Logo reklamı

Günün Önemli Şirket Haberleri (13.03.2018)

Aksa Enerji (AKSEN, Pozitif): Şirket 4Ç2017'de 281,2mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamış ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 278,4mn TL'lik ana ortaklık net dönem zararına göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 oranında artan şirketin brüt karı ise %91,8 oranında artarak 103,2mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet karı da 49,2mn TL'den 99,4mn TL'ye yükselirken, şirket yatırım faaliyetlerinden 4Ç2016'da kaydedilen 84,5mn TL'lik gidere karşın 4Ç2017'de 380mn TL gelir kaydetmiştir. Buna bağlı olarak finansman öncesi kar 479,5mn TL olmuştur. Diğer taaraftan şirket 224mn TL finansman gideri kaydetmiştir.

Son çeyrek yüksek kar rakamı ile birlikte şirketin 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 357,3mn TL'ye yükselmiştir. Şirket 2016 yılında 363,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

Alarko Holding: (ALARK, Pozitif): Holding 4Ç2017'de 31,7mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamış ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 55,6mn TL'lik ana ortaklık net dönem zararına göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Holding'in 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 197,9mn TL'ye yükselmiş bir önceki yıla göre %75,1 oranında artış kaydetmiştir. 

Çelebi Hava (CLEBI, Pozitif): Çelebi Hava'nın 4Ç2017 ana ortaklık net dönem karı 7,7mn TL olmuştur. 2016 son çeyrekte şirket 5,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Çelebi Hava'in satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,7 oranında artarak 226,8mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %26 oranında artış kaydetmiiş ve buna bağlı olarak brüt kar %68,7 oranında artarak 51,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 4,7 puan artışla %22,6'ya yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %4,6 oranında artmış ve 30mn TL olmuştur. Faaliyet karı 21,5mn TL atarak 21,8mn TL'ye ulaşmıştır. Faaliyet karı marjı 9,4 puan artarak %9,6 olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 18,2mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 7,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 0,3mn TL'lik vergi geliri sonrası ana ortaklık net dönem karı da 7,7mn TL olmuştur. Net kat marjı ise %3,4'ü göstermiştir. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2017 yılı net dönem karı 2016'ya göre %218 artışla 85,4mn TL seviyesine ulaşmıştır.

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Negatif): Şirket 4Ç2017'de 19,3mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 46,5mn TL kar açıklanmıştı. Şirket'in 2017 yılı ana ortaklık karı bir önceki yıla göre %21 oranında azalarak 146,1mn TL'ye geriilemiştir.

Gübre Fabrikaları (GUBRF, Pozitif): Gübre Fabrikaları'nın 4. çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 23,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2016'ın aynı döneminde 50,7mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklanmıştı. Dördüncü çeyrekte satış gelirleri %33,5 oranında artan şirketin brüt karı ise %60,1 artarak 174,9mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %6,5'lik artışla 119mn TL olmuştur. Gübre Fabrikaları diğer faaliyetlilerinden 4Ç2016'da 17,4mn TL'lik gider kaydederken 4Ç2017'de 4,6mn TL gelir kaydetmiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı 60,4mn TL olmuştur. Geçen seneki faaliyet zararı 19,9mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 2016 son çeyrekteki 2,3mn TL'den 2017 4. çeyrekte 6,7mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin finansman öncesi karı 87,9mn TL olmuştur. 2016'ın aynı döneminde finansman öncesi faaliyet zararı 19,8mn TL idi. Finansman gideri ise 4Ç2016'daki 44,3mn TL'den 4Ç2017'de 79,5mn TL'ye yükselmiştir. Vergi öncesi kar ise 8,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen ssene aynı dönemde şirket 64,1mn TL vergi öncesi zarar açıklamıştı. Şirketin son çeyrekte 13,9mn TL'lik vergi geliri kaydetmesi net dönem karının 23 TL olarak gerçekleşmesini sağlamıştır. 4Ç2016'teki ana ortaklık zararı 50,7mn TL idi. Dördüncü çeyrek sonuçlarıyla birlikte 2017 yılı 33,3mn TL ana ortaklık net dönem karı ile sonuçlanmıştır. 2016'daki ana ortaklık net dönem zararı 68,7mn TL idi.

Göltaş Çimento (GOLTS, Pozitif): Şirket'in 4Ç2017'deki ana ortaklık net dönem karı 7,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı çeyreğinde 14,3mn TL zarar kaydetmişti. Brüt kar ise 4Ç2017'de 30,8mn TL gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde 5mn TL brüt zarar kaydedilmişti. Son çeyrek sonrasında Şirket'in 2017 yılı ana ortaklık karı bir önceki yıla göre %1 oranında artarak 8,9mn TL'ye yükselmiştir.

Odaş Elektrik (ODAS, Pozitif): Şirket 4Ç2017'de 118,2mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 16,1mn TL'lik ana ortaklık net dönem zaraarı kaydetmişti. Şirketin son çeyrek yüksek kar açıklamasında kaydedilen 186,8mn TL'lik vergi geliri ana etken olmuştur. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,9 oranında artan şirketin brüt karı ise %19 oranında artarak 25,1mn TL'ye yükselmiştir. Son çeyrek yüksek kar rakamı ile birlikte şirketin 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 99,8mn TL'ye yükselmiştir. Şirket 2016 yılında 9,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): Şirket 4Ç2017'de 23,2mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 122,2mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. 4Ç2016'da kaydedilen yüksek karda 92,9mn TL'lik vergi geliri önemli etken olmuştur. Şirket 4Ç2017'de sadece 30,5mn TL'lik vergi geliri kaydetmiştir. Satış gelirleri son çeyrekte yeni alınan dağıtım faaliyetlerinin de dahil olmasıyla 357,5mn TL'den 1.265,5mn TL'ye yükselirken, brüt kar da 60,9mn TL'den 158,5mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin faalliyet karı da 43,1mn TL'den 91,9mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan, şirket yatırım faaliyetlerinden 4Ç2016'da kaydedilen 2,7mn TL'lik gelire karşın 4Ç2017'de 59,9mn TL'lik gider kaydetmiş bu da karın bir önceki yıla göre düşük gerçekleşmesinde önemli etkenlerden biri olmuştur. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte şirketin 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 51,9mn TL'ye yükselmiştir. Şirket 2016 yılında 4mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

Ulusoy Elektrik (ULUSE, Sınırlı Pozitif): Ulusoy Elektrik'in 4Ç2017 ana ortaklık net dönem karı %44,1 yükselişle 31,2mn TL olmuştur. Ulusoy Elektrik'in satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %67,6 oranında artarak 148,2mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %90,4 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %30,9 oranında artarak 44,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 8,4 puan düşüşle %30'a gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %18,3 oranında artmış ve 6,9mn TTL olmuştur. Faaliyet karı %31 atarak 36,5mn TL'ye ulaşmıştır. Faaliyet karı marjı 6,9 puan gerileyerek %24,6 olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 0,5mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 36,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 5mn TL'lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı da 31,2mn TL olmuştur. Net kat marjı ise 3,4 puan düşüşle %21'i göstermiştir. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2017 yılı net dönem karı 2016'ya göre %139 artışla 87mn TL seviyesine ulaşmıştır.

Sinpaş GYO (SNGYO, Nötr): Şirket 4Ç2017'de 52,7mn TL zarar kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğindeki zarar 52,4mn TL idi. Brüt kar ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %57 oranında artarak 4Ç2017'de 26mn TL'ye yükselirken bürt kar marjı %19 olmuştur. Geçen yılın aynı çeyreğinde brüt kar marjı %9 idi. Şirket 2017 yılında 87mn TL zararla kapatmıştır. Bir önceki yıl 79,7mn TL zarar kaydedilmişti.

Turcas Petrol (TRCAS, Pozitif): Şirket 4Ç2017'de 41,3mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamış ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 12,1mn TL'lik ana ortaklık net dönem zararına göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Son çeyrek yüksek kar rakamı ile birlikte şirketin 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 65,5mn TL'ye yükselmiştir. Şirket 2016 yılında 18mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Tümosan Motor (TMSN, Negatif): Şirket'in 4Ç2017'de 6mn TL zarar kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 4,1mn TL kar kaydedilmişti. Brüt kar ise 4Ç2017'de 31,7mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1 oranında artış göstermiştir. Son olarak, Şirket 2017 yılında 13,1mn TL zarar elde etmiştir. Bir önceki yıl 40mn TL kar kaydedilmişti.

Türk Hava Yolları (THYAO, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2018 yılı Şubat ayına ait trafik verileri yayınlandı. THY'nin yolcu sayısı, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %25,7 artarak 5,1mn kişi olurken, yolcu doluluk oranı 6,4 puanlık artışla %79,7 seviyesine yükselmiştir. Böyylelikle, yılın ilk ayında yolcu sayısı %31,1 artışla 10,8mn kişiye ulaşırken, yolcu doluluk oranı 6,9 puan artışla %79,7 olmuştur. Dün THY hisseleri %5 oranında artış kaydetti.

Türk Tuborg (TBORG, Pozitif): Türk Tuborg 4Ç2017'de 91,1mn TL net dönem karı açıklamıştır. Şirket 2016'nın aynı döneminde 55,9mn TL net dönem karı kaydetmişti. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket'in 2017 yılındaki net dönem karı 307,8mn TL oluştur. 2016 yılındaki kar 236,9mn TL idi.

SEKTÖR HABERLERİ

Kredi Derecelendirme: Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, "Ulusal kredi derecelendirme kuruluşu kurma projesine başladık." dedi. Aydın, ulusal ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının incelenerek iyi uygulamaların belirlendiğini ifade etti. Aydın, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yönlendirmesini aldıktan sonra somut adımları atmaya başlayacağız." dedi. Kaynak: Business HT

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Gersan Elekrik (GEREL, Nötr): Dubai Route 2020 Metro Extension projeesinin ilk etabı için, Şirket ile Alstom Transport SA Dubai Branch arasında kablo kanalı ve merdiveni siparişi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Sözleşme bedeli ilk etap için 2.996.649 USD (11.457.088 TL)'dir.

Karel Elektronik (KAREL, Nötr): Şirket 4Ç2017'de 4,3mn TL kar elde etmiştir. Şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 1,4mn TL zarar kaydetmişti. Brüt kar ise 4Ç2017'de 28,4mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2 oranında artış göstermiştir. Son olarak, Şirket'in 2017 yılındaki ana ortaklık karı bir önceki yıla göre %207 oranında artarak 31,4mn TL'ye yükselmiştir.

Çemaş Döküm (CEMAS, Negatif): Şirket 4Ç2017'de 34,6mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 19,7mn TL ana ortaklık zararı kaydedilmişti. Brüt kar ise 4Ç2017'de 5mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %77 oranında artış göstermiştir. Son olarak, Şirket 2017 yılında 35,6mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Bir önceki yıl ana ortaklık zararı 25,1mn TL idi.

Kütahya Porselen (KUTPO, Sınırlı Pozitif): Kütahya Porselen 4Ç2017'de 3,4mn TL net dönem karı açıklamıştır. Şirket 2016'nın aynı döneminde 1,1mn TL net dönem zararı kaydetmişti. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket'in 2017 yılındaki net dönem karı 32,2mn TL oluştur. 2016 yılındaki kar 35,6mn TL idi.

 

 

Ziraat Yatırım

0 Yorum

Yorum

e-Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. Lütfen * işaretli alanları doldurunuz.

*