Günün şirket haberleri

borsa_3ceyrek_sirket_bilanco_tahminleri_h9554 Günün şirket haberleri

Aselsan (ASELS, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): ASELSAN ile HAVELSAN arasında oluşturulan İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında, Petrol ve Doğalgaz Boru Hatlarının Güvenliği Projesi Sözleşmesi ile ilgili olarak 22.12.2016 tarihinde, toplam bedeli 80mn USD tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında ASELSAN iş payı 47mn USD, teslimatlar 2021 yılına kadar tamamlanacaktır.

Öte yanda, Milli Savunma Bakanlığı ile Şirket arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Ateş Destek Otomasyon Sistemleri (ADOP-2000) projesinin tedariki maksadıyla 200mn USD bedelli sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Doğuş Otomotiv (DOAS, Nötr): Meiller ürünlerinin satış, pazarlama ve dağıtımı konusunda şirket ile F. X. Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik- GmbH & Co KG arasındaki 01.12.2006 tarihli distribütörlük sözleşmesinin, anılan şirketle karşılıklı mutabakat sağlanmış olduğundan, 31.12.2016 tarihi itibariyle sona erdirilmesine ve şirket ile Meiller yetkili satıcıları ve yetkili servisleri arasında akdedilmiş bullunan Meiller yetkili satıcılık ve yetkili servis sözleşmelerinin de 31.12.2016 tarihi itibariyle sona erdirilmesine karar verilmiştir.

Garanti Bankası (GARAN, Öneri “EKLE”, Nötr): Garanti Bankası, yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde, 5 yıl vadeli, toplamda 310mn USD ve 50mn EUR tutarında havale akımlarına dayalı seküritizasyon kredisi temin etmiştir.

İş GYO (ISGYO, Öneri “AL”, Nötr): Şirketin 11.10.2016 tarihinde yaptığı özel durum açıklaması ile 400mn TL ihraç tavanı kapsamında tahvil ihracı konusunda Yönetim Kurulu’ndan yetki alındığı belirtilmişti. Mevcut durumda tahvil ihracına ilişkin yeni bir karar alınmamış olup, ihraç kararı için Şirketin borçlanma stratejileriyle uyumlu uygun piyasa koşullarının oluşması beklenmektedir.
Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Öner “TUT”, Nötr): Yapı Kredi Banaksı tarafından Medium Term Note (MTN) programı kapsamında yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 2,39mn USD tutarındaki borçlanma aracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla SPK’ya baaşvurulmuştur.

Türk Telekom (TTKOM, Öneri “EKLE”, Nötr): Şirket ve bağlı ortaklıklarının yatırımlarının finansmanı amacıyla, EKN (İsveç resmi destekli ihracat finansman kuruluşu) sigortası kapsamında Şirket ile Raiffeisen ve Unicredit bankaları arasında 120 milyon ABD Doları tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu kredi 9 yıl vadeli olup, yıllık faiz oranı LIBOR+ %0,65’dir.

Ziraat Bankası: Ziraat Bankası Yönetim Kurulu tarafından, Halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla ihraç yoluyla yurtdışına gerçekleştirilecek, toplamda azami 4 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraçlarının zamanlamasının, tutarının, vadesinin ve faizlerinin belirlenmesi, ilgili tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi, satışlarının tamamlanması, yurtdışı borsalara kayıt da dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini, bu kapsamda yuurtdışında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraçlar gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak 4 milyar ABD Doları karşılığı tutarında bir tahvil ihraç programı (Medium Term Note Programı) kurulmasını ve bunlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili merciler nezdinde başvuruların yapılarak gerekli izinlerin alınması için Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklanmıştı. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurumuna gerekli başvuru yapılmıştır.

 

-Ziraat Yatırım

26 Dec 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap