Logo reklamı

Günün Önemli Şirket Haberleri

Alcatel Lucent (ALCTL, Nötr): Şirket'in 4Ç2017'deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %27,5 oranında artarak 29,6mn TL olmuştur. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı döneminde göre %38,4 oranında artan Şirket'in brüt karı ise maliyetlerdeki daha yüksek artışın etkisiyle aynı dönemler itibariyle %26,6 oranında düşerek 27,1mn TL'ye gerilemiştir. Diğer taraftan finansman gelirleri 4Ç2016'daki 585bin TL'den 4Ç2017'de 4,3mn TL'ye yükselerek karın artmasında ana etken olmuştur. Son çeyrekteki yüksek kar rakamına karşşın Şirket'in 2017 yılı karı bir önceki yıla göre %34,3 oranında azalarak 23,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Bim (BIMAS, Nötr): BİM 2018'de yüzde 20 ciro artışı hedeflerken; %5 FAVÖK marjı öngörüyor. Şirket 750mn TL yatırımla 730 mağaza açmayı planlıyor.

Boyner Perakende (BOYP, Nötr): Boyner Perakende ve Tekstil bağlı ortaklığı Beymen'in sermayesinin %40'ına karşılık gelen 62,5mn TL nominal paya kadar olan kısmın halka arz edilmesine ilişkin hazırlanan taslak izahnamenin onaylanması için SPK'ya başvurdu. Boyner Perakende ve Tekstil'in %100 bağlı ortaklığı Beymen Mağazacılık'ın 156,2mn TL ödenmiş sermayesi bulunuyor. Boyner Perakende'den KAP'a yapılan açıklamada, toplanan kesin talebin satışa sunulan paylardan fazla olması halinde, Beymen sermayesinin %6'sına kadar kısma karşılık gelen 9,4mn TL nominal payın da kısmen veya tamamen ek satışa sunulabileceği ifade edildi.

Doğan Holding (DOHOL): Holding 2017 yılının son çeyreğinde 225,6mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Bir önceki yıllın aynı döneminde ana ortaklık net dönem zararı 113,4mn TL idi. Grubun Rusya'daki şirketi Pronto Media Holding'in bünyesinde faaliyet gösteren dijital platformların faaliyetlerini durdurma kararı alması sonrası konsolide finansallarda 279,4mn TL değer düşüklüğü ayrılmıştır. Buna bağlı olarak da Holding, durdurulan faaliyetlerden 252,4mn TL zarar kaydetmiştir. Durdurulan faaliyetler öncesi net dönem zararı 5,2mn TL seviyesindedir. Son çeyrek ana ortaklık zararı ile birlikte Holding'in 2017 yılı ana ortaklık zararı 471,5mn TL'ye yükselmiştir. Holding 2016 yılında 219,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. 

MLP Sağlık (MPARK, Nötr): Şirket halka arz gelirlerinin tamamının net mali borçluluğunun azaltılması amacıyla yabancı para cinsinden alınmış mevcut mali borçlarının bir kısmının geri ödemesinde kullanılacağını bildirmişti. Şirket, bu taahhüdünü yerine getirdiğini ve halka arzdan elde edilen tüm nakdi, net mali borçluluğun azaltılması için kullandığını açıklamıştır.

Vakko (VAKKO, Pozitif): Şirket'in 4Ç2017'deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %65,6 oranında artarak 34,2mn TL olmuştur. Brüt kar da aynı dönemler itibariyle %24 oranında artarak 115,2mn TL'ye gerilemiştir. Son çeyrek sonrasında Şirket'in 2017 yılı karı bir önceki yıla göre %162 oranında artarak 39,6mn TL olmuştur.


Ziraat Yatırım

0 Yorum

Yorum

e-Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. Lütfen * işaretli alanları doldurunuz.

*