Türk iş

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.479,66 TL TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) tarafından otuz yıldan bu yana her ay düzenli olarak...