Güncel Şirket Haberleri

Akçansa (AKCNS, Nötr): Şirket’in 3Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %50 oranında azalarak 46,2mn TL gerçekleşmiş ve bizim beklentimiz olan 48mn TL ve piyasa beklentisi olan 46mn TL ile uyumlu gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın üçüncü çeyreğinde 26mn TL iştirak satış geliri elde etmişti. Öte yandan, Şirket’in brüt karı ise 3Ç2017’de 92,6mn TL ile bir önceki yılın aynı döneminde göre %17 azalış kaydetmiştir. Net ve brüt kar marjına baktığımızda 3Ç2017’de sırrasıyla %11 ve %23 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde bu oranlar sırasıyla %26 ve %32 idi. Son olarak, üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %56 oranında azalarak 102,9mn olmuştur.

Carrefoursa (CRFSA, Nötr): Carrefoursa’nın 3Ç2017 net dönem zararı 49,8mn TL olmuş ve 2016 yılı 3. çeyrekteki 164,2mn TL’lik net zararın altında gerçekleşmiştir. Carrefoursa’nın satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,3 oranında artarak 1.191mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %2,9 oranında düşüş kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %25,6 oranında artarak 311,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 4,7 puan artışla %26,2’ye yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %1,2 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden 28,4mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet zararı 10,5mn TL olmuştur. Finansman tarafında 51,5mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 62mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem zararı da 49,8mn TL olmuştur. 3. çeyrek zarar rakamıyla birlikte Şirket’in ilk 9 aylık zararı 133,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde net zarar 430,7mn TL idi.

 

Halkbank (HALKB, Nötr): Halkbank’ın net dönem karı 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %22,5 oranında azalarak 782,2mn TL olmuş ve hem bizim beklentimiz olan 768mn TL hem de piyasa beklentisi olan 781mn TL doğrultusunda gerçekleşmiştir.

 


Halk GYO (HLGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %48 oranında artarak 12,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in brüt karı ise 3Ç2017’de 15,6mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı döneminde göre ufak çaplı bir düşüş göstermiştir. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %15 oranında artarak 37mn TL’ye yükselmiştir.

Tekfen Holding (TKFEN, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Tekfen’in 2017 yılının üçüncü çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 130,1mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 148mn TL’nin, hem piyasa beklentisi olan 136mn TL’nin biraz altında gerçekleşmiştir. Tekfen 3Ç2016’da taahhüt tarafında ayrılan 20mn dolarlık karşılık ayrılmasına bağlı olarak 11,5mn TL ana ortaklık zararı kaydetmişti. Tahminimizdeki sapmada tarımsal sanayi grubunun beklentimizden daha iyi performans kaydetmesine karşın, emlak grubunun beklentimizin aksine zayıf performans sergilemesi etkili olmuştur. Tekfen’in satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %76,9 oranında artarak 1,7 milyar TL’ye ulaşırken, satışların maliyetindeki artış ise %65,2 ile daha düşük seviyede gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar 72,4mn TL’den 233,7mn TL’ue yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %39,5 oranında görece düşük bir seviyede artmış ve karlılığı desteklemiştiir. Faaliyet karı da 2,5mn TL’den 132,9mn TL’ye yükselmiştir.

 

Üçüncü çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Tekfen’in Ocak-Eylül ana ortaklık net dönem karı 516,4mn TL’ye yükselmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %146 oranında artış kaydetmiştir. Tekfen ilk dokuz ay sonuçları ardından ikinci çeyrek sonunda revize ettiği 2017 yılı beklentilerini aynen korumuştur.

 

Erbosan Boru (ERBOS, Pozitif): Erbosan Boru’nun 3Ç2017 net dönem karı 15,6mn TL olmuş ve 2016 3. çeyrekteki 7mn TL’lik net karın %122,6 oranında üzerinde gerçekleşerek olumlu bir görüntü sergilemiştir. Erbosan Boru’nun satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %99,2 oranında artarak 105,5mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %94 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %123,8 oranında artarak 20,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 2,2 puan artışla %19,7’ye yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %72,9 oranında artmış ve 4,9mn TL olmuştur. Faaliyet kkarı %149,8 artarak 16,2mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet karı marjı 3,1 puan iyileşerek %15,4 olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 2,2mn TL’lik gelir kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 18,5mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 2,9mn TL’lik vergi gideri sonrası net dönem karı da 15,6mn TL olmuştur. Net kat marjı ise 1,5 puan artışla %14,7’yi göstermiştir. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 9 aylık net dönem karı 2 kat artışla 40,7mn TL seviyesine ulaşmıştır.

 

Yünsa (YUNSA, Pozitif): Şirket 3Ç2017’de 2,8mn TL ana ortaklık karı kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 8,9mn TL zarar kaydedilmişti. Satış gelirleri %26 oranında artan şirketin brüt karı ise bir önceki yılın aynı döneminde göre %75 oranında artarak 15,6mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı bu çeyrekte %22 gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemindeki %16’nın üzerinde gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler de 11,3mn TL’den 10,5mn TL’ye gerileyerek karlılığı desteklemiştir. Diğer taraftan 7,2mn TL’llik finansman gideri karın daha yüksek gelmesini engellemiştir. Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı ise 5,4mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 11,7mn TL zarar kaydedilmişti.

 

Türk Traktör (TTRAK, Sınırlı Pozitif): Şirket Ekim ayı üretim ve satış rakamlarını açıkladı. Buna göre Ekim ayında üretim 4.549 adet, yurtiçi satış 3.466 adet, yurtdışı satış ise 1.029 adet olmuştur. Geçen sene Ekim ayında üretim 3.459 adet, yurtiçi satış 3.293 adet, yurtdışı satış ise 1.185 adet idi. Ekim ayıyla birlikte, yılın ilk 10 ayındaki üretim 39.571 adet, yurtiçi satış 30.098 adet, yurtdışı satış ise 10.297 adet olmuştur. Geçen sene ilk 10 aydaki üretim 38.823 adet, yurtiçi satış 27.578 adet, yurtdışı satış ise 10.645 adet seviyesindeydi.

 


Türk Telekom (TTKOM, Öneri “EKLE”, Nötr):
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Telekom’un doğrudan altına imza attığı herhangi bir borcun ya da senedin veya hisse rehin işleminin olmadığını belirterek, “Oger’in kendi hissesinni Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Ulaştırma Bakanlığı’nın onayı olmadan kimseye devretme şansı yok” dedi. Şirketin birçok talibi olduğunu kaydeden Arslan, taliplerin uygun bulunması halinde şirketin devredileceğini açıkladı.
Borusan Yatırım (BRYAT, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı 11mn TL’yi göstermiştir. Geçen sene aynı çeyrekte 5,8mn TL zarar açıklanmıştı. Şirketin yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı ise %89,3 artışla 59,8mn TL olmuştur.

Duran Doğan (DURDO, Pozitif): Şirket 3Ç2017’de 2,4mn TL ana ortaklık karı kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 2,9mn TL zarar kaydedilmişti. Brüt kar ise bir önceki yılın aynı döneminde göre %155,7 oranında artarak 9,3mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı bu çeyrekte 10,2 puan artışla %24,6 olmuştur. Faaliyet karı 5,3mn TL olurken, faaliyet kar marjı 12,1 puan artışla %13,9 olmuştur. Finansman gideri 2,7mn TL’yi göstermiştir. Şirket’in yılın ilk 9 ayındaki net dönem kkarı ise 7mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 2,7mn TL zarar kaydedilmişti.

 

Akdeniz Güvenlik (AKGUV, Sınırlı Pozitif): Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 01.01.2017 – 31.12.2020 tarihleri arasında 36 ay süreyle açmış olduğu özel güvenlik hizmet alım ihalesinin “5,6mn TL + KDV” bedelle kazanıldığı Şirket’e bildirilmiştir.

Ziraat Yatırım

Para Haberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap