Logo reklamı

Günün Önemli Şirket Haberleri

Aselsan (ASELS): Olağan Genel Kurul Toplantısında 1. (a) Aselsan'ın 2 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde, 1 milyar TL mevcut çıkarılmış sermayesinin 210 milyon TL artırılarak 1.210 milyon TL'ye çıkarılmasına; (b) ihraç edilecek 210 milyon TL nominal değerli 210 milyon adet payın B grubu nama yazılı pay olarak çıkarılmasına ve söz konusu payların itibari değerin üzerinde olabilecek şekilde ilgili sermaye piyasası ve borsa mevzuatına uygun bir şekilde tespit edilecek halka arz fiyat aralığı içerisinde kalmak kaydıyla daha sonra belirlenecek bir halka arz fiyatı ile halka arzını; (c) halka arz edilecek payların beyaza ciro edilerek satışına; 2. Arttırılacak sermayeyi temsilen ihhraç edilecek paylara ilişkin olarak mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına; 3. Halka arz edilecek payların primli veya iskontolu olup olmamaları, olacaksa şartlarının belirlenmesi dâhil satış esasları ile ilgili hususlarda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine; birinci fıkradaki sınır dâhilinde kalmak kaydıyla halka arz edilecek pay sayısının belirlenmesi ve sermaye artış oranının kesinleştirilmesi hususunda da Yönetim Kurulu'nun yetkili olmasına; karar verilmiştir.

Ayrıca 3 eşit taksitte toplam 0,0846 TL (0,0282 her taksitte) brüt nakit temettü ödenmesi de onaylanmıştır. Ödeme tarihleri 19.06.2018, 13.09.2018 ve 13.12.2018 olarak belirlenmiştir.
 
Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri "EKLE", Sınırlı Pozitif): Toplam muhammen bedeli KDV dahil 522,7mn TL (KDV Hariç 443mn TL) olan Şirket bünyesindeki 60 adet gayrimenkul, 26.04.2018 tarihinde ayrı ayrı açık artırma usulü ile satışa sunulacaktır.


İş Baankası (ISCTR, Öneri "AL", Nötr): Banka, toplamda 2 milyar Euro veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, yurt dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç edilmesine ilişkin SPK'ya gerekli başvuruda bulunduğunu duyurmuştur.

 

 

Ziraat Yatırım

0 Yorum

Yorum

e-Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. Lütfen * işaretli alanları doldurunuz.

*