Günün önemli şirket haberleri

ŞİRKET HABERLERİ

Otokar (OTKAR, Öneri TUT, Nötr): Otokar’ın 2016 yılı son çeyrek net dönem karı 36,6mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,8 oranında gerilemiş ancak hem bizim beklentimiz olan 29mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 31mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada şirketin vergi geliri kaydetmesi etkili olmuştur. Şirketin satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,8 oranında gerileyerek 518,3mn TL’ye inmiştir. Diğer taraftan satışşların maliyetlerindeki gerileme satış gelirlerinin altında kalmış ve buna bağlı olarak da brüt kar %16,3 oranında gerileyerek 133,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler de aynı dönemde %3,3 oranında yükselmiş ve diğer faaliyetlerden kaydedilen net 19mn TL’lik gelire karşın faaliyet karı %18,7 oranında azalarak 60,7mn TL’ye gerilemiştir. Net finansal giderler de son çeyrekte 4Ç2015’teki 2,7mn TL’den 31mn TL’ye yükselmiş ve karın bir önceki yılın aynı çeyreğine göre gerilemesinde ana etkenlerden biri olmuştur. Diğer taraftan son çeyrekte kaydedilen 6,9mn TL’lik vergi geliri karın daha düşük gelmesini engellemiştir. Son çeyrek rakamlarıyla birlikte Şirketin 2016 yılı toplam net dönem karı 69,7mn TL olmuş ve bir önceki yıla göre %12,3 oranında azalmıştır.
 
Vestel Beyaz (VESBE, Nötr): Vestel Beyaz’ın 2016 yılı son çeyrek net dönem karı 2015 yılının aynı dönemine göre %45,2 azalarak 40,8mn TL olmuştur. Kardaki azalışta finansman giderlerindeki artış etkili olmuştur. Şirketinn 4Ç2016 satış gelirleri 4Ç2015’e göre %25,5 artışla 911mn TL’ye yükselirken, brüt kar buna paralel %25 artışla 133,3mn TL’yi göstermiştir. 2016 son çeyreğe ilişkin operasyonel giderlerin artışı %18,6 ile sınırlı olurken, diğer faaliyet gelirleri 3,5mn TL ile 2015 son çeyrekteki 13,9mn TL’lik giderin aksi yönünde gerçekleşmiştir. Bu olumlu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %63 yükselişle 98mn TL olmuştur. Vestel Beyaz’ın finansal sonuçları bu noktaya kadar oldukça olumludur. Finansman tarafına gelindiğinde şirketin karının büyük bir kısmının kambiyo zararı ve türev finansal araçlar giderinde eridiği görülmektedir. 4Ç2016’daki 60,7mn TL’lik finansman gideri sonrasında vergi öncesi kar 37,3mn TL’ye gerilemiş ve 2015 son çeyrekteki 79,1mn TL’nin %52,8 altında kalmıştır. 3,4mn TL’lik vergi geliri sonrasında net kar 40,8mn TL olmuştur. Şirketin 4Ç2016 faaliyet kar marjı 2015 son çeyreğe göre 2,5 puan artışla %10,8 olurken, net kar marjı 5,8 puan gerilemeyle %4,5’e düşmüştür. Son çeyrek ssonuçlarıyla birlikte Vestel Beyaz’ın 2016 yılı net dönem karı %98,3 artışla 325mn TL’ye ulaşmıştır.
 
Goodyear (GOODY, Nötr): 21mn TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının, Şirketin 2016 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu bedelsiz sermaye artırımının iç kaynaklardan karşılanarak tamamlanması sonucunda söz konusu kayıtlı sermaye tavanının bir defaya mahsus olmak üzere aşıldığı dikkate alınarak; Kayıtlı Sermaye Tavanı’nın 21mn TL’den 400mn TL’ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına ve bu kapsamda yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

Migros (MGROS, Sınırlı Pozitif): Migros Ticaret A.Ş. ile Tesco Overseas Investments Limited (“Satıcı”) arasında, Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin Satıcı’ya ait yaklaşık %95,50 oranındaki paylarının satın alınması amacıyla, resmi makam ve kuruluşlardan izin alınması kaydıyla, pay alım satım sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, 21.066.2016 tarihinde gerekli yasal iznin alınması için, bu tarih itibarıyla Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldığı açıklanmış, yukarıda yer verilen sonraki tarihlerde ise, konuya ilişkin olarak anılan kurumun incelemesinin devam ettiği açıklanmıştı. Rekabet Kurulu, 10 ilçede yatay yoğunlaşma ve ayrıca Anadolu Endüstri Holding A.Ş. iştiraklerinden Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş’nin bira pazarında hakim durumunu güçlendirme endişelerinin Migros’un sunulan taahhüt paketi ile giderildiği kanaati ile işleme izin vermiş bulunmaktadır. Bu çerçevede, hisse devir işleminin pay alım satım sözleşmesinde belirtilen önkoşulların yerine getirilmesini takiben gerekli işlemlerin tamamlanarak 01.03.2017 tarihinde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Vakıfbank (VAKBN, Öneri “EKLE”, Nötr): Banka tarafından 2012 yılında ihraç edilmiş bazı tahvillerin Basel III uyumlu şartlara sahip yeni tahviller ile değiştirilmesi için tahvil sahiplerinden izin alınması ve talep toplama süreçlerinin tamamlanmış olduğğu ve takas edilecek söz konusu tahvillerin ticari koşullarının belirlendiği kamuya duyurulmuştu. Bu kapsamda, takas işleminin 13 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmakta olduğu ve söz konusu tahvillerden nominal tutarı toplamda 227.605.000 USD olan tahviller takas edileceği duyurulmuştur.

Net Holding (NTHOL, Nötr): Geri Alınan Paylar Tebliği’ne uyum sağlamak amacıyla; Şirket, bağlı ortaklıklarının sahip olduğu 27.150.000 TL nominal bedelli paylar sermaye azaltımında kullanılmak üzere geri alındığını duyurmuştur. SPK ilke kararları uyarınca itfa edilebilmesi için dün itibariyle izin alınmak üzere SPK’ya başvuru yapılmıştır.

 

-Ziraat YATIRIM

10 Feb 2017

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap