Logo reklamı

Günün Önemli Şirket Haberleri (21.02.2018)

Aselsan (ASELS, Öneri "TUT", Sınırlı Pozitif): Aselsan'ın 2017 yılı son çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,9 oranında artarak 559,7mn TL'ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 463mn TL'nin altında, piyasa beklentisi olan 437mn TL'nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntüü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada brüt kar marjı ile vergi gelirinin beklentimizin üzerinde (beklentimiz 35mn TL vergi geliri idi) gerçekleşmesi etkili olmuştur. Aselsan'ın satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,1 oranında artarak 1.912mn TL'ye yükselirken, brüt kar ise %38,1 oranında artarak 312,2mn TL'ye ulaşmıştır. Böylece brüt kar marjı %23,6'dan %27,6 seviyesine yükselmiştir. Diğer taraftan, faaliyet giderleri aynı dönemde özellikle araştırma giderlerindeki yüksek artışın etkisiyle %66 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 4Ç2016'daki 172mn TL'lik gelire karşın, 4Ç2017'de 124,5mn TL gelir kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak faaliyet karı sadece %6,1 oranında artarak 472,8mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin FAVÖK'ü ise %27,5 oranında artarak 385,2mn TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı da %18,7'dan %20,1'e yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Şirketin 4Ç2016'deki 28mn TL'lik vergi gelirine karşın bu çeyrekte 99,7mn TL vergi geliri kaydetmesi de karın yüksek gelmesinde önemli etken olmuştur.

Son çeyrek kar rakamıyla birlikte Aselsan'ın 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 1.387,8mn TL'ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %74,5 oranında artış kaydetmiştir. Aselsan'ın bakiye sipariş miktarı, eklenmeye devam eden yeni projelerin katkısıyla, Eylül sonundaki 6,4 milyar dolarlık seviyesinden Aralık ayı sonunda 6,8 milyar dolara yükselmiştir. Aselsan 2018 yılı başından itibaren yaklaşık 850mn dolarlık yeni sözleşmeler de imzalamıştır.

Aselsan 2018 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Aselsan 2018 yılında satış gelirlerinde %25-35 arası büyüme beklerken, FAVÖK marjının %18-20 arasında olacağını öngörmektedir. Şirket ayrıca 2018 yılında 560mn TL'lik yatırım harcaması planlamıştır.

Şirketin Yönetim Kurulu, 2017 yılı karından hisse başına toplam brüt 0,0846 TL (0,07191 TL net) üç eşit taksitte (her taksitte brüt 0,0282TL) temettü ödeme kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar verdi. Teklif edilen nakit kar payı kullanıım tarihleri 19 Haziran, 13 Eylül ve 13 Aralık'tır.
 
Akçansa (AKCNS, Öneri "EKLE", Nötr): Akçansa'nın 4Ç2017'deki net dönem ana ortaklık karı bir önceki yılına aynı çeyreğine göre %14 oranında azalarak 45,8mn TL olmuş ve hem bizim beklentimiz olan 47mn TL, hem de piyasa beklentisi olan 46mn TL'ye yakın gerçekleşmiştir. Şirket'in brüt karı ise yine aynı dönemler itibariyle %2,4 oranında düşerek 93,6mn TL'ye gerilemiştir. Net ve brüt kar marjları 4Ç2017'de sırasıyla %11 ve %22 olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in 2017 yılı net dönem ana ortaklık karı ise son çeyrek kar rakamı ile birlikte 148,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılda 268,4mn TL ana ortaklık karı elde edilmişti. Bir önceki yıl 26,2mn TL iştirak satış karı, daha yüksek brüt kar elde edilirken, daha az faiz gideri kaydedilmişti.

Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK, Pozitif): Banka'nın 4Ç20172deki net dönem karı 96mn TL ile bir önceki çeyrekteki 9,8mn TL'nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Piyasa beklentisi olan 86mn TL idi. Banka'nın net kar payı gelirleri çeyreksel bazda %40 oranında artarak 369,9mn TL'ye çıkmış ve karı desteklemiştir. Diğer yandan, Banka'nın 2017 yılı net dönem karı %9 oranında artarak 237,1mn TL'ye yükselmiştir. Son olarak Banka'nın 2017 yılı özsermaye karlılığı %10 olmuştur

Bolu Çimento (BOLUC, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 4Ç2017'deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %49 oranında artarak 35,5mn TL'ye yükselmiştir. Beklenti 32mn TL net dönem karı elde edeceği yönündeydi. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %17,8 oranında artarak 53,2mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in 2017 yılı net dönem karı ise son çeyrek kar rakamı ile birlikte 116,8mn TL gerçekleşerek bir önceki yıla göre %10 oranında artış göstermiştir.

Kordsa Teknik (KORDS, Nötr): Şirketin 2017 yılı son çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,3 oranında artarak 43,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri %28,1 oranında artan şirketin, maliyetlerdeki yüksek artışaa bağlı olarak brüt karı ise %4,5 oranında gerilemiş ve 106,3mn TL'ye inmiştir. Faaliyet karındaki gerileme ise %15,8 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan finansman giderlerindeki düşüş ve vergi giderinin 11,8mn TL'den 1,1mn TL'ye gerilemesine bağlı olarak son çeyrek karında artış kaydedilmiştir. Son çeyrek kar rakamıyla birlikte 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı %15,4'lük artışla 165,1mn TL'ye yükselmiştir.

Teknosa (TKNSA, Sınırlı Negatif): Teknosa'nın 4Ç2017 net dönem karı 1,9mn TL olmuş ve 2016 4. çeyrekteki 10,2mn TL'lik karın altında gerçekleşmiştir. Piyasa beklentisi şirketin 6mn TL kar açıklaması yönündeydi. Teknosa'nın satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,6 oranında artarak 984,4mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %28,1 oranında görece yüksek bir artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %19,9 oranında artarak 170,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 1 puan düşüşle %17,3'e gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %13,8 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 24mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 17,6mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı %1,8'i göstermiştir. Finansman tarafında 14,9mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 1,8mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 1,9mn TL olmuştur. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2017 yılı ana ortaklık karı 19,6mn TL olmuştur. 2016 yılında şirket 160,6mn TL net dönem zararı kaydetmişti

Şirket ayrıca 2018 yılı beklentilerini açıklamıştır. Buna göre, benzer mağaza satışlarında, (like-for-like satışlar) yüksek tek haneli veya düşük çift haneli büyüme öngörülmektedir. 2018 yılı cirosunun 2017 yılı cirosunun üzerinde, FAVÖK marjı hedefinin ise %3-%4 aralığında gerçekleşeceği beklenmektedir. Müşteri odaklı Omnichannel Stratejisi kapsamında 2018 yılında toplam 60mn TL seviyesinde yatırım yapılması planlanmaktadır.

Aygaz (AYGAZ, Öneri "EKLE", Pozitif): Şirketin Yönetim Kurulu 2017 yıllı karından hisse başına brüt 1,53 TL (1,30 TL net) temettü ödeme kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar verdi. Teklif edilen nakit kar payı kullanım tarihi 29 Mart'tır. Dünkü hisse kapanışına göre temettü verimi %10,5 olarak hesaplanmaktadır.


Borusan Mannesmann Boru (BRSAN, Nötr): ABD Ticaret Bakanlığı, dış ticaret koruma önlemlerinden birisi olan ve kısaca Section 232 olarak da isimlendirilen uygulama kapsamında başlatmış olduğu incelmesinin sonuç raporunu 16 Şubat 2018 tarihi itibariyle yayınlayarak ABD Başkanlık makamına tavsiye nitelikli bir rapor sunmuştur. Söz konusu tavsiye çerçevesinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere yönelik değişik oranlarda gümrük vergi ve kotalarından oluşan farklı alternatif öneriler sıralanmıştır. Söz konusu önlemlerin her birinin ABD yerli çelik üretimini ithalat karşısında koruyarak ABD ulusal güvenliğine katkı sağlayacağı iddia edilmektedir. Bahsedilen rapor, bir öneri niteliğinde olup ABD başkanlık makamı tarafından değerlendirilmekk üzere sunulmuştur. Bu değerlendirme süreci sonunda, raporlarda verilen analiz ve tavsiyeler temel alınarak bir dizi eylem yürürlüğe alınabilir veya herhangi bir işlem yapmayabilir. ABD Başkanlık makamı, önerilen yüzdeleri değiştirebilir veya önerilen tedbirleri değiştirebilir. 

Halihazırda, Şirketten ABD'ye yapılan satışlara dair Section 232 kapsamında herhangi bir yaptırım uygulanmamaktadır. Hem ABD'de yerleşik bir üretim tesisine sahip olması hem de Türkiye'den ABD'ye ihracatı olması münasebetiyle Şirket'in konsolide sonuçlarına doğrudan veya dolaylı olarak farklı etkileri olması muhtemel bu inceleme süreci ile ilgili gelişmeler şirket tarafından kamuoyu ve yatırımcılarla ayrıca paylaşılacaktır.

 

 

Ziraat Yatırım

0 Yorum

Yorum

e-Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. Lütfen * işaretli alanları doldurunuz.

*