Günün şirket haberleri

1846171_720x360 Günün şirket haberleri

Aselsan (ASELS, Öneri “EKLE”, Nötr): ASELSAN ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında ASELPOD Hedefleme Podu ile ilgili olarak toplam bedeli 25.806.300 ABD Doları olan ek Sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2017-2018 yılları içinde gerçekleştirilecektir.
Aksa Enerji (AKSEN, Nötr): Kozbükü HES’in Nas Enerji A.Ş.’ye 89,4mn USSD bedelle satışı ile duyurulmuş olan Hatay Sebenoba Rüzgar Santrali, Manisa Karakurt Rüzgar Santrali, Balıkesir Şamlı Rüzgar Santrali, Ayvacık Rüzgar Santrali, Kapıdağ Rüzgar Santrali ve Belen/Atik Rüzgar Santrali’nin Güriş Şirketler Grubu’na toplam 259mn USD’ye satışına ilişkin imzalanan anlaşmalar ayrılma hakkı doğurmaktadır. Kozbükü HES’in satışı 26.12.2016 tarihinde tamamlanmış olmakla beraber yukarıda adı geçen rüzgar santrallerinin satışının tamamlanabilmesi için satış anlaşmasında belirtilen çeşitli şartların karşılıklı yerine getirilmiş olmasına ilaveten EPDK, Ekonomi Bakanlığı ve Rekabet Kurumu tarafından santrallerin satışlarının onaylanması gerekmektedir. Kozbükü HES ve rüzgar santrallerinin satışları ile ilgili olarak yukarıdaki tarihlerde yapılan açıklamalar baz alınarak hesaplanan ayrılma hakkı fiyatı 2,6065 TL olarak belirlenmiştir. Satışların onaylanması ve ayrılma hakkını kullanmak isteyen paydaşların belirlenmesi için Olağanüstü Genel Kurul yapılacaktır.

Anel Elekttrik (ANELE, Sınırlı Pozitif): Şirket, Katar’da mukim hali hazırda %30 oranında sahibi olduğu Anel MEP Maintenance and Operations LLC şirketinin %19 oranındaki hissesini; PWC Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş 28/12/2016 tarihli değerleme raporunda belirlenen şirket değeri üzerinden Anelsis Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nden 18.050.000 USD bedelle satın alınmasına karar vermiştir. Satışa esas teşkil eden hisse devir sözleşmesi 30/12/2016 tarihinde taraflar arasında imzalanmıştır.

Garanti Bankası (GARAN, Öneri “EKLE”, Nötr): Banka takipteki krediler portföyünde yer alan ve toplam anapara bakiyesi 22 Kasım 2016 tarihi itibarı ile 207mnTL olan; kredi kartı, bireysel destek kredisi ve kredili mevduat ve masraf hesabı türündeki kredilere ilişkin tahsili gecikmiş alacakları, 14,6mnTL’ye Güven Varlık Yönetim AŞ.’ye, 24 Kasım 2016 tarihi itibarı ile anapara bakiyesi 203,6mn TL olan; ticari krediler, çek hesapları, sigortaa alacakları, kredi kartı, kredili mevduat ve masraf hesabı türündeki sorunlu ticari kredi alacakları, 2,5mn TL’ye Sümer Varlık Yönetim AŞ.’ye satıldığını duyurmuştur.
Karsan (KARSN, Sınırlı Negatif): 30 Eylül 2016 itibariyle 1,148 kişi olarak açıklanan Karsan Otomotiv personel sayısı, 223 kişi azalarak 925 kişiye gerilemiştir.

Kordsa Global (KORDS, Nötr): Kordsa Global’in Amerika Birleşik Devletleri’nde mukim bağlı ortaklığı Kordsa Incorporated’in, Invista Corporation firmasının Chattanooga TN bölgesindeki tesisinin satın alımı amacıyla teknik ve ticari değerlendirme sürecini başlatıldığı duyurulmuştur.

Sabancı Holding (SAHOL, Öneri “AL”, Sınırlı Negatif): Demet Çetindoğan 18,2mn adet SAHOL Borsada işlem görmeyen statüdeki pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurdu.

Vakıfbank (VAKBN, Öneri “EKLE”, Nötr): Banka’nın 5 milyar USD veya eşdeğeri TL veya diğer yabancı para karşılığı tahvil ve benzeri borçlanma aracı ihracı için SPK’ya yapptığı başvuru onaylanmıştır. Diğer yandan, Banka 217 gün vadeli 100mn TL nominal değerli bonoların ihraç ve halka arz edilmesi için SPK ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. Bununla beraber 126 gün vadeli 300mn TL nominal değerli bonolar halka arz edilecek olup toplam halka arz miktarı olan 400mn TL nominalden fazla talep gelmesi durumunda halka arz miktarı 600mn TL nominal değere kadar artırılabilecektir.

Vestel (VESTL, Nötr): 01.09.2016 tarihinde %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ ile Compalead Electronics B.V. arasında Compal Electronics Europe sp. z o. o. unvanlı şirketin hisselerinin alımına yönelik imzalanan ön hisse alım sözleşmesi kapsamındaki tüm izinler alınmış ve 30.12.2016 tarihi itibarıyla hisse devir işlemleri tamamlanmıştır.

02 Jan 2017

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap