satış

Hürriyet, TME)'nin ve/veya TME'nin doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıklarının ve/veya bunların bünyesindeki iş kollarının, tamamen veya kısmen ayrı ayrı satışı veya bunlara...