sahol

BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 3Ç2017'deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,2 oranında artarak 227mn TL'ye...
Akfen Holding'in Türkiye'nin lider liman işletmecisi olan Mersin Uluslararası Limanı'nda ("MIP") sahip olduğu hisselerin %40'ına tekabül eden kısmını IFM Investors'a 869 milyon...