Logo reklamı

Günün Önemli Şirket Haberleri

ŞİRKET HABERLERİ Mavi Giyim (MAVI, Pozitif): Şirket'in 1 Ağustos - 31 Ekim dönemine ait 3. Çeyrek ana ortaklık net dönem karı...

ŞİRKET HABERLERİ

 

Mavi Giyim (MAVI, Pozitif): Şirket'in 1 Ağustos - 31 Ekim dönemine ait 3. Çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %31 oranında artarak 44,5mn TL olmuştur. Satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,6 oranında artarak 512,6mn TL'ye yükselen Şirket'in, brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %33 oranında artarak 265,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in brüt ve kar marjları ise sırasıyla %51 ve %9 gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir değişim göstermemişlerdir. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte, Şirket'in 1 Şubat - 31 Ekim 2017 dönemine ait dokuz aylık ana ortaklık net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %50 oranında artarak 78,6mn TL'ye yükselmiştir.

 

Aksa Enerji (AKSEN, Sınırlı Pozitif): 2 Aralık 2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına istinaden Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) tarafından "Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar" hakkında değişiklik yapılmış, TETAŞ'ın elektrik enerjisi teminine ilişkin usul ve esaslar revize edilerek belirlenmiştir. 2018 yılı itibarı ile 7 yıl boyunca yerli kömürden veya yerli kömür ile ithal kömür karışımından elektrik üreten santrallerden temin edilecek toplam enerji miktarı, kararnamede belirtilen fiyat ve tedarik formülü ile hesaplanacaktır. Alım miktarı hesaplamasında enerji üretiminde kullanılan yerli kömür miktarı belirleyici etmen olmuştur. Buna istinaden %100 yerli kömür ile elektrik enerjisi üreten Bolu Göynük Termik Santralinden bu karar kapsamında enerji alımı yapılacaktır. Kararnamede alım fiyatı 2016 ve 2017 için belirlenmiş olan 185TL/MMWsa tutarından 2018 birinci çeyreği için 201,35 TL/MWsa'e yükselmiş olup, 2018 yılı ikinci çeyreğinden itibaren 2024 yılının sonuna kadar her çeyrek, kararnamede belirtilen formül kapsamında TEFE ve ÜFE fiyat endeksleri kullanılarak revize edilecektir. 2017 yılı fiyatına göre %8,8 artış ile başlayan satın alma fiyatının TEFE ve ÜFE endeksleri ile 7 sene boyunca revize edilecek olması, yerli kömürden elektrik üretimi yapan firmaların desteklenmesi ve yeni yatırımların teşvik edilmesi açısından pozitif bir katkıdır.

 

Anadolu Isuzu (ASUZU, Nötr): 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi için Şirketin üyesi olduğu MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile Birleşik Metal İş Sendikası arasında 6 Ekim 2017 tarihinde başlayan görüşme sürecinde bazı maddeler üzerinde kanunda belirlenen süre içerisinde anlaşma sağlanamadığından ötürü "uyuşmazlık tutanağı" imzalanarak arabuluculuk sürecine girilmiştir. İlgili sendikalar arasında görüşmelere devam edilmeektedir.

 

Migros (MGROS, Nötr): Şirket ile Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ("Satıcı") arasında Satıcı tarafından işletilmekte olan toplam 11 adet mağazanın; Satıcının devir hakkını haiz olduğu 8 adedinin alt kiralama ya da kira sözleşmelerinin devri yoluyla ve bununla birlikte Satıcının devir hakkını haiz olmadığı 3 adet mağazanın ise, maliklerin onayının alınması koşuluyla alt kiralama ya da kira sözleşmelerinin devri yoluyla toplam 6,6mn TL bedel karşılığında Şirkete devri amacıyla 04.12.2017 tarihinde Ticari İşletme Devri Sözleşmesi akdedilmiş olup; Sözleşme kapsamında gerekli hukuki ve idari izinlerin alınması için Rekabet Kurulu'na izin başvurusu yapılması dahil resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Devir işlemleri Rekabet Kurulu onayı sonrasında gerçekleştirilecektir.

 

Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): Düzce ili Akçakoca ilçesinde kurulması planlanan Kumpınar Termik Santral Projesi'ne (1.220 MW) ilişkin önlisans başvurusunu sonlandırmak için EPDK'ya yapılan başvuru uygun bulunmuş olup söz konusu süreç sonlandırılmıştır.

 

Ziraat Yatırım

0 Yorum

Yorum

e-Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. Lütfen * işaretli alanları doldurunuz.

*