Günün şirket haberleri ve tavsiyeleri

44342 Günün şirket haberleri ve tavsiyeleri

Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri “AL”, Nötr): Şirket 2017 yılında, devam etmekte olan ve geliştirilmesi hedeflenen projelerinde ulaşabileceği önemli rakamları ile ilgili beklentileri paylaşmıştır. Buna göre; 1. Çeyrekte; 1.350 adet bağımsız bölüm satışı ve KDV hariç toplam 1,1 milyar TL satış değeri, 2. Çeyrekte; 2.615 adet bağımsız bölüm satışı ve KDV hariç toplam 2,2 milyar TL satış değeri, 3. Çeyrekte; 2.292 adet bağımsız bölüm satışı ve KDV hariç toplam 1,9 milyar TL satış değeri, 4. Çeyrekte; 3.643 adet bağımsız bölüm satışı ve KDV hariç toplam 2,8 milyar satış değeri, toplamda ise; 9.900 adet bağımsız bölüm satışı KDV hariç toplam 8 milyar TL satış değeri olacağını tahmin etmektedir. Öte yandan, Şirket net karının ise 1,8 milyar TL olabileceğini öngörmektedir. Konut alımına yönelik teşvikler ve konut faizlerindeki düşüş eğilimi konut satışlarındaki trendin devam etmesine neden olurken, söz konusu satış hedefinin ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz. Yüksek kar tahmini ise piyasada daha önce fiyatlandığını düşünürken, haberin etkisinin nötr olduğunu düşünüyoruz. Ancak, yüksek temettü dağıtma oranı (%40 tahmini) bulunan şirketin, bu karlılığa bağlı olarak temettü cazibesinin olası düşüşlerde genel bir talebe neden olabileceği görüşündeyiz. Özetle, söz konusu haber şu aşamada yukarı yönlü bir katalizör olmasa da, olası düşüşlerde fiyat dalgalanmalarının önüne geçebileceğini tahmin ediyoruz.
Karsan (KARSN, Nötr): Şirketinin %17,53’üne sahip olduğu iştiraki Maas Global OY’un 2017 yılında yeni bir yatırım aşamasına giriyor olması nedeniyle; Maas’ın şirketin mevcut hissedarları için azami 5mn EUR tutarında hisse opsiyonu çıkartılmasına karar verilmiş ve Maas yapılması planlanan sermaye artırımında yeni pay alımında kullanılmak üzere toplam 1mn adet hisse opsiyonu çıkartılması için bir Hisse Opsiyonu Programı oluşturulmuştur. Bu kapsamda, hisse oranına sahip diğer iki ana hissedarının (Transdev Group SA ve Veho Oy Ab) hisse opsiyonlarına katılımının aritmetik ortalaması tutarında ve her halükarda 1mn EUR’u geçmeyecek şekilde hisse opsiyonuna katılım taahhüdünde bulunmasına, hisse opsiyonuna katılım tutarının ¼’lük kısmının diğer iki ana hissedarının hisse opsiyonlarına katılımının Maas Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını takiben, kalan ¾’lük kısmın ise yeni yatırım aşamasına katılacak bir uluslararası yatırımcı ile asgari olarak Maas’ın 3 ana hissedarının sermaye ve hisse opsiyonu taahhütleri toplamı tutarında olmak üzere bağlayıcı bir yatırım sözleşmesi imzalanması akabinde ödenmesine, hisse opsiyonuna katılım formunun bu şekilde düzenlenmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Denizbank (DENIZ, Nötr): Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından 2011 yılına ilişkin bireysel kredi kullandırılan müşterilerden tahsil olunan masraf ve ücretlerin KKDF yönünden incelenmesi sonucunda düzenlenen incelleme raporuna istinaden Banka adına 2,2mn TL tutarında KKDF kesintisi ve 2,9mn TL tutarında cezai faiz olmak üzere toplam 5,1mn TL tutarında tahakkuk fişleri düzenlenmiştir. Banka, söz konusu raporla ilgili olarak tüm yasal hakların kullanılacağını bildirmiştir.

 

-Ziraat YATIRIM

03 Jan 2017

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap