu ortak girişim grubunda üye olarak yer alabilecekler.

01 Sep 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap