Günün şirket haberleri ve tavsiyeleri

1846171_720x360 Günün şirket haberleri ve tavsiyeleri

Alkim Kimya (ALKIM, Sınırlı Negatif): Alkim Kimya’nın 3. çeyrek ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,2 oranında azalarak 9,2mn TL olarak geerçekleşmiştir. Şirketin karındaki azalmanın sebebi diğer faaliyet gelirlerindeki azalma olmuştur. Üçüncü çeyrekte satış gelirleri %2,5 oranında azalan şirketin brüt karı ise %0,2 oranında artarak 20,3mn TL’ye yükselmiştir. 3Ç2015’te 7,6mn TL diğer faaliyet geliri yazan ALKIM, 3Ç2016’da sadece 0,8mn TL diğer faaliyet geliri kaydetmiştir. Alkim Kimya’nın faaliyet karı geçen seneye göre %38,8 azalarak 11,7mn TL olmuştur. Buna ek olarak şirketin finansman gelirleri 0,1mn TL olmuş ve geçen seneki 5,1mn TL’lik giderin aksi yönünde gerçekleşmiştir. 2016 3. çeyrek vergi gideri 1,7mn TL ile geçen seki 2,5mn TL’lik vergi giderinin bir miktar altında gerçekleşmiştir. Tüm bunların etkisiyle ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,7mn TL azalmıştır. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi net karı 30,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki net kar 24,7mn TL idi.

Torunlar GYO (TRGYO, Öneri “TUT”, Sınırlı Negatif): Torunlar GYO 3Ç2016’da 6,7mmn TL kar rakamı açıklarken, net dönem karı bizim beklentimiz olan 24mn TL piyasa beklentisi olan 29mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Konut satış gelirleri 108,7mn TL ile beklentimizin (89mn TL) üzerinde gelirken, kur farkı gideri beklentimizin altında gerçekleşmiştir. Kira gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında artarak 87,2mn TL’ye yükselirken, beklentimiz 90mn TL yönündeydi. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde kur farkı kaynaklı 217,6mn TL zarar açıklamıştı. Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde 261,2mn TL kur farkı gideri yazan şirket, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 86,2mn TL kur farkı gideri yazmıştır. Torunlar GYO’nun döviz açık pozisyonu 2,5milyar TL (620,4mn USD, 193,3mn EUR) ile oldukça yüksek tutardadır. Öte taraftan, brüt kar ise 3Ç2016’da 115,8mn TL ile geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 80,4mn TL’nin üzerinde -konut satış gelirlerindeki artışın önemli etkisiyle- gerçekleşmiştir. Son olarak, Şirket’in Ocak – Eylül 2016 kar rakamı ise 315,7mn TL’ye çıkarrken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde – yine kur farkı kaynaklı- 376,1mn TL zarar kaydedilmişti.

Bursa Çimento (BUCIM, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 3Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %35 oranında artarak 15,4mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar ise %4 oranında artarak 38mn TL’ye yükselmiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Ocak – Eylül net dönem karı ise 64,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde 29,5mn TL kar açıklamıştı.

Diğer taraftan, Tevfik Sahiller, Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde 212bin TL nominal tutarlı Bursa Çimento Fabrikası pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurdu.

Çimbeton (CMBTN, Sınırlı Negatif): Çimbeton 3Ç2016’da 2mn TL zarar açıklamıştır. Geçen yılın aynı çeyreğinde 1,1mn TL zarar kaydedilmişti. Brüt kar ise 0,7mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemindeki 1,8mn TL’nin altında kalmıştır. Şirketin 2016 Ocak- Eylül zararı ise 1,22mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde net zarar 1,3mn TL idi.

Çimentaş (CMENT, Nötr): Şirket’in 3Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %65 oranında artarak 11,4mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar ise aynı dönem itibariye %9 oranında gerileyerek 37,6mn TL olmuştur. Brüt kardaki düşeşe rağmen net dönem karında kur farkı giderindeki düşüş ve yatırım faaliyetlerindeki gelirin artması etkili olmuştur. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Ocak – Eylül net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 oranında artarak 33,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

İzmir Demir Çelik (IZMDC, Nötr): İzmir Demir Çelik’in 3. çeyrek ana ortaklık zararı bir önceki yılın aynı dönemindeki zarara göre %77,3 oranında azalarak 25,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin zararındaki azalmanın sebebi finansman giderlerindeki azalma olmuştur. Üçüncü çeyrekte satış gelirleri %9,4 oranında artan Şirketin brüt karı ise %27,9 oranında artarak 32,8mn TL’ye yükselmiştiir. İzmir Demir Çelik’in faaliyet karı geçen seneye göre %87,7 artarak 7,1mn TL olmuştur. Buna ek olarak şirketin finansman giderleri 3Ç2015’teki 157,4mn TL’den 3Ç2016’da 41,2mn TL’ye gerilemiş ve zararın azalmasındaki ana unsur olmuştur. Öte yandan, vergi geliri geçen seneki 31,4mn TL’nin oldukça altında 5,6mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Tüm bunların etkisiyle ana ortaklık net dönem zararı bir önceki yılın aynı dönemine göre 86,7mn TL azalmıştır. Üçüncü çeyrek zarar rakamıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi net karı 29,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki net zarar 220,2mn TL idi.

Hürriyet Gazatecilik (HURGZ, Sınırlı Negatif): Şirket 3. çeyrekte 6,5mn TL zarar açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde Hürriyet 7,9mn TL kar açıklamıştı. Geçen yılki kar rakamına karşın bu çeyrek şirketin zarar açıklamasında diğer faaliyet gelirlerinin 25,6mn TL’den 10,5mn TL’ye gerilemesi etkili olmuştur. Üçüncü çeyrek zarar rakamı ile birlikte Şirket’in Ocak- Eylül dönemi net dönnem zararı 39,7mn TL’ye yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde net dönem zararı 1,4mn TL idi.

Koç Holding (KCHOL, Sınırlı Pozitif): Koç Holding’in 3. çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,9 oranında artarak 980,9mn TL’ye yükselmiş ve piyasa beklentisi olan 827mn TL’nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Koç Holding’in Ocak- Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı 2.414mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 oranında artış kaydetmiştir.

Ayrıca, Japonya’nın geniş ölçekli holding şirketlerinden Mitsui & Co Koç Holding’in teknoloji yatırım şirketi Inventram’a %30 oranında ortak oldu.

Aksa Enerji (AKSEN, Sınırlı Pozitif): Ordu’da yer alan 81 MW kurulu güce sahip Kozbükü Hidroelektrik Santrali’mizin kabulü 05.11.2016 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Rezervuarlı nehir tipi santral, Kirazlık Regülatörü ve Kozbükü hidroelektrik enerji sanntrallerinden oluşmakta ve santralde 4 adet 20.27 MWe, Francis tip hidrolik türbin bulunmaktadır. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’na (YEKDEM) 2017 yılının başında dahil olacak santral ile birlikte hidroelektrik enerji kurulu gücümüz 96 MW’a, toplam kurulu güç ise 2.279 MW’a yükselmiştir.

Coca Cola (CCOLA, Sınırlı Pozitif): The Coca-Cola Company (TCCC) 10 Ekim 2016 tarihli duyurusunda Anheuser-Busch InBev’in Coca-Cola Beverages Africa (CCBA)’daki %54 hissesini “Kontrol Değişikliği”ne bağlı alım haklarına istinaden satın alma niyetini açıklamıştır. TCCC’nin açıklamış olduğu bu %54’lük payı bir stratejik ortağa satma niyetine dayanarak, Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCİ) konuyla ilgili potansiyel alternatifleri değerlendirmek amacıyla, yatırım bankalarıyla çalışma kararı almış bulunmaktadır.

TAV Havalimanları Holding (TAVHL, Öneri “EKLE”, Nötr): TAV Havalimanları’nın Ekim ayında hizmet verilen yolcu sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre aynı kalarak 9,02 milyon olarak ggerçekleşmiştir. Ocak-Ekim dönemi toplam yolcu sayısı ise %2 oranında artarak 89,1 milyona yükselmiştir. Ekim ayında Gürcistan havalimanlarındaki yolcu sayısı %22 oranında artarken, Tunus havalimanlarındaki hizmet verilen yolcu sayısı da geçen yılın aynı ayındaki sert düşüşün oluşturduğu baz etkisiyle %93 oranında artmıştır. Diğer taraftan yurtdışı havalimanlarından Medine’de yolcu sayısı %25 oranında gerileyerek toplam yolcu sayısını olumsuz etkilemiştir. Yurtiçinde Atatürk, İzmir, Gazipaşa ve Milas Bodrum Havalimanlarında sırasıyla %4, %3, %10 ve %16’lık daralmalar kaydedilirken, sadece Ankara Esenboğa’da bir önceki yıla göre yolcu sayısı %17 oranında artmıştır.

TAV’ın faaliyet gösterdiği havalimanlarındaki ticari uçuş sayısı ise Ekim ayında %2 oranında artarak 70.183 olurken, Ocak- Ekim döneminde toplam artış oranı %4 olarak gerçekleşmiş ve toplam uçuş sayısı 688.279’a yükselmiştir

Turkcell (TCELL, Nötr): Şirketin %100 bağlı ortaklığı Turkcell Finansman A.Ş., yurt içinde farklı mikktar ve zaman dilimlerinde finansman ihtiyaçlarına uygun olarak gerçekleştirilmek üzere 1,5 milyar TL üst limite kadar borçlanma aracı ihracı amacıyla, ihraç belgesi onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurmuştur. Söz konusu borçlanma araçları çeşitli faiz, vade ve koşullarda, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılabilecektir.

Ziraat Bankası: Ziraat Bankası bağlı ortaklığı kapsamında kurulan Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin 01.11.2016 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tescil ve 04.11.2016 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanı yapılarak kuruluş işlemi tamamlanmıştır.

 

Kaynak:Ziraat YATIRIM

08 Nov 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap