rygyo

Şirketimiz tarafından 06/04/2017 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamızın SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23.Maddesinin 7.Fıkrası gereğince yapılan güncelleme açıklamasıdır; Şirketimiz ile Sur...