Logo reklamı

Günün Önemli Şirket Haberleri

Aselsan (ASELS): Aselsan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile toplam 254,7mn USD tutarında iki sözleşme imzaladı. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada teslimatın 2018 - 2022 yıllarında gerçekleştirileceği ifade edildi.

Bagfaş (BAGFS, Sınırlı Pozitif): ŞŞirket ile Kimya Market Sanayi Tic. Ltd. Şti. arasında 228.000 ton Sülfürik Asit satışı hususunda anlaşmaya varılmıştır. Satış bedeli takriben KDV hariç 13,7mn dolar civarında olup sevkiyatlar bu yıl (2018) içerisinde tamamlanacaktır.

Göltaş Çimento (GOLTS, Nötr): Yönetim Kurulu Şirketin sermayesinin %43,61 oranında iştirak ettiği Puccinelli - Elmataş Göller Bölgesi Meyve ve Sebze Değerlendirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 10mn TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 5,35mn TL'den, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 6,6mn TL'ye çıkarılmasına ilişkin yapılacak sermaye artırımında; yeni pay alma hakkının tamamının kullanılmasına ve sermaye artışından hisseye düşen 545bin TL'sini %25'inin peşin, kalan %75'inin Puccinelli - Elmataş A.Ş. Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği tarihlerde ödenmesine karar verilmiştir.

Medikal Park (MPARK): 5 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarında değişikliğe gidilmiştir. Fiyat değişiklikleri analiz edildiğinde özellikle kompleks tedavilerde (organ nakilleri, kemik iliği nakilleri, radyasyon onkolojisi gibi) %225'lere varan artışlar yapıldığı görülmektedir. Fiyat artışları ağırlıklı olarak yatan hasta kategorisinde ve özellikli kompleks tıbbi işlemlerde gerçekleşmiştir. Ayrıca ayaktan tedavilerde ise laboratuvar ve radyoloji işlem tarifesinde %5 civarında indirim gerçekleşmiştir. SUT fiyatlarındaki değişikliğin özel sektöre etkisi, yüksek oranda yatarak tedavilerdeki kompleks işlemleri ilgilendirmektedir.

Türk Telekom (TTKOM, Öneri "AL"): 05.07.2018 tarihinde, Rekabet Kurumu'nun web sitesinde Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin şirket Türk Telekomünikasyon A.Ş.'deki %55 oranındaki paylarının işlem özelinde kurulacak bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması işlemi için Rekabet Kurumu'na başvurulduuğuna dair bir duyuru yayınlanmıştır.

Söz konusu duyuru ile ilgili Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye herhangi bir bildirim yapılmadığı duyurulmuştur. Bu konuda Şirkete bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyu ivedilikle bilgilendirileceği açıklanmıştır.

Vakıf GYO (VKGYO, Nötr): Şirket'in muhtelif bankalardan kullanmış olduğu kredi tutarı kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamının %10'unu aşmış olup, toplam kullanılan kredi tutarı 183,85mn TL olmuştur.

 

 

Ziraat Yatırım

0 Yorum

Yorum

e-Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. Lütfen * işaretli alanları doldurunuz.

*