Goodyear’dan sermaye arttırım başvurusu

Goodyear 21 mliyon olan kayıtlı sermaye tavanını 400 milyon Liraya çıkarılması için Spk’ya başvuruda bulundu.

Yönetim Kurulu, Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen 21.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının, Şirketimizin 2016 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu bedelsiz sermaye artırımının iç kaynaklardan karşılanarak tamamlanması sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II.18.1) sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin 6’ncı maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde söz konusu kayıtlı sermaye tavanının bir defaya mahsus olmak üzere aşıldığı dikkate alınarak; (i) Kayıtlı Sermaye Tavanı’nın 21.000.000 TL’den 400.000.000 TL’ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına ve (ii) bu kapsamda Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 6’ncı ve 7’nci maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

01 Feb 2017

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap