Logo reklamı

Günün Önemli Şirket Haberleri (23.02.2018)

Tekfen Holding (TKFEN, Öneri "EKLE", Pozitif): Tekfen'in 2017 yılının son çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 254,9mn TL ile hem bizim beklentimiz ollan 147mn TL'nin, hem piyasa beklentisi olan 184mn TL'nin oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tekfen 4Ç2016'da sadece 114,4mn TL net dönem karı kaydetmişti. Tahminimizdeki sapmada yüksek iştirak gelirine bağlı olarak taahhüt tarafının beklentimizden daha iyi performans kaydetmesi etkili olmuştur. Tekfen'in satış gelirleri son çeyrekte, taahhüt tarafında kaydedilen yüksek satış gelirinin etkisiyle, bir önceki yılın aynı dönemine göre %82,6 oranında artarak 2,4 milyar TL'ye ulaşırken, satışların maliyetindeki artış ise %90,2 olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %42,1 oranında artarak 296mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %40 oranında görece düşük bir seviyede artmış ve karlılığı desteklemiştir. Buna ilaveten özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler 19mn TL'den 95mn TL'ye yükselmiş ve böylece faaliyet karı da 4Ç2016'daki 61mn TL'den 4Ç2017'de 212mn TL'ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir.

Son çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Tekfen'in 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 771,3mn TL'ye yükselmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %138 oranında artış kaydetmiştir.

Tekfen 2018 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Şirket, 2018 yılında konsolide bazda özellikle taahhüt grubu (4.862mn TL'den 7.511mn TL'ye) gelirlerindeki yüksek artış beklentileri kaynaklı olarak satış gelirlerinin 7.487mn TL'den 10.364mn TL'ye yükselmesini öngörürken, FAVÖK'ün de 1.005mn TL'den 1.085mn TL'ye çıkmasını beklemektedir. Tekfen 2017 yılı net kar beklentisini de 780mn TL olarak açıklamıştır.

Ek olarak Şirket Yönetim Kurulu 2017 yılı karından hisse başına brüt 0,62846 TL (toplam 232,5mn TL) nakit temettü ödeme kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar verdi. Teklif edilen nakit kar payı kullanım tarihi 4 Nisan'dır.

Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC, Pozitif): Şirket'in 4Ç2017'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 oranında artarak 34,1mn TL'ye yükselmiştir. Brrüt kar ise aynı dönemler itibariyle %30 oranında artarak 4Ç2017'de 42,2mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı ise bir önceki yıla göre %4 oranında düşerek 126mn TL olmuştur.

Banvit (BANVT, Pozitif): Şirket'in 4Ç2017'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %105 oranında artarak 36,3mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar da aynı dönemler itibariyle %21,3 oranında artarak 4Ç2017'de 124,9mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı ise 254,1mn TL olmuştur. Bir önceki yıl 62,4mn TL kar elde edilmişti.

Good-Year (GOODY, Nötr): Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) ile Şirket arasında 11 Ocak 2018 tarihinde başlayan 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 22.02.2018 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere, yürürlüğe girmiştir.

Kartonsan (KARTN, Nötr): Şirketin Yönetim Kurulu 2017 yılı karındann hisse başına brüt 5,0642 TL (net 4,3046 TL) nakit temettü ödeme kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar verdi. Dünkü kapanış değerine göre bu rakam %1,8 temettü verimine denk gelmektedir. Teklif edilen nakit kar payı kullanım tarihi 2 Nisan'dır.

Sabancı Holding (SAHOL, Öneri "AL", Nötr): Şirketin Yönetim Kurulu, kar dağıtım politikasında değişiklik yapmak üzere yeni önerilen politika metnini Genel Kurul onayına sunmaya karar verdi. Buna göre, eskiden "dağıtılabilir kârın %20'sini geçmemek üzere çıkarılmış sermayenin %10 oranında" olan kısım yeni metinde "dağıtılabilir dönem kârının %5'inden az olmamak üzere dağıtılabilir dönem karının %20'sine kadar" olarak değiştirildi.

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): İtalya'nın Palermo şehrine tarifeli seferler başlatılmasına karar verilmiştir.

Vakıf GYO (VKGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 4Ç2017'deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %111 oranında artarak 66,9mn TL'ye yükselmiştir. Öte taraftan brüt kar 4Ç2017'de 0,3mn TL iile bir önceki yılın aynı dönemindeki 0,6mn TL'nin altında kalırken, yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışı aynı dönemler itibariyle 40,8mn TL artmış ve karın yüksek oranda artmasında önemli bir etmen olmuştur. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket'in 2017 yılı net dönem karı ise bir önceki yıla göre %78 oranında artarak 75,4mn TL'ye yükselmiştir.

 

 

Ziraat Yatırım

0 Yorum

Yorum

e-Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. Lütfen * işaretli alanları doldurunuz.

*