GEREL’de Geri Alım Devam Ediyor

Geri alım programına ilişkin 01.06.2016…

Geri alım programına ilişkin 01.06.2016 tarihli yönetim kurulu kararı.

_______________________________________________________________

Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak pay geri alım programı ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde karar alınmıştır.

1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği” uyarınca ve Şirketimizin 21.04.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan ve 3 yıllık süreyi kapsayan geri alım programı çerçevesinde,

2. Geri alım programının 06.06.2016 tarihinde başlanılmasına ve 31.12.2016 tarihinde sonlandırılmasına,

3. Geri alınabilecek azami pay sayısı Şirket’in paylarının yasal mevzuatın izin verildiği azami oran dikkate alınarak toplamda 2.000.000 adet nominal payı aşmayacak şekilde geri alım yapılmasına,

4. Geri alınabilecek payların 3,40 TL fiyat seviyesine kadar öngörülmesine,

5. Gerekli görülecek durumlarda alınabilecek paylar için fon ayrılmasına,

6. Pay Geri Alma Programı çerçevesinde uygulanan her bir pay geri alma işleminin Özel Durum Açıklaması ile duyurulmasına,

7. Alımlar için şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yüksel KARDEŞ’in yetkilendirilmesine,

Karar verilmiştir.

Şirkertimiz bu dönemde, belirtilen sınırlar içinde kalmak şartıyla, gerekli gördüğü miktarda ve fiyat seviyesinden pay geri alımı gerçekleştirebilir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

_______________________________________________________________

Yukarıdaki karara istinaden; 06.06.2016 da 2.16 fiyatından 3000 lot, 07.06.2016 tarihinde 2.15 fiyatından 6000 lot, 08.06.2016 tarihinde 2.08 fiyatından 5000 lot alım yapılmıştır.Böylece 3 günde alım yapılan toplam lot sayısı 14.000 lot olmuştur.

01 Sep 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap