nurol

NUROL GYO / NUGYO - Şirket kamuya açıklanmış son finansal tablolarında stoklar hesabında 13.954.643 TL kayıtlı değeri olan Nurol Park J Ofis...