Günün önemli şirket haberleri

OneWallStreet Günün önemli şirket haberleri

Alarko GYO (ALGYO, Nötr): Alarko GYO’nun 3Ç2016’daki net dönem karı 19,7mn TL ile geçtiğimiz yılın aynı döneminde elde edilen 42,6mn TL kar rakamının altında kalmıştır. Brüt kar ise %14,6 oranında düşerek 10,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kardaki düşüşte kira gelirlerindeki gerileme etkili olmuştur. Ayrıca, döviz fazlası bulunan şirket, geçtiğimiz yıl kuralardaki artışa bağı olarak 3Ç2015’te 30,3mn TL kambiyo karı yazmıştı. Bu yılın üçüncü çeyreğindeki kambiyo karı ise 8,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Şirketin 2016 Ocak – Eylül dönemi net dönem karı 26,8mn TL gerçekleşmiştir. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde finansman gelirlerinin önemli katkısıyla 78,3mn TL kar açıklamıştı.

Alarko Carrier (ALCAR, Sınırlı Negatif): Şirketin 3Ç2016 net karı 8mn TL ile geçen sene aynı çeyrekteki 10,5mn TL’nin %24 altında gerçekleşmiştir.. Alarko Carrier’ın karındaki gerilemenin ana sebebi diğer faaliyet gelirlerindeki azalmadır. Şirketin brüt karı %0,4 azalışla 27,2mn TL olurken, faaliyet karı geçen seneye göre %24 azalarak 9,9mn TL olmuştur. Şirket geçen sene diğer faaliyetlerine ilişkin 11,6mn TL gelir kaydederken, bu sene kambiyo karındaki azalmaya bağlı olarak sadece 6,5mn TL gelir kaydetmiştir. Şirketin 2016 Ocak- Eylül karı ise 20,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kar 24,4mn TL idi.

Batısöke Çimento (BSOKE, Sınırlı Negatif): Batısökte Çimento 3Ç2016’da 4,5mn TL zarar kaydetmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1,5mn TL kar yazılmıştı. Brüt kar da 3Ç2016’da 2,4mn TL olarak gerçekleşirken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 5,3mn TL brüt kar açıklanmıştı. Şirketin 2016 yılı Ocak – Eylül dönemindeki net kar rakamı ise 4,8mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 21,4mn TL kar kaydedilmişti.

Gübre Fabrikaları (GUBRF, Nötr): Gübre Fabrikaları’nın %40 paya sahip olduğu Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.’deki hisselerinin satılması suretiyle şirketin ortaklıktan ayrılması hususunda görüşmeler, değerlendirmeler yapılarak karara bağlanmak üzere Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verildiği duyurulmuştu. Geçen sürede hisse satışı gerçekleşmemiştir. Yönetim Kurulunun 28.10.2016 tarihi kararı ile; Şirketin Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.’deki hisselerinin satışı amacıyla ihaleye çıkılmasına ve tekliflerin alınmasına, alınan tekliflerin Yönetim Kurulu tarafından 18.11.2016 tarihindeki Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilerek karara bağlanması için satış hazırlıklarının yapılmasına ve bu kapsamdaki ilgili tüm iş ve işlemlerinin yapılması hususunda İdare’nin yetkili kılınmasına karar verildi.

Logo Yazılım (LOGO, Nötr): Logo Yazılım şirket hissedarlarının şirket sermayesinin toplam %35.95’ine kadar olan payların Borsa İstanbul Toptan Satış Pazarı’nda satılmasına karar verdiğini duyurdu. Logo’dan KAP’a yapılan açıklamada, hissedarlardan EAS Solutions’ın şirket sermayesinin %331,95’ine kadar olan kısmını; bir diğer hissedar Logo Teknoloji ve Yatırım’ın da şirket sermayesinin %4’üne kadar olan kısmının Toptan Satış Pazarı’nda satılması kararı aldığı belirtildi. Logo Yazılım 17 Ekim’de KAP’a yaptığı açıklamada ortaklarının ek satış dahil sermayenin %40’ına kadar payı kurumsal yatırımcılara satabileceğini açıklamıştı. Borsa İstanbul 91 alıcının detaylarını açıkladı. Buna göre en büyük 3 alıcı Aberdeen, JP Morgan, Raiffeisen olarak gözüküyor.

Kiler GYO (KLGYO, Sınırlı Negatif): Kiler GYO 3Ç2016’da 11,3mn TL zarar kaydetmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 39,2mn TL zarar yazılmıştı. Brüt kar ise 4,9mn TL ile geçtiğimiz yılda elde edilen 7mn TL rakamın altında kalmıştır. Şirketin 2016 yılı Ocak – Eylül dönemindeki net dönem kar rakamı 1,5mn TL olurken, geçen yılın aynı döneminde finansman giderlerinin önemli etkisiyle 86,4mn TL zarar kaydedilmişti.

Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Dağıtım ile Osmangazi Elektrik Perakende Satış’ıın satın alınmasına karar verdi. Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, satın almaya ilişkin müzakerelerin devam ettiği belirtildi. Açıklamaya göre, satın alınması planlanan hisseler Dedeli Yatırım ile Yıldız Ailesi’ne mensup hissedarların elinde bulunuyor.

Vakıf GYO (VKGYO, Sınırlı Negatif): Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, kapalı zarf ihale usulü ile satışa sunulan, Ankara’da 44,7bin m² yüzölçümlü arsaya, Vakıf GYO ve Obaköy Adi Ortaklığı’nca verilen teklif olumlu sonuçlanmamıştır.

Özak GYO (OZKGY, Nötr): Şirketin portföyünde yer alan varlıklardan Hayat Tepe’de bulunan 3,8mn TL + KDV ekspertiz değerli 4 adet konut, tamamı peşin ödemeli toplu satış yapılması nedeniyle 3,3mn TL + KDV’ne satılmıştır.

 Denizbank (DENIZ): Denizbank vergi borçlarını yapılandırmak amacıyla bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurdu.

Reysaş GYO (RYGYO, Nötr): Şirketin İzmir portföyünde yer alan 3,1bin m2’lik depolama alanı 01/12/2016 tarihinden itibaren 5 seneliğine kiiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 5 senede yaklaşık KDV dahil 1,9mn TL gelir elde edilecektir.

Exmbank: Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ’ye (Eximbank) Dünya Bankası kaynaklarından, Hazine geri ödeme garantisi altında “Uzun Vadeli İhracatın Finansmanı Projesi” için 300mn USD’lik kredi sağlandığı bildirildi.

Ege Seramik (EGSER, Sınırlı Negatif): Şirketin 3Ç2016 net karı 1,8mn TL ile geçen sene aynı çeyrekteki 19,1mn TL’nin oldukça altında gerçekleşmiştir. Ege Seramik’in karındaki gerilemenin ana sebebi yurtiçi satışlarındaki gerileme ve geçen senenin aksine vergi gideri yazmasıdır. Şirketin brüt karı %38 azalışla 17,1mn TL olurken, faaliyet karı geçen seneye göre %81 azalarak 3,1mn TL olmuştur. Öte yandan, yatırım giderleri geçen seneye göre 4mn TL azalmış ve olumlu bir görüntü çizmiştir. 2015 3. çeyrekte 7,7 vergi geliri kaydeden Ege Seramik bu sene 665bin TL’lik vergi gideri kaydetmiştir. Şirketin 2016 Ocak- Eylül karı ise 20,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynnı döneminde kar 41,1mn TL idi.

Doğan Burda Dergi (DOBUR, Negatif): Şirketin 3Ç2016 net zararı 3,2mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemde 802bin TL net zarar açıklanmıştı. Doğan Burda’nın zararının artmasındaki ana etken brüt kardaki gerileme ve yatırım faaliyet gelirlerindeki azalmadır. Şirketin brüt karı %25 azalışla 4,6mn TL olurken, faaliyet zararı 3,5mn TL olmuştur. Şirketin 2016 Ocak- Eylül zararı ise 3,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kar 4,7mn TL idi.

Ditaş Doğan (DITAS, Negatif): Şirketin 3Ç2016 net zararı 1,7mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemde 213bin TL net kar açıklanmıştı. Ditaş Doğan’ın kardan zarara geçmesindeki ana etken brüt kardaki gerileme ve diğer faaliyet gelirlerindeki azalmadır. Şirketin brüt karı %39 azalışla 3mn TL olurken, faaliyet zararı 655bin TL olmuştur. Şirketin 2016 Ocak- Eylül zararı ise 2,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kar 2,1mn TL idi.

 

31 Oct 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap