kozal

Koza Altın İşletmeleri'nin Ovacık Altın Maden Projesi ile İlgili ÇED Olumlu Kararı Verildi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve...