Logo reklamı

Günün Önemli Şirket Haberleri

Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC, Pozitif): Şirket'in 2018 yılının ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %53 oranında artarak 46,3mn TL'ye yükselmiştir. Beklenti Şirket'in ilk çeyrekte 37mn TL net dönem karı elde edeceği yönündeydi. Şirket'in brüt karı yine aynı dönemler itibariyle %97 oranında artarak 1Ç2018'de 43,4mn TL'ye yükselmiştir. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %31 ve %29 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %31 ve %23 idi.

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Negatif): Holding 2018 yılının ilk çeyreğinde 359,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 369,3mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %21 oranında artan Holding'in brüt karı ise %19 oranında artarak 1.236,8mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %15,4 oranında artarken, diğğer faaliyetlerden 1Ç2017'de kaydedilen net 17mn TL'lik gelire karşın 1Ç2018'de net 41,9mn TL gider kaydedilmiştir. Buna ilaveten iştiraklerden özkaynak yöntemiyle elde edilen 1Ç2017'deki 440,2mn TL'lik gelire karşın 1Ç2018'de 140,2mn TL gider kaydedilmiş ve bu durum ana ortaklık zararı kaydedilmesinde önemli etken olmuştur. Tüm bunların etkisiyle holding 19,4mn TL net faaliyet gideri kaydetmiştir. Holding ayrıca yatırım faaliyetlerinden net 4,6mn TL gelir elde ederken, 461mn TL'de bu çeyrekte net finansman gideri kaydetmiştir.

BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 1Ç2018'deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,4 oranında artarak 234,3mn TL'ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Piyasa beklentisi 232mn TL, bizim beklentimiz ise 240mn TL idi. BİM'in satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,1 oranında artarak 6.970mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %21,8 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brrüt kar %23,6 oranında artarak 1.218mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,2 puan artışla %17,5'e yükselmiştir. BİM'in operasyonel giderleri aynı dönemde %25,6 oranında artmış ve 932mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 2,1mn TL gelir kaydedilmesi ardından faaliyet karı %17 yükselişle 288,4mn TL olmuştur. Faaliyet kar marjı 0,2 puan gerileyerek %4,1 olmuştur. Finansman tarafında 14,4mn TL'lik gelir kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 306,5mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 234,3mn TL olmuştur. Net kar marjı 0,1 puan düşüşle %3,4 olmuştur.

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2018 yılının ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %43,2 oranında artarak 51,6mn TL olmuştur. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,8 oranında artarak 193,1mn TL'ye ulaşırken, satışların maliyeti de %24,4 oranında artarak 118,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %25,3 oranında artarak 74,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise %38,8 olmuştur. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %8,8 oranında artarak 47,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. 31,2mn TL'lik diğer faaliyet gelirleri sonrasında faaliyet karı geçen sene aynı döneme göre %33,6 artışla 58,7mn TL'ye yükselmiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 5,6mn TL'lik gelir kaydedilmiştir. Finansman öncesi net karı 64,2mn TL'yi göstermiştir. Finansman tarafında 2,1mn TL gider kaydedilmiştir. Vergi öncesi net kar 62,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, ana ortaklık net dönem karı da 51,6mn TL olmuştur.

İzmir Demir Çelik (IZMDC, Negatif): İzmir Demir Çelik'in 2018 yılı 1. çeyrek ana ortaklık zararı 19,9mn TL olmuştur. 1Ç2017'deki ana ortaklık zararı 2,6mn TL idi. Satış gelirleri %47,7 oranında artan şirketin brüt karı 1Ç2018'de %2,4 artarak 56,3mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderlerin sadece %7,1 artması ve diğer faaliyet giderlerinin gerilemesine bağlı olarak faaliyet karı %4 artışla 27mn TL olmuştur. Öte yandan, şirketin yatırım faaliyetlerinden gelirleri 1Ç2017'ye göre 7,1mn TL gerileyerek 3,2mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerdeki gerileme sebebiyle finansman öncesi kar %16,6 düşüşle 30,2mn TL'yi göstermiştir. Finansman tarafında ise 65,8mn TL gider kaydedilmiş ve vergi öncesi zarar 35,6mn TL olmuştur. 2017 ilk çeyrekte 47,5mn TL'lik finansman gideri kaydedilmişti. 12mn TL'lik vergi geliri sonrasında net dönem zararı 23,6mn TL olmuştur. Bu zararın 3,7mn TL'lik zarar kontrol gücü olmayan paylara ait olması sebebiyle ana ortaklığa düşen zarar 19,9mn TL olmuştur.

Karsan Otomotiv (KARSN, Sınırlı Pozitif): Şirket 2018 yılının ilk çeyreğinde 12,9mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde net zarar16,5mn TL idi. Satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemindeki 88,1mn TL'den 262mn TL'ye yükselen şirketin brüt karı da 17,4mn TL'den 41,1mnmn TL'ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Operassyonel giderler aynı dönemde %61 oranında artarken, net faaliyet karı ise 19,2mn TL'den 41,8mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan finansman gideri 38,9mn TL'den 58,6mn TL'ye yükselerek net dönem zararı kaydedilmesinde önemli etken olmuştur.

Netaş Telekomünikasyon (NETAS, Sınırlı Negatif): Şirket 1Ç2018'de 2,7mn TL zarar kaydetmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 0,8mn TL kar elde etmişti. Brüt kar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,6 oranında artarak 20,3mn TL'ye yükselmiştir. Bu çeyrekte kaydedilen 5mn TL araştırma gideri zarar kaydedilmesinde etkili olmuştur. Yılın ilk çeyreğinde brüt kar marjı %11 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde brüt kar marjı %10 seviyesinde idi.

Ülker Bisküvi (ULKER, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 1Ç2018'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,9 oranında artarak 121,8mn TL'ye yükselmiştir. Ülker Bisküvi'nin satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,4 oranında artarak 1.405mn TL'ye yükselirrken, satışların maliyeti ise %9,9 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %11,7 oranında artarak 379,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,3 puan artışla %27'yi göstermiştir. Ülker Bisküvi'nin operasyonel giderleri aynı dönemde %13,2 oranında artmış ve 198,5mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 7mn TL gider kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %0,7 düşüşle 174,2mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 1,4 puan düşüşle %12,4'ü göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden 307,6mn TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi karı 481,8mn TL olmuştur. Finansman tarafında 299,7mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 182,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 142mn TL olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen net kar ise 121,8mn TL'dir. Net kat marjı 0,2 puan gerilemeyle %8,7 olmuştur.

Vestel Elektronik (VESTL, Sınırlı Negatif): Vestel Elektronik 2018 yılının 1. çeyreğinde 29,9mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamışştır. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 38,4mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Şirket'in satış gelirleri 2017'nın 1. çeyreğine göre %26,2 oranında artarak 1Ç2018'de 3.006mn TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar ise %47,9 artışla 707,3mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 3,5 puan artarak %23,5 olarak gerçeklemiştir. Operasyonel giderlerdeki artış %30,1 olmuştur. Diğer faaliyetlerden 127mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Faaliyet karı 1Ç2017'ye göre %22,9 artarak 79,4mn TL'ye yükselmiştir. Faaliyet karı marjı 0,1 puan azalarak %2,6 olmuştur. Finansman tarafında net 139,7mn TL'lik gider yazılmıştır. Şirket 1Ç2017'de finansmandan 27,8mn TL net gider yazmıştı. Vergi öncesi zarar 60,3mn TL olmuştur. 35,2mn TL'lik vergi geliri sonrasında ana ortaklık net dönem zararı 29,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.

TAV Havalimanları (TAVHL, Öneri "EKLE", Nötr): Şirketin, Fraport IC İçtaş Havalimanı İşletme A.Ş.'deki %49 oranındaki hisselerin ve Fraport IC İçtaş Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve İşlletmeciliği A.Ş.'deki %48.99 oranındaki hisselerin satın almasına ilişkin Hisse Alım Sözleşmesi imzaladığı 27 Şubat 2018 tarihli Özel Durum Açıklamasında duyurulmuştu.

Payların satın alımına ilişkin olarak gerekli tüm onaylar alınmış ve hisse devri gerçekleşmiştir. Şirket, Antalya Havalimanı'nı işleten şirkette eşit kontrol (co-control) ve %50 oranında temettü hakkına sahip hale gelmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Otomotiv Sektörü: Türkiye'nin Otomobili'ne yüzde 5 ile TOBB da ortak oluyor. Böylece TOBB, 'babayiğitler' Anadolu Grubu, Karsan Otomotiv, Turkcell, Vestel ve BMC'nin arasına katıldı. Bundan böyle 'yerli oto' yerine 'Türkiye'nin Otomobili' olarak adlandırılacak projenin şirket kuruluş protokolü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Külliyede açıklanacak. Dünya'nın edindiği bilgilere göre Türkiye'nin Otomobili'nin CEO'su yıllarca yurtdışında Bosch'un önemli kademelerinde çalışmış bir Türk olan Gürcan Karakaş olacak. Kaynak: Dünya

Borsa İstanbul Açığa Satış Düzenlemesi: BBorsa İstanbul, açığa satış işlemlerinde 2013'e kadar uyguladığı yukarı adım kuralının iki ay süreyle yeniden uygulanmasına karar verdi. Bu kapsamda BIST 100 Endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylarda bir üst kademeden açığa satış yapılabilecek. 9 Temmuz'a kadar sürecek uygulama kapsamında bir hissede gerçekleşen son iki fiyattan hangisi yüksekse o fiyattan açığa satış emri yollanabilecek. Böylece alış için pasifte bekleyen emirleri karşılayarak aktiften açığa satış yapılmasının önüne geçilecek. Kaynak: BusinessHT
 
 
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Aslan Çimento (ASLAN, Pozitif): Şirket'in 1Ç2018'deki ana ortaklık net dönem karı 7,1mn TL gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 0,7mn TL ana ortaklık karı kaydedilmişti. Diğer yandan, brüt kar ise 1Ç2018'de 16,6mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %47 oranında artış göstermiştir.

Batıçim Çimento (BTCIM, Sınırlı Pozitif): Şirket Yönetim Kurulu mevcut 80mn TL olan ödenmiş sermayenin, iç kaynaklardan bedelsiz olaarak %125 oranında artırılarak 180mn TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.

Kron Telekomünikasyon (KRONT, Sınırlı Negatif): Şirket 1Ç2018'de 1,8mn TL zarar kaydetmiştir. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 0,5mn TL kar elde etmişti. Brüt kar bir önceki çeyreğe göre %12 oranında artarak 2,7mn TL'ye yükselirken, 2,6mn TL artan pazarlama giderleri zarar kaydedilmesinde etkili olmuştur. Yılın ilk çeyreğinde brüt kar marjı %70 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde brüt kar marjı sırasıyla %63 idi.

Özak GYO (OZKGY, Negatif): Şirket 1Ç2018'de 23,3mn TL konsolide ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 39,9mn TL ana ortaklık karı elde etmişti. Brüt kar ise 1Ç2018'de 2,3mn TL ile geçen yılın aynı dönemindeki 7,3mn TL brüt karın altında kalmıştır. Şirket'in finansman giderlerinde hafif artış gözlemlenirken, finansman gelirleri 5,8mn TL azalmıştır. Ayrıca, esas faaliyetlerden net diğer gelirler de 46,2mn TL düşüş göstermiştir.

Reysaş Lojistik (RYSAS, Sınırlı Negatif): Şirket 1Ç2018'de 12,1mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki ana ortaklık zararı 4,4mn TL idi. Diğer yandan Şirket'in 1Ç2018'deki brüt karı 27,8mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 oranında düşüş göstermiştir.

Ünye Çimento (UNYEC, Pozitif): Şirket'in 2018 yılının ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %70 oranında artarak 17,9mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in brüt karı yine aynı dönemler itibariyle %112 oranında artarak 1Ç2018'de 18,7mn TL'ye yükselmiştir. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %27 ve %28 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %21 ve %17 idi.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler

0 Yorum

Yorum

e-Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. Lütfen * işaretli alanları doldurunuz.

*