Logo reklamı

Günün Önemli Şirket Haberleri (16.02.2018)

Koç Holding (KCHOL, Sınırlı Negatif): Holding'in 2017 yılı 4. çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 oranında artarak 1.077,2mn TL yükselmiş ancak piyasa beklentisi olan 1.242mn TL'nin altında gerçekleşmiştir. Son çeyrek kar rakamı beklentilerin altında kalmasına karşın, Holding'in 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 4.908,7mn TL'ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,9 oranında artış kaydetmeyi başarmıştır.
 
Turkcell (TCELL, Öneri "EKLE", Nötr): Turkcell'in 2017 yılı 4. çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 215,9mn TL ile 505mn TL olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşmiştir. Grup net karında, 7061 numaralı kanun kapsamındaki vergi uzlaşması sebebiyle 500mn TL'lik olumsuz bir etki oluşmuş ve bu durum karın beklentilerin altında gerçekleşmesinde ana etken olmuştur. Şirket 2016 yılının aynı döneminde 350,6mn TL net kar açıklamıştı. Şirketin 2017 4. çeyrek toplam hasılatı 2016 4. çeyreğe göre %15,4 artışla 4.666mn TL olmuş ve güçlü bir görüntü sergilemiştir. Bu büyümeyi sağlayan ana etkenler data ve dijital hizmetlerde gerçekleşen büyüme sonucunda Turkcell Türkiye'nin göstermiş olduğu güçlü ARPU performansı ve müşteri bazındaki artışlar olmuştur. Toplam maliyetler %15,6 artarken brüt kar %14,9 artışla 1.650mn TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 0,1 puan gerileyerek %35,4 olmuştur. 4Ç2017 operasyonel giderleri 2016'nın aynı dönemine göre %8,6 gerilemiş ve faaliyet karı oluşumunu desteklemiştir. Operasyonel giderlerin azalmasında iyileşen tahsilat performansına bağlı olarak şüpheli alacak karşılığı varsayımında yapılan değişiklik etkili olmuştur. Buna karşın, diğer faaliyetlerden 2016 4. çeyrekte 545,5mn TL gelir kaydedilirken, 2017 4. çeyrekte 348,3mn TL gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 4Ç2017 faaliyet karı 4Ç2016'ya göre %47,4 düşüşle 690,1mn TL'ye gerilemiştir. Faaliyet kar marjı 17,7 puanlık düşüşle %14,8 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan şirket'in 2017 yılı 4. çeyrek FAVÖK'ü 2016'nın aynı dönemine göre %26,8 artışla 1.739mn TL'ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 3,4 puan artışla son 9 yılın en yüksek marjı olan %37,3'e ulaşmıştır. Şirketin 4Ç2017 net finansman giderleri 396,5mn TL olmuştur. Yukarıdaki gelişmeler sebebiyle Turkcell'in 4Ç2017 ana ortaklık net dönem karı 2016 4. çeyreğe göre %38,4 düşüşle 215,9mn TL olmuştur. Net kar marjı da 4 puan gerileyerek %4,6'yı göstermiştir.
 
4. çeyrek karıyla birlikte Şirket'in 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı %30,9'luk artışla 1.979mn TL'ye ulaşmıştır. Turkcell'in 2018 yılı gelir büyümesi hedefi %13-15 aralığında olup, FAVÖK marjı hedefi %33-35 arasındadır.
 
Şirketin Yönetim Kurulu 2017 yılı karında hisse başına 3 taksitte toplam brüt 0,56 TL (0,48 TL net) temettü ödeme kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen nakit kar payı kullanım tarihleri 18 Haziran, 17 Eylül ve 17 Aralık'tır. Dünkü hisse kapanışına göre temettü verimi %3,7 olarak hesaplanmaktadır.
 
Sasa Polyester (SASA, Nötr): Şirket'in 4Ç2017'deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %25 oranında azalarak 53,4mn TL'ye gerilemiştir. Satış gelirleri %27 oranında artarak 422,5mn TL'ye ulaşan Şirket'in brüt karı da aynı dönemler itibariyle %34 oranında artarak 4Ç2017'de 98,7mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan diğer faaliyet gelirlerinin 47,9mn TL'den 15,2mn TL'ye gerilemesi ve finansman giderlerinin 19,9mn TL'den 23,8mn TL'ye yükselmesi net dönem karının gerilemesine neden olmuştur. Net kar marjı 4Ç2017'de %13 ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki %21'in altında kalırken, Brüt kar marjı %23 ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki %22'nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket'in 2017 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre %49 oranında artarak 203,6mn TL olmuştur.
 
Pegasus (PGSUS, Sınırlı Pozitif): Şirketin Ocak ayı yolcu sayısı %25,2 artışla 2,36mn kişi olmuştur. Yolcu doluluk oranı ise 6,46 puan artışla %85,4'e yükselmiştir.
 
Vestel Elektronik, Vestel Beyaz (VESTL, VESBE, Nötr): Dongbu Daewoo Electronics Corporation'ın satışına ilişkin satıcılar ile potansiyel alıcılar arasında yürütülen pazarlık görüşmeleri tamamlanmış olup, satıcılar sürece Şirketin %94,62 oranında hissedarı olduğu Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ dışında başka bir alıcı ile devam etmeye karar vermiştir.

 

 

Ziraat YATIRIM

0 Yorum

Yorum

e-Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. Lütfen * işaretli alanları doldurunuz.

*