Logo reklamı

Günün Önemli Şirket Haberleri

Akiş GYO (AKSGY, Nötr): Şirket, Yapı ve Kredi Bankası'ndan 30.10.2014 tarihinde kullandığı 62,5mn USD ve 50mn EUR tutarındaki proje kredilerinin kredi sözleşmesi çerçevesinde; Yapı ve Kredi Bankası lehine, İstanbul Kadıköy'de kayıtlı taşınmazda kat mülkiyeti tesisi sonrasında 1.derecede 310mn TL tutarında ipotek tesis edilmiştir.

Bolu Çimento (BOLUC, Nötr): Sahip olunan, 25.03.2014 başlangıç 25.03.2017 bitiş tarihli Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası destek unsurlu yatırım teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılmış ve teşvik belgesi kapatılmıştır.

Do&Co (DOCO, Sınırlı Pozitif): DO & CO Aktiengesellschaft, Avusturya Havayolları'na Avusturya'da ikram hizmetleri sunulmasına ilişkin uluslararası ihaleyi kazandığını bildirmektedir. Üç yıl süreyle geçerli olan yeni sözleşme 1 Occak 2019 itibariyle başlayacak olup üç yıl daha uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Emlak Konut GYO (EKGYO, "EKLE", Pozitif): Şirket tarafından dün yapılan İstanbul Bakırköy Florya Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumunda; Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri 832,5mn TL olmuştur. İhaleye esas taşınmazların tespit edilen asgari bedeli 383,5mn TL idi. Buna göre ihalede oluşan çarpan 2,2x olurken; bu oran 2017 yılında yapılan ihalelerdeki 1,83x çarpanın üzerindedir.

Bu projede; elde edilecek "Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri"nin yaklaşık %71,43'ü Şirkete, yaklaşık %28,57'si ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ait olacaktır. (GSRAY, Pozitif)

Enka İnşaat (ENKAI, Öneri "EKLE", Sınırlı Pozitif): Yönetim Kurulu, 28.03.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları neticesinde Şirketin çıkarılmış sermayesinin 6 milyar TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde, %8,6956 nispetinde arttırılarak 4,6 milyar TL'den 5 milyar TL'ssına çıkarılmasına, 400mn TL tutarındaki artırımın 170mn TL'sının 2017 yılına ait 1. Temettüden, 230mn TL'sının 2.Temettüden karşılanmasına ve bu kapsamda Nama yazılı 4,6 milyar adet pay sahiplerine ellerinde bulundurdukları beher hisseye %8,6956 oranında bedelsiz hisse verilmesine, yapılan artıştaki sermayeyi temsil edecek hisse senetlerinin Nama yazılı hisse senedi olarak düzenlenmesine, bu kapsamda hazırlanan sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesi'nin onaylanması için SPK'ya müracaat edilmesine karar vermiştir.

Kerevitaş Gıda (KERVT, Pozitif): Şirket çıkarılmış sermayesinin 23,9mn TL'den, 638,1mn TL tutarında %2670 oranında bedelsiz artırılmak suretiyle 662mn TL'ye çıkarılmasına karar verildiğini duyurmuştur. Artırılacak 638,1mn TL sermayenin tamamının finansal tablolarda yer alan hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmasına karar verilmiştir.

Vakıfbank (VAKBN, Öneri "AL", Nötr): Banka, Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı'nın (ESV) ve Vakıfbankk Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı'nın (ÖSGV) bağlı ortaklıklarındaki paylarının, hazırlanan değerleme raporlarının ortalama değerleri dikkate alınarak anılan sandıkların paylarına isabet eden tutarlar üzerinden Banka tarafından ilgili sandıklara teklifte bulunulması ve varılacak anlaşma neticesinde belirlenecek değerler üzerinden bağlı ortaklık paylarının Banka tarafından satın alınması konusunda Genel Müdürlük makamı yetkili kılınmıştır.

Vakıfbank EVS, Vakıf Gayrimenkul Değerleme'nin %8,57'sine ve Vakıf Pazarlama'nın % 9,30'une sahiptir. Vakıfbank ÖSGV, Vakıf Gayrimenkul Değerleme'nin% 31.43'üne, Vakıf Pazarlama'nın% 8,35'ine, Vakıf Faktoring'in % 2,54'üne, Vakıf Yatırım Menkul Değerler'in ise% 0,25'ine sahiptir.

 

 

Ziraat Yatırım

0 Yorum

Yorum

e-Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. Lütfen * işaretli alanları doldurunuz.

*