Goodyear, Vergi Cezalarını Yeniden Yapılandıracak

 Goodyear Lastikleri T.A.Ş.’nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan açıklaması aşağıda bulunuyor:

Şirketimizin 19 Ocak 2015 tarihli özel durum açıklaması ile, 2010 ve 2011 vergilendirme dönemlerine ilişkin Şirketimiz nezdinde gerçekleştirilen vergi incelemesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarına istinaden kurumlar vergisi, kurumlar vergisi stopajı, kurumlar geçici vergi ve KDV hesaplamalarına ek vergi tarhiyatında bulunulduğu ve söz konusu raporlara dayanılarak Maliye Bakanlığı İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından gönderilen vergi ve ceza ihbarnamelerine göre fark olarak toplam 26.932.509,22 TL vergi aslı tarh ettirildiği ve 50.862.220,30 TL vergi ziyaı cezası kesildiği bildirilmiştir. Konuya ilişkin gelişmeler, son olarak 30 Haziran 2016 tarihinde olmak üzere, çeşitli tarihlerde kamuya duyurulmuş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu halen, Şirket tarafından itiraza konu edilmiş bulunan söz konusu ek vergi aslı ve vergi ziyaı cezalarının esas itibariyle Şirketimiz için çifte vergilendirmeye yol açması sebebiyle haksız olduğu kanaatindedir. Şirket menfaatleri gözününe alınarak, anılan vergi aslı ve vergi ziyaı cezasının Teknik Yardım ve Lisans Sözleşmesi kapsamındaki ödemelere ilişkin toplam 75.067.987,46 TL tutarındaki kısmına ilişkin olarak “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6736 sayılı Kanun” hükümlerinden yararlanılması hususu Şirketimiz Yönetim Kurulunca değerlendirilmiş ve Yönetim Kurulu, 17 Ekim 2016 tarihinde, 6736 sayılı Kanun’dan yararlanılması halinde tarh edilen vergi cezalarının tamamı ile vergi aslı ve gecikme faizinin önemli bir kısmının tahsilinden vazgeçileceğini dikkate alarak hissedarlarımızın menfaatlerini en iyi derecede korumak amacıyla 6736 sayılı Kanundan yararlanılmasına ve bu hususta gerekli tüm iş ve işlemlerin yapılmasına karar vermiştir. Yönetim Kurulu ayrıca, aynı tarihte, 6736 sayılı Kanun kapsamında matrah artırımı yapılmasına karar vermiştir.

Konu ile ilgili gelişmeler, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

18 Oct 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap