Logo reklamı

Günün Önemli Şirket Haberleri

Hektaş (HEKTS, Sınırlı Pozitif): Eurochem ve Hektaş, Türkiye'de teknolojik gübrelerin tedarik, pazarlama ve satışı ile ilgili iş birliğine gitmiş ve bu kapsamda 18.04.2018 tarihinde bir anlaşma yapmışlardır. İş birliği süresi bir yıl olup, bu süre karşılıklı mutabakat ile uzatılabilecektir.

Kipa (KIPA, Nötr), Migros (MGROS, Nötr): Kipa'nın 18.04.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; 1- Migros Ticaret A.Ş.'nin 31.12.2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide mali tabloları ve Kipa Ticaret A.Ş.'nin 31.12.2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali tabloları esas alınarak, Kipa'nın aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri yanı sıra 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ila 158 ve 191 ila 194'üncü maddeleri hükmü ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun kurumların devir muameleleriini düzenleyen 19. ve 20. maddeleri hükümleri çerçevesinde devir alınması suretiyle Migros bünyesinde birleşilmesine, 2- Migros, Kipa'nın oy hakkı veren paylarının %96,25'ine sahip olduğundan, birleşme işleminin TTK'nun 155 ve 156'ncı maddeleri ile SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi kapsamında "kolaylaştırılmış usulde birleşme" hükümleri çerçevesinde yürütülmesine, 3- Kipa'nın diğer ortaklarına verilecek Migros paylarının tespiti açısından adil ve makul bir değişim oranının belirlenmesi amacı ile Kipa ortaklarına seçimlik hak olarak önerilecek Migros payının nakit karşılığının tespitine yönelik Uzman Kuruluş Raporu hazırlatılmasına ve bu hususta Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Sasa Polyester (SASA, Nötr): Şirket, 412,5mn TL olan şirket çıkarılmış sermayesinin 605mn TL'ye yükseltilmesine, artırılan 192,5mn TL'nin tamamının 2017 yılı Karından karşılanmasına, ortakların elinde bulundurdukları beeher hisseye %46,6667 oranında bedelsiz hisse verilmesine ve MKK nezdindeki işlemlerin yapılmasına, SPK'dan izin alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): Şirket'in, kurulmasına karar verilen Zorlu Enerji Dağıtım Anonim Şirketi'ne 50bin TL sermaye payı ile tek kurucu ortak olarak katılmasına ve sermaye borcunun tamamına tekabül eden 50bin TL'nin tescilinden önce ödenmesine karar verilmiştir.

 

 

Ziraat Yatırım

0 Yorum

Yorum

e-Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. Lütfen * işaretli alanları doldurunuz.

*